Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Nepovratna sredstva za prenovo tudi pravnim osebam

Na podlagi dolgotrajnih prizadevanj, tudi Zbornice za poslovanje z nepremičninami, je bil konec prejšnjega tedna končno objavljen nov javni poziv Eko sklada za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb s tremi ali več stanovanji na območju Slovenije.

Arhiv: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papir

S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papir se vzpostavlja pravno okolje, ki bo omogočalo izvedbo avtokolateralizacije v Republiki Sloveniji

Arhiv: Znižajte javno porabo, gospodarstvo je svoje breme že plačalo

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ostro zavrača namigovanja, da naj bi se z Ministrstvom za finance na načelni ravni uskladila glede vsebine davčne »reforme«. Predlog davčne »reforme« ne reformira, temveč ponovno povečuje obremenitev gospodarstva.

Arhiv: Pet nepisanih »zakonov« na tujih trgih

Pri poslovanju z vašimi poslovnimi partnerji v tujini se pozanimajte o medkulturnih razlikah in navadah poslovanja.

Arhiv: Bliža se čas rasti cen in plač v EU

Slovenska rast pod dvema odstotkoma v letošnjem letu. Dvig bonitetne ocene brez vpliva na stroške zadolževanja. OECD je ocenil, da bi bil britanski BDP do leta 2030 za 5 % nižji.

Arhiv: Pogovor s predsednikom GZS Marjanom Mačkoškom

Pogovor s predsednikom GZS Marjanom Mačkoškom o najpomembnejših dosežkih GZS in slovenskega gospodarstva v minulem letu.

Arhiv: Obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Brazilije, Irana, Rusije, Srbije in Ukrajine

V Uradnem listu EU, serija C, št. 246 z dne 7.07.2016, je bilo objavljeno obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Brazilije, Irana, Rusije, Srbije in Ukrajine – AD635. Predloge je potrebno posredovati do 28.7.2016.

Arhiv: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodka pravnih oseb in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodka pravnih oseb in Predlog zakona o sprememba in dopolnitvah Zakona o dohodnini, s katerima se predlaga davčno prestrukturiranje davčnih prihodkov v proračun RS. Načrtuje se dvig stopnje davka od dohodka pravnih oseb za dve odstotni točki (iz 17% na 19%), na drugi strani pa se uvaja nov dohodninski razred iz znižanje stopnje četrtega dohodninskega razreda. Del plače za poslovno uspešnost se izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja.

Arhiv: Dosežki GZS, vmesno poročilo

Vmesno poročilo zajema naše glavne dosežke za gospodarstvo v prvem polletju letošnjega leta, naše aktivnosti in nove produkte, ki smo jih za vas oblikovali. Vabimo vas, da si ga ogledate.

Arhiv: Pohvalili smernice za javno naročanje, opozorili na prevelike apetite v javni porabi

UO GZS je na seji 14. julija 2016 z ministrom Koprivnikarjem razpravljal o aktivnostih ministrstva za javno upravo za izboljšanje pogojev poslovanja podjetij, za javno naročanje in boljšo javno upravo. Hkrati predlaga vladi in ministrom nov razmislek in pripravo drugačnega predloga davčnega prestrukturiranja od koalicijsko usklajenega.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.