Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Imetniki ATA zvezkov POZOR

  Imetnikom ATA zvezkov, ki zapuščajo ozemlje EU na Hrvaškem svetujemo, da ATA zvezke odprejo pri slovenski carini. Svetujemo vam tudi, da ste pozorni in da upoštevate roke za ponovni uvoz in ponovni izvoz blaga, ki vam jih lahko določijo carinski organi pri izstopu iz EU in pri vstopu v tujo državo. Ti roki so lahko krajši od roka veljavnosti ATA zvezka.

  GSP – Splošna shema preferencialov

  Shema splošnih tarifnih preferencialov (angleško Generalised Scheme of Preferences – GSP) omogoča popolno ali delno oprostitev plačila carinskih dajatev pri uvozu izdelkov po poreklu iz držav v razvoju v EU.

  Licence: pogoji za upravljavca prevozov

  Iz drugega odstavka 8. člena Uredbe 1071/2009/ES izhaja, da kandidati za upravljavca prevoza iz 4. člena omenjene uredbe opravljajo izpit v državi članici, v kateri imajo običajno prebivališče, ali v državi članici, v kateri delajo.

  Arhiv: 12.6.: Poreklo blaga, v živo na CPU-GZS

  Na seminarju bodo predstavljene osnove glede porekla blaga: kako se določa, kdaj je to pomembno in kakšne posledice ima v mednarodni trgovini. Predstavljeno bo preferencialno in nepreferencialno poreklo. Izvedeli boste, kje dobite pomembne informacije za določitev porekla in s kakšnimi dokumenti se dokazuje.

  Izkoristite finančne ugodnosti trgovinskih sporazumov

  Poreklo blaga je že od nekdaj pomembno. Švicarska ura, nemški avtomobil, italijanske testenine, francoski sir, brazilska kava, češko pivo in slovenski pršut. Našteti izdelki zagotavljajo kakovost s samim poreklom blaga. Drugo poreklo naštetih izdelkov bi v naših očeh takoj znižalo njihovo vrednost. Podjetja želijo s svojimi izdelki v očeh kupcev ustvariti vtis kakovosti ter s tem doseči konkurenčno prednost pred drugimi izdelki. To je samo eden od pogledov na poreklo blaga, ki ima v mednarodni trgovini eno pomembno vlogo. Z njim države regulirajo mednarodne tokove blaga. Lahko omejijo uvoz blaga iz določenih držav, ga popolnoma prepovejo, določijo različne carinske stopnje ali pa dovolijo prost uvoz blaga brez carine.

  Arhiv: Sporazum o prosti trgovini med EU in Novo Zelandijo

  Sporazum o prosti trgovini med EU in Novo Zelandijo je bil objavljen v Uradnem listu EU L, 2024/866, z dne 25.3.2024 in je začel veljati 1. 5. 2024. Pravila o poreklu in postopki glede porekla se nahajajo v Poglavju 3 navedenega sporazuma.

  Arhiv: 8.5.: Seminar POREKLO BLAGA v Novi Gorici

  Vabimo vas na seminar na temo POREKLO BLAGA, ki bo 8.5.2024 na sedežu Severno Primorske gospodarske zbornice, Nova Gorica, Sedejeva 2A, 5000 Nova Gorica. Z nami bosta strokovnjakinji Ana Maček in mag. Eva Žontar.

  Novi državi vključeni v ATA sistem

  Z veseljem vam sporočamo, da se v mednarodno garantno mrežo ATA zvezkov vključujeta dve novi državi.

  JOKER OUT - Prvi uporabili digitalni ATA zvezek

  Čestitamo 𝘀𝗸𝘂𝗽𝗶𝗻𝗶 𝗝𝗼𝗸𝗲𝗿 𝗢𝘂𝘁, 𝗽𝗿𝘃𝗶𝗺 𝘂𝗽𝗼𝗿𝗮𝗯𝗻𝗶𝗸𝗼𝗺 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗻𝗲𝗴𝗮 𝗔𝗧𝗔 𝘇𝘃𝗲𝘇𝗸𝗮 𝘃 𝗦𝗹𝗼𝘃𝗲𝗻𝗶𝗷𝗶!

  Arhiv: Zakon o prevozih v cestnem prometu

  Objavljen je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I).

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/