Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: #koronavirus: aktualne novice, 18. 3. 2020

Informacija o zaščitni opremi
GZS je v sodelovanju s svojimi člani čez konec tedna pripravila nabor možnih virov za nabavo zaščitne opreme za potrebe države. Na podlagi tega seznama je Vlada Republike Slovenije v ponedeljek odobrila naročilo interventnega uvoza mask za potrebe države, kar je bilo tudi sprovedeno.  Prva dobava mask (3 mio kosov) za potrebe države bo dobavljena danes, druga dobava troslojnih mask za državo bo dobavljena v petek, 20. 3. 2020.
Od torka, 24. 3. 2020, bo imelo podjetje LABENA d.o.o. na razpolago maske tudi za pravne osebe.  LABENA pričakuje v naslednjem tednu še okvirno 10 mio kosov mask. Poleg mask prodaja tudi drugo zaščitno opremo, ki pa je v teh dneh pošla.
Kontaktni podatki za Labeno so: http://www.labena.si/
GLAVNA PISARNA: 01 360 23 03, 01 360 23 00.

Vlada RS podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil
Vlada Republike Slovenije je na današnji 5. dopisni seji 17. 3. 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil.

»Podaljšujemo roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil Vlada je danes določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju za obravnavo v DZ po nujnem postopku. Z njim bomo administrativno razbremenili podjetnike in gospodarske družbe v času, ko se soočajo s posledicami epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Podaljšujemo namreč roke za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil.
S tem zakonom se zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 določajo ukrepi, ki zagotavljajo davčnim zavezancem lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Ukrepi za zajezitev epidemije virusa v največji možni meri predstavljajo omejitev javnega življenja, s čimer bodo neizogibno nastale tudi posledice na področju izpolnjevanja davčnih obveznosti. Zato se zamikajo roki za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) z 31. marca na 31. maj 2020.
Z zakonom se zamika skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na najpozneje 30. junija 2020, zato se posledično davčnim zavezancem rezidentom, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020, zamika rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020.
Drugi sklop rešitev, ki jih prinaša zakon, se nanaša na področje proračuna. Za to, da bomo lahko zagotovili dodatna sredstva za nujne ukrepe, povezane z epidemijo, bo lahko vlada zadržala izvrševanje posameznih proračunskih izdatkov, ki ne predstavljajo zakonsko določenih nalog, za čas do sprejema rebalansa letošnjega proračuna. Poleg tega se na novo določa rok, v katerem mora vlada Državnemu zboru predložiti rebalans državnega proračuna – to mora storiti najkasneje v 90 dneh po prenehanju izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija.
Za nemoteno izvajanje ukrepov, vezanih na epidemijo, bo treba v zelo kratkih rokih zagotavljati zadosten obseg sredstev. Ker tega ob pripravi proračuna države ni bilo mogoče načrtovati, se vladi za obdobje trajanja epidemije daje večja pooblastila za prerazporejanje v okviru sprejetega proračuna države."
Vir: https://www.gov.si/novice/2020-03-17-5-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/

 

 

   

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.