Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Vstop v Srbijo iz poslovnih razlogov

  Navodilo glede vstopa v Srbijo iz poslovnih razlogov.

  Sporazumi o prosti trgovini

  EU ima s posameznimi državami po vsem svetu sklenjene sporazume o prosti trgovini. Pravila o poreklu so običajno določena v Protokolu o poreklu blaga, ki je priložen posameznemu sporazumu med EU in zadevno državo.

  Mednarodni kombi prevozi

  21. februarja 2022 stopi v veljavo Uredba (EU) 2020/1055, po kateri bodo za mednarodni prevoz blaga licenco Skupnosti potrebovala tudi vozila, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone.

  Podaljšanje vozniških dovoljenj

  Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita, ki zaradi začasne prepovedi potečejo od 16. novembra 2020 do vključno 31. marca 2021, se podaljša do vključno 31. decembra 2021. Skladno s tem bomo na GZS Javne listine izdajali potrdila za voznike.

  Arhiv: Webinar o poreklu blaga - 26.1. 2021

  Glavna tema seminarja bo izstop Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo – pravni položaj po koncu prehodnega obdobja (31. 12. 2020) z vidika preferencialnega porekla blaga ter Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani, ki se začasno uporablja od 1. 1. 2021.

  BREXIT 1. 1. 2021

  Infomacije glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske Unije.

  V Združeno kraljestvo enostavno z ATA zvezkom

  Od 1. januarja 2021 se za začasni izvoz blaga v Združeno kraljestvo za namene predstavitve blaga potencialnim poslovnim partnerjem, predstavitve na sejmih ali razstavah, za začasni izvoz snemalne in fotografske opreme, profesionalne opreme, športnih rekvizitov ipd. uporablja ATA zvezek (ATA Carnet) - mednarodni carinski dokument za začasni uvoz blaga, ki bo v roku enega leta ponovno izvoženo v nespremenjeni obliki. v Sloveniji ATA zvezke izdaja Gospodarska zbornica Slovenije v Ljubljani in na 12 regionalnih zbornicah.

  Načrt dovolilnic za mednarodni prevoz blaga za leto 2021

  Letna količina dovolilnic za prevoz blaga v posamezne države je določena na podlagi mednarodnih pogodb/sporazuma, sklenjenih s posamezno državo ali podpisanega protokola, če sporazum ni podpisan. Enako količino dovolilnic si posamezni državi izmenjata ob koncu leta. Na Gospodarski zbornici Slovenije pa nato dodeljeno količino dovolilnic po zakonsko določenem postopku razdelimo med prevoznike.

  Arhiv: Dovolilnice 2021

  Obveščamo vas, da so bile za leto 2021 izdane odločbe za določitev letnega načrta dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu.

  Začasno potrdilo za voznike

  Ministrstvo za infrastrukturo je ugodilo predlogu GZS za izdajo Potrdil za voznike na podlagi potrdila o prejeti vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/