Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Začasno potrdilo za voznike

  Podaljšan je začasni ukrep, na podlagi katerega lahko GZS izdaja Potrdila za voznike, ki niso državljani EU, na podlagi potrdila o prejeti vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo izdanega s strani Upravne enote.

  Arhiv: Razdelitev dovolilnic za leto 2023

  Vlogo za določitev letnega načrta dovolilnic za leto 2023 oddajte med 1. in 15. septembrom 2022

  Arhiv: Ne spreglejte: 13.6.: Webinar o poreklu blaga

  Preferencialno in nepreferencialno poreklo blaga

  Arhiv: 8.6: UVRŠČANJE BLAGA V CARINSKO TARIFO

  Navodila za uporabo CEMT dovolilnic

  Navodila za uporabo večstranskega kontingenta dovolilnic CEMT

  Nov e-naslov: licence@gzs.si

  Imetnike licenc in dovolilnic obveščamo, da lahko vloge pošiljate na e-naslov licence@gzs.si.

  Razknjiževanje dovolilnic preko spleta

  Na Gospodarski zbornici Slovenije uporabnikom dovolilnic že vrsto let omogočamo vpisovanje uporabljenih dovolilnic preko spletne aplikacije (»razknjiževanje«). Ker možnost vračila dovolilnic preko fizične vloge ukinjamo, vas vabimo, da si čimprej zagotovite geslo za dostop do aplikacije in da pričnete uporabljati spletno aplikacijo.

  Digitalizacija ATA zvezka

  Arhiv: ATA zvezek tudi za Vietnam

  Vietnam nova država podpisnica ATA konvencije.

  Potrdilo o obstoju okoliščin višje sile

  Na Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: GZS) članom GZS, katerih komercialne pogodbe s tujimi poslovnimi partnerji vsebujejo klavzulo, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja, izdajamo potrdilo, da je bilo dne 24. februarja 2022 z predsedniškim odlokom št. 64/2022 razglašeno vojno stanje v Ukrajini ter, da je Evropska Komisija objavila v Uradnem listu Evropske Unije omejevalne ukrepe v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine s strani Ruske federacije. Slovenijo kot polnopravno članico Evropske unije, v celoti zavezujejo sprejeti ukrepi Evropske Komisije.

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/