Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Poslovanje 2015, dosežki in opozorila

Poslovanje slovenskega gospodarstva lani je bilo zelo dobro, a ga je nujno analizirati primerjalno, v širšem kontekstu. V danih razmerah smo res dobri, pravi generalni direktor GZS Samo Hribar Milič. Pri tem pa opozarja, da nas to ne sme uspavati. Sicer nas bodo višjegrajske države, s katerimi se primerjamo in ki tudi rastejo, prehitevale po levi in po desni. Zato vztrajamo, da so nujne temeljite reforme. Davčna, pokojninska, zdravstvena, reforma trga dela, pa tudi optimizacija in racionalizacija javnega sektorja. Javno porabo je nujno treba brzdati.«

Arhiv: Vabilo na okoljski dan gospodarstva _ Strateško – Odgovorno – Sistematično do odpadkov

S pogledom v prihodnost, odgovornostjo do okolja in sistematičnim pristopom obvladujemo vplive na okolje, zmanjšujemo tveganja in izboljšujemo svojo okoljsko učinkovitost. Razvoj inovativnih, bolj trajnih izdelkov, ki jih je po uporabi možno pripraviti za ponovno uporabo ali reciklažo prispeva k uresničevanju ciljev krožnega gospodarstva.

Arhiv: Napoved gospodarske rasti

Strokovna služba, Anatitika Gospodarske zbornice Slovenije objavlja napoved gospodarske rasti za Slovenijo, kar pojasnjuje predvsem z ugodnejšo dinamiko pri zasebni potrošnji. Obseg bruto domačega proizvoda, ki naj bi se letos namesto za 1,8 okrepil za dva odstotka, v letu 2017 naj bi se rast pospešila na 2,2 odstotka.

Arhiv: Rezultati ankete Gospodarska pričakovanja 2016-2017

Rezultati ankete Gospodarska pričakovanja 2016-2017, ki jo je strokovna služba, Analitika GZS, naredila na podlagi ankete o gospodarskih pričakovanjih 2016 -2017. Pričakovanja ostajajo visoko. Pozitivni obeti od lanskega leta ohranjeni.

Arhiv: Zbornično ogledalo - april 2016

Vabimo vas k ogledu Zborničnega zrcala, kratkega video pregleda zborničnih dogodkov, stališč, projektov in aktivnosti v minulem mesecu.

Arhiv: Osnutek predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo - v javni obravnavi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Zakon določa aktivnosti za spodbujanje podjetništva in nosilce podpornega okolja ter organiziranost na tem področju in opredeljuje postopke za dodeljevanje sredstev za izvajanje razvojnih nalog in programov. Med ključnimi rešitvami je vzpostavitev celovite storitve na enem mestu za vso državo. Ministrstvo tako določa mrežo Vem točk kot ključno mrežo za zagotavljanje informiranja, svetovanja in drugih brezplačnih storitev za potencialne podjetnike in delujoča podjetja na lokalni ravni ter javno agencijo Spirit kot nacionalno točko Vem. Zainteresirano javnost poziva k posredovanju pisnih pripomb in predlogov na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si do 25. maja 2016.

Arhiv: Zakon o varstvu okolja (ZVO 1)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I), Uradni list RS, št. 30/2016, z dne 25. 4. 2016. Ta zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja.

Arhiv: Zbornik 18. seminarja o procesni metalurgiji jekla

Objavljamo zbornik 18. seminarja o procesni metalurgiji jekla, ki je bil v mesecu aprilu 2016 v Hotelu Brdo pri Kranju v organizaciji Naravoslovnotehniške fakultete, Oddelek za materiale in metalurgijo. V slovenskem prostoru smo imeli jeklarsko komisijo, ki je delovala do začetka 90 –tih let. V letu 1993 smo s profesorjem Lamutom pripravili prvi tovrstni seminar, ki smo ga letos aprila izvedli že osemnajstič po vrsti. Udeleženci smo mnenja, da je to lepa tradicija in koristen prispevek k naši slovenski jeklarski tehnologiji, zato se bomo potrudili tudi naslednje leto.

Arhiv: Skrivnosti gibanja cen črnega zlata

Aktualni dvig cene nafte proti nivojem okoli 45 USD za sodček pomeni najvišjo ceno nafte v tekočem letu, vendar je dvig cene v evrih ublažil padec dolarja v višini 5 %. Zaradi strukture končne prodajne cene goriv je vpliv padca cene surove nafte na končno ceno manjši. Končna cena je namreč sestavljena iz cene nafte, pribitka rafinerije, veletrgovine, maloprodaje, trošarin, okoljskih taks in DDV-ja. Cena surove nafte predstavlja pri neosvinčenem bencinu zgolj 20 % končne cene, pri kurilnem olju naraste ta delež na 35 %. Z drugimi besedami bo končna maloprodajna cena naftnega derivata zrasla manj kot cena osnovne surovine, podobno kot je končna prodajna cena upadla manj v preteklosti.

Arhiv: Dve ključni opozorili Evropske komisije

Aktualna spomladanska napoved Evropske komisije je relativno konservativna, vendar prinaša pomembni opozorili državi ter izvoznikom. Prvo je, da denar ne bo večno poceni ter da naj država izkoristi čas za znižanje javnega dolga. Kot drugo svari naše izvoznike pred šibkejšimi izvoznimi obeti na naših ključnih trgih.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.