Zapri

Novice


Arhiv: Številne pomanjkljivosti predloga Zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

Številne pomanjkljivosti predloga Zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

 • V predlogu #PKP2, ki ga Vlada RS ravnokar obravnava na Brdu pri Kranju, so številne pomanjkljivosti, ki bodo podjetjem otežili koriščenje ponujenih ukrepov. Pogoji za koriščenje ukrepov so zahtevnejši in slabši kot v primerljivih državah. Več...

SPREMENJEN ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM 16.4.2020 je bil v Uradnem listu objavljen spremenjen Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

Z namenom postopnega sproščanja ukrepov se poleg že obstoječih izjem v 2. členu dodajo nove izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

Od 20. aprila dalje se bodo lahko poleg že obstoječih izjem opravljale naslednje storitve:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,
 • specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles,
 • kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
 • storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ni stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),
 • osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,
 • športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih.

Od 4. maja pa bodo lahko dodatne odprte še naslednje poslovalnice:

 • prodajalne do velikosti 400 kvadratnih metrov prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih središčih,
 • frizerski in kozmetični saloni,
 • saloni za nego psov in mačk ter drugih živali.

Navodila Ministrstva za zdravje glede dela v servisnih storitvah in drugih storitvah, ter živilskih in tehničnih trgovinah ob postopnem sproščanju nekaterih ukrepov v času epidemije: https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/

44 SLOVENSKIH IZVOZNIKOV PREDSEDNIKA VLADE POZIVA K SPREMEMBI ZAKONSKIH POGOJEV ZA UVELJAVITEV POMOČI (17.4.2020)

 • GZS in predstavniki slovenskih izvoznikov so danes predsedniku Vlade RS Janezu Janši poslali poziv za spremembo zakonskih pogojev za uveljavitev pomoči iz prvega paketa interventne zakonodaje #PKP1. Po oceni GZS več kot 80 % največjih slovenskih izvoznikov ne bo upravičenih do koriščenja ukrepov, povezanih s povračilom stroškov dela za zaposlene, ki čakajo na delo. Poziv vladi je podpisalo 44 največjih slovenskih izvoznikov. Izvozniki predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva, saj so v 2019 izvozili za 40,5 mrd eur blaga in storitev, kar predstavlja skoraj 85 % slovenskega BDP.

ANKETA GZS: VPLIV KORONAVIRUSA MED SLOVENSKIMI PODJETJI (panožna analiza med velikimi in srednjimi podjetji) (17.4.2020)

 • Anketa o vplivu kronovirusa na slovenko gospodarstvo je potekala med 2. aprilom in 14. aprilom. Na anketo je odgovorilo 275 srednjih in velikih podjetij – članov GZS. Med njimi je bilo 66 % iz predelovalnih dejavnosti in 34 % iz storitvenih. Povprečno (mediana) so imela 211 zaposlenih, skupaj pa blizu 103.900 zaposlenih. Po prihodkih so anketirana podjetja ustvarila 40 % prihodkov izmed vseh velikih in srednjih družb. Več...

PODJETJA POZIVAJO K HITROSTI, DOSTOPNOSTI IN ENOSTAVNOSTI UKREPOV ZA PODPORO GOSPODARSTVA IN PONOVNEGA ZAGONA SLOVENIJE (16.4.2020)

 • Število brezposelnih je bilo v torek za 9.589 oseb višje kot v istem obdobju lani. Sredi marca je bilo za 3.031 manj kot v istem času lani. Tudi zato so predstavniki Gospodarskega kroga – Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager, SBC - Klub slovenskih podjetnikov, AmCham Slovenija, Slovensko-nemška gospodarska zbornica in Britansko-slovenska gospodarska zbornica - na današnji spletni novinarski konferenci predstavili usmeritve Vladi RS in predloge ukrepov za izboljšanje pogojev poslovanja v času kriznih razmer in za zajezitev posledic pandemije COVID-19. Izpostavljajo hitrost, dostopnost in enostavnost ukrepov, krepitev likvidnosti, prožnost trga dela in ponovno vzpostavitev delovanja državnih uradov in sodišč. Več...

