Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Aktualni odprti razpisi za nepovratna in povratna sredstva

Pri aktualnih odprtih razpisih lahko podjetja zaprosijo za povračilo sredstev za omilitev posledic visokih cen energentov, za transformacijo podjetja v trajnostno in krožno poslovanje, za rekonstrukcijo ali gradnjo turističnih namestitvenih kapacitet ter za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023.

Preko Razpisa za povračilo sredstev za omilitev posledic visokih cen energentov bo država pomagala podjetjem s sofinanciranjem 30 odstotkov stroškov električne energije in zemeljskega plina v letu 2022 nad dvakratnikom dviga cen teh dveh energentov v letu 2021, izračun upravičenih stroškov pa je narejen po metodologiji evropske komisije in se nanaša na obdobje med 1. junijem in 31. decembrom 2022 (podrobnosti v povzetku).

Razpis za strokovno in finančno podporo pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij, je zanimiv za zagonska, mikro, mala in srednja podjetja. Z njim naj bi podprli vsaj 200 projektov pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja (več).

Podjetjem s področja namestitvenega turizma so namenjena sredstva za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma, katerega cilj je trdno pozicioniranje na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti, ter dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane vrednosti.

Konec oktobra pa je bil objavljen še Razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 oz. z drugimi besedami za financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega in inovativnega podpornega okolja (SPOT Svetovanje, inkubatorjev in start-up konzorcija). 

Na voljo so 3 mio EUR, rok za prijavo je 28. 11. 2022, SPIRIT pa 9.11. pripravlja informativni dan v zvezi s tem razpisom (več).

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.