Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Med novimi zajezitvenimi ukrepi in skorajšnjim cepivom

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Med novimi zajezitvenimi ukrepi in skorajšnjim cepivom

Storitveni del gospodarstva z nivojem povpraševanje z avgusta 2020

Gospodarska klima v Sloveniji je bila novembra 2020 na obeh ravneh nižja: na mesečni ravni za 6,8 odstotne točke, na letni pa za 16,0 odstotne točke. Na znižanje vrednosti kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali vsi kazalniki, predvsem pa kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (ta je bil nižji za 4,0 odstotne točke). Drugi kazalniki zaupanja so upadli marginalno, med 0,2 in 1,1 odstotne točke. Nekoliko bolj podroben vpogled v vprašalnik pri storitvenih dejavnostih kaže, da se je tekoče povpraševanje ohladilo na avgustovsko raven, padec pa izvira predvsem iz pričakovanj o prihodnjem poslovanju. Indikator zaposlovanja se je le nekoliko znižal. Indikator tekočega povpraševanja v kopenskem prometu je bil na februarskem nivoju, v hotelirski dejavnosti pa nekje med marcem in aprilom. V telekomunikacijskih in poštnih dejavnostih se je tekoče povpraševanje celo nekoliko krepilo, enako tudi pri visoko-strokovnih dejavnostih (projektiranja, znanstveno raziskovanje). Izjemno velik padec tekočega povpraševanje je bil v segmentu iger na srečo in športnih ter drugih prostočasnih dejavnostih ter pri drugih poslovnih dejavnostih. Pomen zadnjih dveh skupin dejavnosti je na nacionalnem nivoju majhen (380 mio EUR dodane vrednosti oz. 0,8 % BDP), kar izvira iz težav pri merjenju neregistriranega dela gospodarstva (delež sive ekonomije je višji kot v drugih segmentih) ter dejstva, da te dejavnosti opravljajo tudi redno zaposlene osebe kot dopolnilno dejavnost.

 

Dogodki v naslednjem tednu: slovenski BDP v 3. četrtletju

 

 

Semafor napovedi

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.