Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Kaj uvrstitev Hrvaške na seznam rdečih držav pomeni za gospodarski promet med Slovenijo in Hrvaško?

V petek 21. avgusta 2020, ob 00.00, je začel veljati nov vladni odlok, ki je Hrvaško uvrstil na seznam rdečih držav. Državljani Slovenije in tujci s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki se na dan uveljavitve tega odloka (21. avgusta 2020) nahajajo v kateri od sosednjih držav, ki so na rdečem seznamu, se lahko vrnejo v Slovenijo do ponedeljka, 24. avgusta 2020, do polnoči, pri tem pa jim karantena ob vrnitvi v državo ne bo odrejena. Po tem datumu se omenjenim osebam zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 ob prehodu državne meje odredi karantena za obdobje 14 dni.

Izjeme, katere kategorije oseb lahko mejo prestopajo brez odrejene karantene, so navedene v 10. členu odloka.Za gospodarski promet so zlasti pomembne naslednje izjeme, za katere se karantena ob vstopu iz Hrvaške v Slovenijo ne odredi:

1. čezmejni dnevni delovni migrant*

2. čezmejni tedenski delovni migrant*

3. oseba v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se:

ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19);

kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19);

4. oseba, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

5. oseba, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;

6. oseba, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode.

Osebe, ki uveljavljajo omenjene izjeme (razendnevnidelovni migranti), morajoob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19),ki ni starejši od 36 urin je bil opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano to objavi na svoji spletni strani.

Odlok na novo določa, da ustreznost in verodostojnost tujih laboratorijev (v tretjih državah) za priznanje veljavnosti testa na COVID-19 skupaj presojataInštitut za mikrobiologijo in imunologijoterNacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Seznam laboratorijev v tretjih državah, katerih teste na COVID-19 priznava Slovenija, bo na svoji spletni strani objavil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Med drugim je za sosednje države, ki so uvrščene na rdeči seznam (zaenkrat je to Hrvaška), Vlada zaradi izjemne čezmejne povezanosti prebivalstva v 16. členu odloka določila, da se za prehajanje meje brez karantene uporablja širši nabor izjem, in sicer vse izjeme v prvem odstavku 10. člena odloka, razen 17. točka (turistični obisk), in nove tri izjeme v drugem odstavku 11. člena odloka (npr. lastniki nepremičnin, plovil, pavšalov v avtokampih in osebe z načrtovanimi zdravstvenimi pregledi, tudi nenujnimi).

 

 

Opomba: za ostale države, razen Hrvaške, ki so uvrščene na seznam rdečih držav (npr. BIH, Srbija, Albanija, Severna Makedonija, Kosovo), ne velja izjema od odreditve karantene za čezmejne dnevne in tedenske delovne migrante. Čezmejnim dnevnim in tedenskim delovnim migrantom, ki prihajajo iz teh držav, bo ob prehodu meje s Slovenijo odrejena 14-dnevna karantena.

 

 

* kot čezmejni delovni oz. tedenski migrant se šteje oseba, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni oz. tedenski delovni migrant.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.