Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Skrajšanje polnega delovnega časa - informacija ZRSZ

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje nas seznanja z vsebino 7. člena pogodbe o subvencioniranju skrajšanega polnega delovnega časa, ki jo bodo sklepali z delodajalci in v kateri je opredeljen izračun sorazmernega dela subvencije. 

 

 

7. člen

(višina in izplačilo subvencije)

 

Subvencija za ohranitev zaposlitve znaša:

·         448,00 EUR na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 20 do vključno 24 ur tedensko,

·         336,00 EUR na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 25 do vključno 29 ur tedensko,

·         224,00 EUR na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 30 do vključno 34 ur tedensko,

·         112,00 EUR na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu 35 ur tedensko.

 

Višina subvencije je odvisna od odrejenega obsega skrajšanega delovnega časa za posameznega delavca.

Če posamezni delavec v posameznem mesecu skrajšanega delovnega časa:

·         koristi letni dopust ali uveljavi druge oblike odsotnosti v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja ali

·         uveljavlja pravico do odsotnosti z dela po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu ali

·         začne opravljati delo v obsegu za polni delovni čas

se subvencija zanj sorazmerno zmanjša.

 

Znesek sorazmerne višine mesečne subvencije se izračuna po formuli:

 

 

vrednost subvencije (glede na odrejeni obseg skrajšanega delovnega časa)

 

 

x

število delovnih dni na skrajšanem delovnem času (od št. delovnih dni v mesecu se odšteje št. dni odsotnosti, navedenih v 3. odstavku tega člena)

Sorazmerni del =

 

 

število delovnih dni v mesecu

 

 Delodajalec bo subvencijo uveljavljal mesečno za pretekli mesec 
v obliki zahtevka za uveljavljanje subvencije, in sicer izključno v elektronski obliki preko Portala za delodajalce www.zadelodajalce.si, na način, kot ga določi Zavod.

Odgovorna oseba delodajalca z oddajo zahtevka za uveljavljanje subvencije odgovarja za pravilnost vseh podatkov. Zahtevek za uveljavljanje subvencije odda po oddaji REK obrazcev na Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS).

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.