KORONAVIRUS – EVROPSKI PROTIKRIZNI NAČRT IN ODZIV EUROCHAMBRES (16.4.2020)

 • Evropska komisija je včeraj v sodelovanju s predsednikom Evropskega sveta predstavila evropski načrt za postopno odpravljanje zajezitvenih ukrepov zaradi izbruha koronavirusa, ki ga bodo voditelji držav EU obravnavali na video konferenci 23. aprila 2020. (https://ec.europa.eu/info/files/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_en ). Komisija ugotavlja, da nujni izredni ukrepi držav članic učinkujejo. Vendar pa  ima z njimi povezana negotovost tudi dramatične posledice za ljudi, družbo in gospodarstvo, ki ne morejo trajati v nedogled. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je med drugim dejala, da se Evropejci upravičeno sprašujejo, kdaj in v kakšnem vrstnem redu se zajezitveni ukrepi lahko odpravijo. Potrebujemo trdno podlago za odgovorno načrtovanje na terenu, v katerem bodo interesi varovanja javnega zdravja in delovanja naših družb razumno uravnoteženi. Zato je Komisija pripravila seznam smernic, meril in ukrepov, ki so podlaga za premišljeno in sočasno  ukrepanje.
 • Predsedstvo Združenja evropskih gospodarskih zbornic (EUROCHAMBRES) se je pod vodstvom predsednika Christopha Leitla po tej  predstavitvi včeraj sestalo na video konferenci in na podlagi dosedanjih razprav, v katerih je sodelovala tudi GZS, sprejelo deklaracijo (http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8423), ki jo naslavlja na prihajajočo sejo Evropskega sveta. V njej zbornice poudarjajo velik pomen  evropske solidarnosti in koordinirane sočasne akcije pri izvajanju protikriznih ukrepov. Pozdravljajo odločitev Komisije, da se bo z budnim spremljanjem v sodelovanju z gospodarskimi zbornicami, grozdi in drugimi asociacijami in socialnimi partnerji hitro odzivala in sprejela  ukrepe ob prekinitvah  dobavnih verig in verig vrednosti. EUROCHAMBRES poziva k hitremu sprejemu  sporazuma o dolgoročnem proračunu EU  (Multiannual Financial Framework), ki bo prilagojenem protikriznim ukrepom, tudi za takojšnje zagotavljanje likvidnosti podjetij, nadaljnji krepitvi enotnega trga,  zaščiti mednarodne trgovine, hitri digitalizaciji carinskih in davčnih postopkov idr.

EUROCHAMBRES danes v pozivu EK k učinkovitejšemu protikriznemu ukrepanju (15.4.2020)

 • Združenje evropskih gospodarskih zbornic (EUROCHAMBRES) kontinuirano spremlja gospodarske posledice pandemije COVID-19 in Evropski komisiji v sodelovanju z nacionalnimi zbornicami posreduje predloge ukrepov. Danes je pristojnim komisarjem posredovalo stališča in predloge, s katerim spodbuja EU k ukrepom, da bi na globalni in evropski ravni preprečili skušnjave po razmahu protekcionizma, ki nastajajo ob sicer razumljivi skrbi držav, da najprej poskrbijo za svoje prebivalstvo. EUROCHAMBRES v zadnjih napovedih ocenjuje, da bo zdajšnja gospodarska kriza težja od tiste v letu 2008 in poziva EU k hitrejšemu ukrepanju za zaščito globalne trgovine z blagom in storitvami in vzdrževanja globalnih in evropskih preskrbovalnih verig pri izvozu in uvozu. Nujni ukrepi posameznih držav morajo biti okrevanju primerno časovno omejeni in nediskriminatorni. EU naj države G20 pozove k ustavitvi uvajanja novih carinskih in necarinskih ovir in restrikcij na področju javnega naročanja in za širši pristop k mednarodnim sporazumom in iniciativam kot so ITA Agreement in WTO Pharmaceutical Zero-for-Zero, pospešiti je treba tudi pogovore v okviru WTO glede globalne in nediskriminatorne regulacije digitalne trgovine, zagotoviti multilateralno usklajene postopke zagotovitve pretoka ljudi po koncu krize idr. Povezava

GZS: PREDNOSTNA NALOGA JE DELOVANJE PODJETIJ OB ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI ZAPOSLENIH (10.4.2020)

