Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Znižanje zalog ter koledarski učinek znižala gospodarsko rast na 3,2 %

Stališča in komentarji - GZS

Sezonsko prilagojena rast v prvem četrtletju 2019 je pri 3,7 % ostala na podobnih ravneh kot v predhodnem četrtletju ter podaja boljšo sliko o tekoči gospodarski dinamiki. Ta rast je bila nižja od naših pričakovanj (4,0 %), kar je predvsem posledica znižanja zalog pri podjetjih kot posledica negotovosti v mednarodnem poslovnem okolju. Rast potrošnje bi lahko bila v drugem četrtletju 2019 nekoliko nižja, predvsem zaradi slabšega vremena, kar naj bi del rasti preneslo v drugo polletje 2019. Ohranjamo oceno o najverjetnejši gospodarski rasti v razponu med 3 in 3,5 % v 2019. 

Strah pred brexitom in trgovinskimi vojnami

Objava slovenskega BDP v prvem četrtletju 2019 v višini 3,2 % je bila nižja od naših pričakovanj (4,0 %). Zaradi razlike v koledarju (1 delovni dan manj v 1. četrtletju 2019 glede na 2018), je bila sezonsko-prilagojena rast še vedno relativno visoka, okoli 3,7-odstotna. To je podobno kot v zadnjem četrtletju lani.  Na nižjo rast BDP so imele ključen učinek nižje zaloge. Njihov padec je po naši oceni enkratnega značaja, zato ocenjujemo, da je gospodarska rast v letu 2019 med 3 in 3,5 % uresničljiva. Zaloge so se po naši oceni znižale predvsem v segmentu surovin (trgovina z naftnimi derivati) ter delu predelovalnih dejavnostih, kar lahko odraža zadržanost podjetij pred razpletom brexita in trgovinskimi vojnami. Prispevek zalog naj bi sicer imel v prihodnjih četrtletjih ponovno pozitiven učinek na BDP.

Izvozne številke so ostale močne

Izvoz je ostal močan in se je realno povečal za 7,6 %, kar je bilo višje kot v predhodnih dveh četrtletjih. Potrošnja države, ki predstavlja okoli petino BDP, je bila pri 3,6 % prav tako nad dinamiko zadnjega pol leta, kar po oceni Statističnega urada RS odraža rast plač v javnem sektorju kot tudi več sredstev za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu. Bruto investicije v osnovna sredstva so se okrepile za 9,3 %, predvsem zaradi hitrejše rasti investicij v gradbene objekte, medtem ko so se investicije v stroje in opremo povečevale počasneje. Zaposlenost se je okrepila za 2,6 %, kar kaže na umirjanje rasti, polovica vseh novih zaposlenih je dobila zaposlitve v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih.

V 2. četrtletju verjetno nekoliko počasneje

Gospodarska rast v 2. četrtletju 2019 se bo po naši oceni umirila, in sicer predvsem zaradi počasnejše rasti izvoza in slabšega vremena, kar niža izkupiček v gostinstvu ter otežuje izvajanje del v gradbeništvu. Del te rasti se bo tako prenesel v naslednja četrtletja.

Inflacija nižja od naših pričakovanj

Podatki o majski inflaciji so bili ugodnejši od naših ocen, saj je znašala 1,4 % medletno, mi pa smo pričakovali od 1,7 do 1,8-odstotno rast. Cene blaga so se povečale za 0,8 %, cene storitev pa za 2,8 %. Med zadnjimi so se predvsem podražile storitve pri oskrbi z vodo. V prihodnjih mesecih pričakujemo ponovno hitrejšo rast cen, ki bi letno dinamiko inflacije približala 2 %.


 


Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.