Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Od 25. februarja 2013 Albanija nova država članica sistema zvezkov ATA

  Od 25. februarja 2013, bo Zveza zbornic za trgovino in industrijo Albanija postala dvainsedemdeseta (72) država članica mednarodne jamstvene verige WCF/ATA.

  Carinski organi Albanije bodo sprejemali ATA zvezke v skladu s Konvencijo o začasnem uvozu – Istanbulska konvencija, in naslednjimi aneksi;

  • Aneks A:priloga o dokumentih za začasni uvoz (ata zvezek)
  • Aneks B1: priloga o blaguza predstavitve ali uporabo na razstavah, sejmih, srečanjih ali podobnih prireditvah
  • Aneks B2: priloga o strokovni opremi
  • Aneks B3: priloga o zabojnikih, paletah, embalaži, vzorcih in drugem blagu, ki se uvaža v zvezi s komercialnim poslom
  • Aneks B4: priloga o blagu, ki se uvaža v zvezi s proizvodnjo
  • Aneks B5: priloga o blagu, ki se uvaža za izobraževalne, znanstvene ali kulturne namene
  • Aneks B6: priloga o osebnih predmetih potnikov in blagu, ki se uvaža za športne namene
  • Aneks B7: priloga o turističnem propagandnem gradivu
  • Aneks B8: priloga o uvozu blaga v obmejnem prometu
  • Aneks B9: priloga o blagu, ki se uvaža za humanitarne namene
  • Aneks C: priloga o prevoznih sredstvih
  • Aneks D:priloga o živalih
  • Aneks E:priloga za blago uvoženo z delno oprostitvijo plačila uvoznih dajatev in davkov

  Albanija bo sprejemala ATA zvezke za tranzitne namene. Ne bo pa sprejemala ATA zvezkov za blago za poštne namene in za blago, ki nima spremstva.

  Zvezek ATA mora biti izpolnjen v angleškem jeziku. Carinalahko zahteva prevod, kadar je izpolnjen v drugem jeziku.

  Zvezke ATA bodo sprejemali navedeni carinski organi v času uradnih ur. Seznam je v pripetem dokumentu.

  Mednarodna oznaka za Albanijo je: AL

  Na prvo stran zvezkov ATA, ki so namenjeni začasnemu uvozu v Albanijo je potrebno k seznamu držav dopisati: AL – ALBANIE.

  Podrobnejše informacije v angleškem jeziku so objavljene v pripetem dokumentu.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/