Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Pregled opravljenih nalog v skladu s programom Strateškega sveta za okolje (SSO) GZS, na dan 8. 6. 2020

1. Odpadki – poudarek na problematiki mineralnih nenevarnih odpadkov
 • 5. . 6. 2020: informacija MOP, da pripravljajo spremembo Uredbe o odpadkih z možnostjo uporabe odpadkov »od primera do primera« v kombinaciji s STS. Dejansko se je javna obravnava osnutka uredbe začela 9. 6. 2020. Napovedana je tudi sprememba zakonodaje o gradbenih proizvodih.
2. Obratovalni – interni monitoring odpadnih vod
 • 5. 6. 2020 smo prejeli informacijo MOP, da se ukvarjajo s problematiko obratovalnega monitoringa, ki bo rešena z novim zakonom o varstvu okolja, ki naj bi šel v javno obravnavo jeseni letos
3. Možnost povračila za posredne emisije toplogrednih plinov
 • Prejeli smo večkratno potrditev s strani MOP in MGRT, da je možnost tega povračila vključena v spremembi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1). Postopek uveljavitve povračila se bo predpisal s posebno uredbo, ki je že v pripravi.
4. Problematika upravnih postopkov v pristojnosti MOP-a
 • 8. 6. 2020 smo obnovili sodelovanje med ARSO in GZS. Na GZS je potekal sestanek z v.d direktorjem Iztokom Slatinškom in njegovmi sodelavic. Teme
 • problematika trajanja upravnih postopkov,
 • sprememba uredbe o projektih, kjer je potrebno izvesti postopek presoje vplivov na okolje, naj bi prinesla olajšave za podjetja (tudi na pobudo GZS, ki je dala pripombe na uredbo, ko je bila v javni razpravi v aprilu in maju).
5. Nujnost večje samozadostnosti Slovenije na področju ravnanja z odpadki
 • 5. 6. 2020 smo imeli skupni sestanek z ministrom za okolje in prostor ter predstavniki podjetij Dinos in Surovina, kjer so ti izpostavili problematiko na področju učinkovitega ravnanja z gorljivimi odpadki, ki so predelani za termično izrabo.
6. Prihodnje naloge SSO GZS
 •  V začetku julija predvidevamo drugo sejo SSO pri GZS.
Nadaljevati je treba obstoječe aktivnosti ter vztrajati pri podanih pobudah in predlogih in izpostaviti:
 • Nujnost večje samozadostnosti Slovenije na področju ravnanja z odpadki
  • Po dogovoru s 5. 6. 2020 bomo s strokovnjaki MOP vzpostavili sodelovanje na področju:
   • embalaže in odpadne embalaže,
   • predelave odpadkov za nadaljnjo termično izrabo in njihovo skladiščenje.
 • Izhodiščna poročila – v povezavi z OVD
  • Neustrezna zakonodaja na področju ravnanja s tlemi, nujna je sprememba uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh.
  • Podjetja poročajo o težavah z monitoringi.
  • Ločitev postopkov OMO in IP od OVD.

Pripravili:
Antonija Božič Cerar
Direktorica službe GZS za varstvo okolja

Vesna Nahtigal
Predsednica Strateškega sveta GZS za okolje

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.