Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  13.6.: Webinar o poreklu blaga

  8.6: UVRŠČANJE BLAGA V CARINSKO TARIFO

  Navodila za uporabo CEMT dovolilnic

  Navodila za uporabo večstranskega kontingenta dovolilnic CEMT

  Nov e-naslov: licence@gzs.si

  Imetnike licenc in dovolilnic obveščamo, da lahko vloge pošiljate na e-naslov licence@gzs.si.

  Razknjiževanje dovolilnic preko spleta

  Na Gospodarski zbornici Slovenije uporabnikom dovolilnic že vrsto let omogočamo vpisovanje uporabljenih dovolilnic preko spletne aplikacije (»razknjiževanje«). Ker možnost vračila dovolilnic preko fizične vloge ukinjamo, vas vabimo, da si čimprej zagotovite geslo za dostop do aplikacije in da pričnete uporabljati spletno aplikacijo.

  Digitalizacija ATA zvezka

  ATA zvezek tudi za Vietnam

  Vietnam nova država podpisnica ATA konvencije.

  Potrdilo o obstoju okoliščin višje sile

  Na Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: GZS) članom GZS, katerih komercialne pogodbe s tujimi poslovnimi partnerji vsebujejo klavzulo, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja, izdajamo potrdilo, da je bilo dne 24. februarja 2022 z predsedniškim odlokom št. 64/2022 razglašeno vojno stanje v Ukrajini ter, da je Evropska Komisija objavila v Uradnem listu Evropske Unije omejevalne ukrepe v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine s strani Ruske federacije. Slovenijo kot polnopravno članico Evropske unije, v celoti zavezujejo sprejeti ukrepi Evropske Komisije.

  Upravljavec prevozov

  Podjetje, ki opravlja prevozniško dejavnost v EU, mora za pridobitev licence imeti strokovno usposobljenega upravljavca prevozov.

  Arhiv: Webinar o dovolilnicah in CEMP dovolilnicah - 10. 5. 2022

  Usposabljanje za rokovanje z dovolilnicami in CEMT dovolilnicami.

  Ali opravljate mednarodne prevoze blaga s kombiji?

  Ali opravljate mednarodne prevoze blaga s kombiji?

  Elektronski podpis

  Predlagamo vam, da oddajate elektronsko podpisane vloge.

  ATA zvezki za Rusijo, Ukrajino, Belorusijo

  Zaradi trenutnih razmer izdaja ATA zvezkov za te države ni možna.

  Zaposlovanje tujcev

  Ukrepanje MJU v zvezi z zamudami v postopkih pridobivanj in podaljševanj dovoljenj za zaposlovanje tujcev

  Začasno potrdilo za voznike

  Podaljšan je začasni ukrep, na podlagi katerega lahko GZS izdaja Potrdila za voznike, ki niso državljani EU, na podlagi potrdila o prejeti vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo izdanega s strani Upravne enote.

  Nerazdeljene CEMT dovolilnice

  Obveščamo vas, da imamo za leto 2022, iz kvote nerazdeljenih CEMT dovolilnic...

  Omejevalni ukrepi EU zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini

  Sprejeti omejevalni ukrepi EU zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini.

  Želite vaše izdelke predstaviti potencialnim poslovnim partnerjem v tretjih državah?

  To najenostavneje naredite z uporabo ATA zvezka oz. ATA Carneta, mednarodnega carinskega dokumenta za začasni izvoz blaga. Uporablja se za poenostavitve carinskih postopkov pri prehodu državnih meja. V Hitrem poslovnem nasvetu ga podrobneje predstavlja Irena Simendič iz oddelka Javne listine pri GZS.

  Cene licenc in dovolilnic

  Napotitev voznikov

  Nova pravila o napotitvi voznikov v cestnem prometu

  Arhiv: Webinar o TROŠARINAH – 9. marec 2022

  Kako pravilno izvajati trošarinske postopke in novosti v letu 2022

  Arhiv: Dovolilnice v letu 2022

  Objavljene so količine dovolilnic in CEMT dovolilnic za leto 2022.

  Arhiv: 10. 2. 2022 – Webinar o POREKLU BLAGA

  Na seminarju bomo obravnavali novosti, ki so že stopile v veljavo kot tudi novosti, ki nas še čakajo v letošnjem letu. Tema seminarja bodo novosti na področju preferencialnega porekla blaga. Poudarek bo na praktičnem vidiku uporabe pravil o poreklu blaga, predvsem v smislu, kako se znajti v praksi glede na dejstvo, da je zakonodaja obširna ter na vzporedni uporabi dveh sklopov pravil o poreklu blaga (obstoječih PEM pravil in prehodnih PEM pravil o poreklu blaga). Tekom predavanja bo zaradi lažjega razumevanja obširne in zapletene tematike predstavljenih več primerov iz prakse.

