Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: WEBINAR: Poreklo blaga – 20. 11. 2023


  Na seminarju bodo predstavljene osnove glede porekla blaga: kako se določa, kdaj je to pomembno in kakšne posledice ima v mednarodni trgovini. Predstavljeno bo preferencialno in nepreferencialno poreklo. Izvedeli boste, kje dobite pomembne informacije za določitev porekla in s kakšnimi dokumenti se dokazuje.


  Glavna tema seminarja v drugem delu pa bodo novosti na področju porekla blaga, med drugim uporaba prehodnih PEM pravil o poreklu – vzporedna uporaba dveh sklopov pravil o poreklu blaga (obstoječih PEM pravil in prehodnih PEM pravil o poreklu blaga) v preferencialni trgovini med EU in nekaterimi pogodbenicami. Prehodna PEM pravila o poreklu blaga so namenjena začasni uporabi na opcijski in bilateralni osnovi med pogodbenicami PEM Konvencije do sklenitve in začetka veljavnosti spremenjene (revidirane) PEM Konvencije. Prehodna pravila se torej uporabljajo na alternativni osnovi vzporedno z obstoječimi PEM pravili o poreklu, gospodarski subjekti pa se lahko prostovoljno odločijo za uporabo teh pravil, če želijo koristiti ugodnosti sporazumov na podlagi manj strogih pravil o poreklu. V okviru prehodnih PEM pravil o poreklu blaga bomo predstavili tudi zadnje spremembe Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447, ki se nanašajo na notranji trg EU, sestavljanje izjav dobavitelja in prehajanje med dvema sklopoma pravil o poreklu. Predstavljeno tematiko vzporedne uporabe dveh sklopov pravil o poreklu blaga bomo obravnavali kompleksno, tudi s predstavitvijo več praktičnih primerov za lažje razumevanje in uporabo v praksi. Predstavili pa bomo tudi bodoče bistvene spremembe, ki jih bo »prinesla« revizija določb o preferencialnem poreklu iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447.  Na začetku seminarja pa bomo predstavili osnovne teme s področja porekla blaga (dokazila o poreklu, pridobitev porekla,…).

  Seminar je namenjen začetnikom na področju porekla blaga, kakor tudi poznavalcem, saj bodo predstavljene tudi spremembe.

  PRIJAVA NA WEBINAR

  Program seminarja

  9.00 do 10:00: Eva Žontar (GZS)

  • Nepreferencialno in preferencialno poreklo
  • Kako se določa nepreferenialno poreklo
  • Postopek pridobitev potrdila o poreklu blaga (Certificate of Origin)
  • Mednarodne baze podatkov

  10.15 – 15.15: Ana Maček (vštet odmor 1+ x 15′)

  • revizija Regionalne konvencije – predstavitev »novih« prehodnih PEM pravil o poreklu: bistvene razlike med PEM pravili in prehodnimi PEM pravili,
  • spremembe Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 – izjava dobavitelja in določitev preferencialnega porekla v skladu z enim ali več sklopi pravil o poreklu, prehajanje med dvema sklopoma pravil o poreklu, praktični primeri,
  • zadnji obvestili Komisije – možnosti diagonalne kumulacije v okviru obstoječih PEM pravil in v okviru prehodnih PEM pravil o poreklu blaga,
  • veljavna dokazila o poreklu blaga in uporaba sistema EU REX,
  • bodoče bistvene spremembe zakonodaje, povezane s spremembo Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 in poreklom blaga,
  • primeri iz prakse,
  • odgovori na vprašanja udeležencev. 

  Predavateljici sta strokovnjakinji s področja porekla blaga, članici delovnih skupin v Sloveniji in pri mednarodnih organizacijah. Mag. Eva Žontar je direktorica oddelka Javne listine pri Gospodarski zbornici Slovenije, ter članica odbora za poreklo blaga pri Mednarodni trgovinski zbornici in odbora za carinske zadeve pri Eurochambres.


  Kotizacija
  Redna cena seminarja znaša 260,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 317,22 EUR) na udeleženca.
  Člani GZS imajo 20 % popusta (208,00 EUR + DDV, skupaj 253,76 EUR, označite ob prijavi).

  Plačilo kotizacije na webinarju vključuje: udeležbo in učno gradivo ter potrdilo o udeležbi.
  Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje tri dni pred začetkom dogodka na CPU,  transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4008-8592. Račun boste prejeli po seminarju.
  Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.


  Več informacij: 
   
  URŠKA KAVČIČ RIHAR
   01/5897-652
  urska.kavcic-rihar@cpu.si
  PRIJAVA NA WEBINAR  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/