Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: UO GZS o prihodnjih protikoronskih ukrepih za pomoč gospodarstvu

Sporočilo medijem


Ljubljana, 22. april 2021 – Člani UO GZS so na današnji e-seji z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom razpravljali o prihodnjem paketu interventne zakonodaje za pomoč gospodarstvu, podaljšanju moratorija za kredite in poenostavitvi obstoječe poroštvene sheme. Obravnavali so tudi Letno poročilo GZS 2020 in ga poslali v potrditev Skupščini GZS.

»Na Gospodarski zbornici Slovenije strukturirano sledimo vsem spremembam zakonodaje, preverjamo njene učinke na gospodarstvo ter sprejemamo pobude svojih članov,« je uvodoma dejal predsednik GZS Boštjan Gorjup. Na današnji seji so se želeli člani UO seznaniti s pogledom gospodarskega ministra na obrise novega zakonodajnega paketa za pomoč gospodarstvu ter druga dva ukrepa, ki sta vezana na likvidnosti položaj tistega dela gospodarstva, ki ga je pandemija posebej prizadela.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je tako spregovoril o sprejemanju novih interventnih ukrepov za gospodarstvo, potrebnih za premagovanje zahtevnih razmer, s katerimi se gospodarski subjekti soočajo že dobro leto. Kot je dejal, si prizadevajo, da bi oblike pomoči zagotovili v takšnem obsegu, da bi lahko prispevali k čimprejšnjem okrevanju slovenskega gospodarstva, predvsem turizma in gostinstva ter industrije dogodkov in srečanj, ki so trenutno najbolj prizadeti. Pri povračilu nekritih fiksnih stroškov je omenil črtanje kapice na zaposlenega, s čimer bodo zajeli tudi tista podjetja z visokimi fiksnimi stroški, a nizkim številom zaposlenih. Minister se zaveda nujnosti podaljšanja obstoječih moratorijev kreditov, kjer pa računa na dogovor finančnega ministrstva z EBA. Potrdil je nujnost podaljšanja poroštvene sheme, vendar pa jo je hkrati potrebno tudi poenostaviti. Sicer ne bo dovolj možnosti za njeno uveljavitev.  Gospodarstvenike je pozval k predlogom, hkrati pa naj tudi sporočijo pomanjkljivosti sedanjih ukrepov.

Člani UO so izpostavili, da morajo biti moratoriji sistemski, podprti s strani države. Le tako bodo lahko podjetja ohranila bonitete, ki so jih imela pred krizo. Posebej so opozorili, da številni krediti, predvsem tudi v turizmu, zapadejo v spomladanskih mesecih. Zato je časa za oblikovanje primernega ukrepa zelo malo. Potrebna je tudi poroštvena shema, s katero bo država pomagala s sredstvi najprej za likvidnostni zagon, v nadaljnji fazi pa tudi za sistemske investicije za nadaljnji razvoj. Gospodarstvo želi še naprej ostati kooperativni partner, so še poudarili.

Izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček je na seji predstavil predlog Letnega poročila GZS za leto 2020. Med dosežki je izpostavil vključitev ukrepov za blaženje posledic koronakrize na gospodarstvo v protikoronske zakonodajne pakete. Med drugim je tu navedel izboljšanje ključnih ukrepov, kot so skrajšani delovni čas, čakanje na delo, poroštveno shemo, nadomestilo fiksnih stroškov in krizni dodatek. Pri minimalni plači je kot pridobitev navedel subvencijo delodajalcem za prejemnike minimalne plače v letu 2021. Na področju vajeništva je izpostavil 121 novo sklenjenih vajeniških pogodb v prvih letnikih šolskega leta 2020/21. Poleg drugega je omenil spremenjeno uredbo o odpadkih na področju prenehanja statusa odpadka, sklenitev nove kolektivne pogodbe za cestni potniški promet, sklenitev aneksa h 2 kolektivnima pogodbama ter razširjeno veljavnost kolektivne pogodbe dejavnosti na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost 42.1 Gradnja cest in železnic. UO je na seji predlog Letnega poročila GZS 2020 potrdil in ga posredoval Skupščini GZS v potrditev.

Staša Baluh Plahutnik, direktorica GZS - Zasavske gospodarske zbornice, je predstavila Investicijsko platformo, kjer je vključenih 200 podjetij, 331 investicij v skupni vrednosti investicij 2,8 milijarde evrov, od tega največ v nove tehnologije, digitalno preobrazbo ter trajnostni in zeleni prehod. Cilji investicij gredo zlasti v smeri višje dodane vrednosti, ustvarjanja novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter ohranjanja delovnih mest. Med nadaljnjimi koraki je omenila vključevanje novih podjetij in investicij, pripravo pobud odločevalcem, vključno s predlogi za odpravo administrativnih ovir ter razvojem storitev v povezavi s platformo za člane.


Na seji so se člani UO GZS seznanili tudi z nekaterimi trenutno aktualnimi zakonodajnimi predlogi, ki jih je predstavil glavni ekonomist pri Analitiki GZS Bojan Ivanc. GZS pretežno podpira spremembe, ki so predlagane v Zakonu o debirokratizaciji, je dejal. Po njegovih besedah predstavlja za GZS ključno temo socialna kapica, ki jo sicer pozna večina držav v regiji in bo omogočila ugodnejše pogoje za oblikovanje kakovostnih delovnih mest v Sloveniji. Pri Povzetku Načrta za odpornost in okrevanje (verzija april 2021) je opozoril, da je gospodarstvu neposredno namenjeno premalo nepovratnih sredstev. Vseeno pa je napredek glede na predhodno različico NOO evidenten. Pri predlogu paketa davčnih razbremenitev je pozdravil predvidljivost ter obsežne in korenite razbremenitve plač, še posebej plač strokovnjakov. Meni pa, da bi lahko prvi razred pri obdavčitvi kapitala razbremenili še bolj (iz 25 % na 20 %). Olajšave na področju digitalnega in zelenega je označil kot pričakovane in ustrezne.

Pred e-sejo Upravnega odbora GZS so predsednik GZS Boštjan Gorjup, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in Boštjan Paradiž, predsednik UO Koroške gospodarske zbornice Slovenije in direktor Vabo d.o.o., podali izjavo za javnost.

Izjava za javnost pred sejo UO GZS


Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.