 • V medijih je zaokrožil poziv vladi, ki so ga podpisali nekateri sindikati, z zahtevo po večji zaščiti delavcev, ki v času epidemije še opravljajo svoje delo na službenih mestih. Na Gospodarski zbornici Slovenije smo presenečeni nad takim pozivom, saj ne ustreza dejstvom. Dejstvo je, da podjetja, tudi zaradi vpeljanih zaščitnih ukrepov, še niso bila zaznana kot vir izbruha, kar je 7. aprila na novinarski konferenci Vlade RS izpostavila tudi predsednica ZSSS Lidija Jerkič z izjavo: »Prvi teden je kazalo, da bomo morali sindikati zahtevati ustavitev celotne proizvodnje … po teh 14 dnevih se je odzvala stroka, ki je pripravila navodila, inšpektorji so obiskali kar precejšnje število podjetij, v marsikaterem odredili dodatne ukrepe in stanje se je bistveno poboljšalo.« Povezava

KRATKA ANKETA ICC IN WHO O PREVENTIVNIH UKREPIH PODJETIJ PRED OKUŽBO S COVID-19

 • Mednarodna trgovinska zbornica (ICC) skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) v teh dneh po vsem svetu izvaja kratko anketo o preventivnih ukrepih delujočih podjetij pred okužbo s COVID-19. Odgovori bodo ICC in WHO pomagali pri dopolnjevanju predlogov teh ukrepov na globalni ravni. Vabimo vas k izpolnitvi ankete preko priložene povezave. Povezava

PREDLOGI GZS ZA IZBOLJŠANJE POGOJEV POSLOVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV V ČASU RAZMER COVID19 (9.4.2020)

 • Gospodarska zbornica Slovenije je danes na predsednika Vlade RS ter na pristojne ministre (MGRT, MF, MDDSZ) naslovila predloge ukrepov za izboljšanje pogojev poslovanja podjetij v času epidemije koronavirusa. Sprejetje #PKP1 sicer pozdravlja, vendar pa predlaga nekatere spremembe, s katerimi je mogoče zakonsko podlago izboljšati tako, da bo učinek na ohranjanje delovnih mest in blaženje zahtevnih likvidnostnih razmer v gospodarstvu močnejši. Povezava

GZS: #PKP1 – REŠILNI OBROČ S POMANJKLJIVOSTMI (3.4.2020)

 • Na Gospodarski zbornici Slovenije pozdravljamo včerajšnji sprejem prvega paketa interventne zakonodaje, ki je bil težko pričakovan in prinaša nekatere nujne rešitve. To bo v določeni meri olajšalo skoraj nevzdržno situacijo, v kateri se je znašla večina mikro, malih, srednjih in velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov. Več...

IZJAVA PREDSEDNIKA GZS: TREBA INTENZIVNO RAZMIŠLJATI O KAKOVOSTNEM #PKP2 (1.4.2020)

 • "Na današnjem sestanku predstavnikov gospodarskih organizacij s predsednikom vlade in ključnimi ministri smo opozorili, da je treba po #PKP1 intenzivno razmišljati o kakovostnem #PKP2, ki bo rešil likvidnostno situacijo podjetij po ponovnem zagon," pravi predsednik GZS Boštjan Gorjup in dodaja, da "na GZS ocenjujemo, da mora biti ta paket v višini 3 mrd evrov za zagon gospodarstva v kombinaciji z državnim poroštvom komercialnim bankam, veliko večjo vlogo razvojne SID Banke ter zavarovanjem izvoznih terjatev in ostalih poslov." Povezava

POZIV GOSPODARSKEGA KROGA K UPOŠTEVANJU PRIPOMB GOSPODARSTVA (31.3.2020)

 • Gospodarski krog (Gospodarska zbornica Slovenije, SBC Klub slovenskih podjetnikov, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Britansko-slovenska gospodarska zbornica, AmCham Slovenija in Združenje Manager) je danes na Vlado RS in poslanske skupine v državnem zboru naslovil poziv glede upoštevanja pripomb gospodarstva v zvezi s t.i. protiKoronapaketom. Povezava

GZS POSREDOVALA PREDLOGE AMANDMAJEV NA #protiKoronapaket (31.3.2020)

Gospodarska zbornica Slovenije je na Vladi RS sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo natančno preučila ter posredovala predloge amandmajev Državnemu zboru RS. V amandmajih je predlagala:

