Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Upravljavec prevozov

  OMEJITVE GLEDE UPRAVLJAVCA PREVOZOV

  pri izdaji licence za opravljanje prevozov blaga, potnikov in avto-taksi prevoze

   


  „Upravljavec prevoza“ pomeni fizično osebo, zaposleno v podjetju, ali, če je to podjetje fizična oseba, to isto osebo ali, če je tako določeno, drugo fizično osebo, imenovano s pogodbo, ki dejansko in trajno vodi prevozne dejavnosti tega podjetja.

  Notranji upravljavec, Uredba 1071/2009, člen 4, 1. odstavek:

  1. Podjetje, ki opravlja dejavnost cestnega prevoznika, za upravljavca prevoza imenuje vsaj eno fizično osebo, ki izpolnjuje zahteve iz člena 3(1)(b) in (d) ter naslednje pogoje:

  (a) dejansko in neprekinjeno vodi prevozno dejavnost podjetja;
  (b) ima resnično povezavo s podjetjem, na primer je njegov uslužbenec, direktor, lastnik ali delničar, oziroma podjetje upravlja ali, če je podjetje fizična oseba, je ta ista oseba; in
  (c) prebiva v Skupnosti.

   NI OMEJITVE glede števila podjetij in števila vozil za notranjega upravljavca prevozov.

   

  Zunanji upravljavec, Uredba 1071/2009, člen 4, 2. odstavek:

  2. Če podjetje ne izpolnjuje zahteve po strokovni usposobljenosti iz člena 3(1)(d), mu lahko pristojni organ dovoli opravljati dejavnost cestnega prevoznika brez upravljavca prevoza, imenovanega v skladu z odstavkom 1 tega člena, pod pogojem, da:

  (a) podjetje imenuje fizično osebo, ki prebiva v Skupnosti in izpolnjuje zahteve iz člena 3(1)(b) in (d) ter je s pogodbo pooblaščena za izvajanje nalog kot upravljavec prevoza v imenu podjetja;
  (b) so v pogodbi, ki jo je podjetje sklenilo z osebo iz točke (a),podrobno določene naloge, ki jih mora zadevna oseba izvajati učinkovito in neprekinjeno, ter navedene njene obveznosti kot upravljavca prevoza. Naloge, ki jih je treba podrobno določiti, obsegajo predvsem naloge, povezane z upravljanjem servisiranja in vzdrževanja vozil, preverjanjem prevoznih pogodb in dokumentov, osnovnim računovodstvom, razporeditvijo natovarjanj ali storitev po voznikih in vozilih ter preverjanjem postopkov v zvezi z varnostjo;
  (c) oseba iz točke (a) kot upravljavec prevoza lahko vodi prevozne dejavnosti največ štirih različnih podjetij, ki se izvajajo z največjim skupnim kombiniranim voznim parkom 50 vozil. Države članice se lahko odločijo, da bodo zmanjšale število podjetij in/ali velikost skupnega voznega parka vozil, ki jih upravlja ta oseba; in
  (d) oseba iz točke (a) opravlja opredeljene naloge izključno v interesu podjetja, svoje odgovornosti pa izvršuje neodvisno od podjetij, ki to podjetje zaprosijo za opravljanje prevoza.

  Omejitve glede števila podjetij in števila vozil za zunanjega upravljavca prevozov:
  4 PODJETJA, 50 VOZIL

       

  Dodatna pojasnila in primeri: 

  • Če je upravljavec prokurist v podjetju, mora imeti v pogodbi o prokuri navedeno, da opravlja tudi naloge upravljavca. Obravnava se kot notranji upravljavec.
  • Če je upravljavec upokojenec, zaposlen na podlagi pogodbe o začasnem in občasnem delu upokojenca, se obravnava kot zunanji upravljavec.
  • Če ima podjetje več kot 50 vozil, mora imeti notranjega upravljavca.
  • Oseba je lahko upravljavec v več kot 4 podjetjih, če je notranji upravljavec: zaposlen, direktor, lastnik, prokurist.


   *Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES.

   

   

   

   

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/