  Licence za mednarodne prevoze blaga s kombiji

  V skladu z evropsko Uredbo 2020/1055 bo od 21. maja 2022 za prevoz blaga z vozili ali s kombinacijo vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone, potrebna licenca. Do takrat je licenca obvezna le za vozila, težja od 3,5 tone.

  V Združeno kraljestvo po 1. 1. 2022

  Arhiv: Prevzemi (CEMT) dovolilnic za leto 2022

  Arhiv: Potrdilo za voznike - podaljšanje

  Vozniki, ki kljub pravočasno oddani vlogi za podaljšanje dovoljenja za prebivanje in delo, niso pravočasno pridobili novega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, lahko na GZS pridobijo potrdilo za voznika na podlagi potrdila o prejeti vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo izdanega s strani Upravne enote.

  Mobilnostni sveženj – pomembni datumi v 2022

  2.2., 21. 2., 21.5.2022

  Arhiv: Cene od 1. 1. 2022

  Arhiv: Dovolilnice za leto 2022

  Izdane odločbe za letni načrt dovolilnic in CEMT dovolilnic za leto 2022.

  Licence tudi za mednarodne prevoze blaga s kombiji

  Prevozniki lahko le še do maja prihodnje leto opravljajo prevoze blaga s kombi vozili brez licence.

  Arhiv: 14.12.: Usposabljanje: dovolilnice in CEMT dovolilnice

  Seminar je namenjen podjetjem, katerim prevozniki iz tretjih držav dostavljajo blago in morajo pri prevzemu blaga rokovati z dovolilnicami.

  Arhiv: 8.12.: Uvrščanje blaga v carinsko tarifo

  Vsi carinski postopki se začnejo z uvrstitvijo blaga v carinsko tarifo. Zato je seminar primeren za vse, ki ste vključeni v izvozno-uvozne postopke.

  Seznam zakonodaje na področju porekla blaga

  Vietnam

  Od 1. maja 2022 boste lahko blago začasno uvozili z ATA zvezkom tudi v Vietnam, 79 državo podpisno Mednarodne konvencije o začasnem uvozu.

  ATA zvezek za Brazilijo

  Brazilija od 1. 1. 2022 ne bo več sprejemala ATA zvezkov.

  Arhiv: Seminar o poreklu: dvodnevni

  Vabljeni na seminar o poreklu blaga, ki smo ga pripravili v dveh delih.

  Izvoz v Egipt

  Arhiv: Prevozi v Združeno kraljestvo

  Za prevoze na relaciji UK-ne EU bo potrebna CEMT dovolilnica.

  Sporazumi o prosti trgovini

  EU ima s posameznimi državami po vsem svetu sklenjene sporazume o prosti trgovini. Pravila o poreklu so običajno določena v Protokolu o poreklu blaga, ki je priložen posameznemu sporazumu med EU in zadevno državo.

  Arhiv: Poreklo blaga 2021

  Webinar o POREKLU BLAGA – novosti na področju porekla blaga v letu 2021

  Arhiv: O novostih s področja licenc

  O novostih s področja licenc za opravljanje prevozov v posebni izdaji regije Glas gospodarstva - Transport.

  Arhiv: Prevozi potnikov do 8+1 brez upravljavca prevozov

  Za pridobitev nacionalne licence za prevoz potnikov z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev (8+1) in za avtotaksi prevoze, ni več pogoj finančna sposobnost in strokovna usposobljenost.

  Arhiv: Razdelitev dovolilnic za leto 2022

  Vlogo za določitev letnega načrta dovolilnic za leto 2022 oddajte med 1. in 15. septembrom 2021.

  Arhiv: Dostava pošiljk

  Pošiljke dostavljene najkasneje v roku treh delovnih dni.

  Arhiv: Podaljšanje veljavnosti kode 95

  Koda Unije 95, ki je potekla v času med 1. 9. 2020 in 30. 6. 2021, velja še 6 mesecev.

  Arhiv: Spremembe na področju logistike in transporta

  V teh negotovih časih pa smo doživeli še eno spremembo, in sicer je bil sprejet nov mobilnostni sveženj, ki v transportu prinaša nekatere spremembe. Na področju voznega osebja je zdaj opredeljeno, da voznik rednega tedenskega počitka ne sme opravljati v vozilu. Uvaja se pametne tahografe druge generacije. Po novem bodo morala biti s tahografi opremljena tudi lahka tovorna vozila, saj je vedno več prevozov s kombiji, ki pa niso bila regulirana, zato je ogrožena tudi cestna varnost. Poleg tega pa bodo ta vozila po novem morala pridobiti tudi licenco.

  Arhiv: Spremenjen Zakon o prevozih v cestnem prometu

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H) začne veljati 26. 6. 2021.

  Arhiv: 6.7.: Webinar o POREKLU BLAGA

  Novice za imetnike licenc št. 7/2021

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/