 • spremembo oz. poenotenje datuma za koriščenje vseh ukrepov s področja plač in prispevkov na 13.3.2020;
 • črtanje omejitve, da do črpanja povračil nadomestila niso upravičeni delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost;
 • spremembo pogoja za upravičenost do povračila nadomestila, tako da naj bodo do pomoči upravičeni vsi tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki ali dobiček iz poslovanja (AOP151) v letu 2020 upadli glede na leto 2019;
 • spremenjeno obveznost delavca, da se mora v času začasnega čakanja na delo na zahtevo delodajalca vrniti na delo do sedem dni v tekočem mesecu in ne do sedem zaporednih dni;
 • nov ukrep, ki nalaga delavcu, da je dolžan izrabiti celoten preostali letni dopust iz preteklega leta in 1/3 letnega dopusta tekočega koledarskega leta, če ga delodajalec k temu pozove v času izrednih razmer;
 • nov ukrep, po katerem si je dolžan delavec, ki ne more opravljati dela zaradi ustavitve javnega prevoza, v roku 5 dni od uveljavitve zakona organizirati prevoz na delo in z dela;
 • za upravičenost do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela, ne sme biti postavljenih nobenih pogojev, saj je razlog za nezmožnost prihoda na delo zunanji dogodek, na katerega delodajalec ni mogel vplivati in nima nobene povezave s poslovanjem podjetja;
 • črtanje 2. odstavka 26. člena, ki določa, da nadomestilo plače za čas začasnega čakanja na delo in v času, ko zaradi višje sile ne opravlja dela, ne sme biti nižje od minimalne plače in ne višje od povprečne plače v Republiki Sloveniji;
 • spremembo pogojev, v primeru katerih delodajalec ne more uveljavljati pravice do nadomestila (zapadle neplačane obveznosti do FURS nad 500 eur in redna oddaja REK obrazcev za zadnjem letu);
 • konkretizacijo prepovedi odrejanja nadurnega dela na način, da delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo, pri čemer morajo biti delavci, ki so na čakanju, ustrezno usposobljeni za opravljanje dela, za katerega se odreja nadure; zavedati se je potrebno, da niso vsi delavci usposobljeni za vsako delo;
 • delodajalec, ki bo moral prejeta sredstva vračati, naj jih vrne v znesku, v katerem jih je prejel in ne v trikratniku, saj so poleg vračila za kršitelje že določene tudi globe;
 • krizni dodatek naj se določi tako, da ga bodo prejeli tisti delavci, ki so bili izpostavljeni posebnim obremenitvam ali nevarnostim v višini do 200 EUR, o upravičenosti se mora delodajalec posvetovati s sindikatom oziroma svetom delavcem;
 • rok za povrnitev nadomestila OZZ naj bo 30 dni tako za delodajalce kot tudi za samostojne zavezance;
 • skupni znesek pomoči »de minimis«, ki ga država dodeli enotnemu podjetju, naj se dvigne s 200.000 EUR na 800.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let.

Predlogi amandmajev GZS

ODZIV GZS NA #protiKoronapaket (30.3.2020)

"Slovenija ta teden dobiva prvi pravi paket interventne zakonodaje, ki je namenjena pretežno socialnim vsebinam, ohranjanju delovnih mest, kar je pomembno tudi za gospodarstvo. Država bo pokrila stroške čakanja na delo, bolniške odsotnosti, stroške, povezane z višjo silo in pa pokojninske prispevke delodajalca in delojemalca. Hkrati pa ta paket vnaša tudi nekaj zmede," pravi generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc in dodaja, da "v gospodarstvu skoraj več pričakujemo od drugega paketa, ki je bil napovedan in se bo dotikal likvidnosti ..." Več...

Gospodarski krog s skupno iniciativo

Skupaj solidarni. Povezava

PREGLED UKREPOV EU ZA BOJ PROTI KORONAVIRUSU IN BLAŽENJE POSLEDIC KRIZE (30.3.2020)

Glavnina pristojnosti za spopadanje s koronavirusom (javno zdravje, meje, fiskalna politika) je v pristojnosti držav. Evropska komisija nudi polno podporo, spodbuja usklajen pristop in rešitve ter vseskozi poziva k solidarnosti. Hkrati pa angažiramo vse instrumente, ki jih imamo skladno s pogodbami in pristojnostmi na voljo, da državam članicam pomagamo zajeziti širjenje virusa in ublažiti njegov vpliv na gospodarstvo. V ta namen je bilo v preteklem tednu na evropski ravni predloženih veliko konkretnih ukrepov. Več...

ANKETA GZS POTRJUJE: GOSPODARSTVO NEMUDOMA POTREBUJE NOV PAKET INTERVENTNE ZAKONODAJE (23.3.2020)

93 odstotkov gospodarskih subjektov ima resne težave v poslovanju zaradi zmanjšanega povpraševanju tako na domačem trgu kot iz tujine, sprejetih ukrepov vlade, pretrganih dobaviteljskih verig. Povezava.


Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.