Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Veljavne omejitve

Vlada je na dopisni seji v petek, 18. 9. 2020, z odlokom začasno določila uporabo zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih kot tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra. Odlok velja od 19.9.2020 dalje. Prav tako je določila, da je opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno od 6. do 22.30 ure. Ta odlok začne veljati 21. septembra 2020.

Povezavi do obeh odlokov:
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Možni prihodnji ukrepi

Poleg tega je Vlada na seji dne 17. 9. 2020 predstavila nabor ukrepov ob možnih razpletih in nevarnostih, ki izhajajo iz naraščajočega števila COVID-19 pozitivnih oseb. Nekateri od teh ukrepov bodo vplivali tudi na delovne organizacije.

Spodaj navedeni ukrepi trenutno še ne veljajo, ampak so v pripravi in bodo aktivirani, ko bo Vlada presodila, da bodo razmere to terjale.

 

Po napovedih Vlade bo lahko prišlo do naslednjih sprememb:

  • lastniki in vodstva podjetij bodo morala od strokovnjakov za medicino dela pridobiti oziroma dopolniti oceno tveganja širitve COVID-19 okužb v podjetju ter pravočasno uvesti vse svetovane preventivne ukrepe;
  • ob vstopu v delovne prostore bo potrebno meriti temperaturo zaposlenih in obiskovalcev; vsi s povišano temperaturo bodo napoteni na bolniško (pristojno ministrstvo bo pripravilo zakonsko podlago, ki bo omogočala kratkotrajno bolniško odsotnost do treh dni tudi brez obiska zdravnik);
  • možne bodo omejitve pri uporabi javnega potniškega prometa;
  • možne bodo dodatne omejitve glede zbiranja ljudi, na kar bo potrebno biti pozoren pri organizaciji dogodkov;
  • po potrebi se bodo sprejele spremembe vezane na vstop v državo za primer nadaljnjega zaostrovanja razmer v sosednjih in ostalih državah.

Po zagotovilu Vlade bodo vse spremembe, ki se nanašajo na delovne organizacije (npr. merjenje temperature) komunicirane pravočasno, da bodo delodajalcem dale ustrezen čas za pripravo na spremembe.

Delo na domu

Vlada priporoča tudi delo na domu, če slednje omogoča delovni proces in da se, če je to mogoče, uvede sistem kolobarjenja. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj, je na seji ESS dne 18.9.2020 dejal, da priporočilo Vlade za urejanje dela od doma pomeni, da se lahko delodajalec pri ureditvi dela od doma sklicuje na 169. člen ZDR-1. Omenjeni člen omogoča, da se lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine. Kako ustrezno odrediti delo na domu, si lahko preberete na naši spletni strani.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.