Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: BREXIT 1. 1. 2021

  BREXIT 


  1. 2. 2020 je Združeno kraljestvo (ZK) izstopilo iz EU in je postalo »tretja država« (tretja država je država, ki ni država članica EU). 

  Od 1. 1. 2021
   ZK ni več del enotnega trga in carinske unije. Zato je za blago, ki se pošilja ali prihaja iz ZK, potrebno izvesti carinske formalnosti.

  Evropska Unija (EU) in Združeno kraljestvo (ZK) sta 24. 12. 2020 dosegli dogovor o prihodnjih medsebojnih odnosih in trgovini. 
  V trgovini med EU in ZK za blago s poreklom tudi v prihodnje ne bo carinskih dajatev in kvot.

   

  Informacije o različnih področjih poslovanja med EU in ZK boste našli na za to namenjenih spletnih straneh:   

  Za začasni izvoz blaga v ZK priporočamo uporabo ATA zvezka, ki jih izdajamo na Gospodarski zbornici Slovenije. Več>>>
  Bodite pozorni, če boste carinske postopke začeli v letu 2020 in se bodo zaključili v naslednjem letu! V tem primeru priporočamo uporabo ATA zvezka v primerih začasnega uvoza blaga. 

  Za pridobitev carinskih ugodnosti je treba dokazati preferencialno obravnavo blaga. 
  Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom – slovenska različica besedila navedbe o poreklu.
  Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani je bil objavljen v Uradnem listu EU L 444, z dne 31. 12. 2020. Sporazum se na podlagi vzajemnosti začasno uporablja od 1. januarja 2021. Vendar pa zaradi posebnih okoliščin sklepanja sporazuma različne jezikovne različice besedila sporazuma niso bile predmet pravno-jezikovnega pregleda. Slovenska različica besedila navedbe o poreklu (Priloga ORIG-4 poglavja 2 iz Naslova I prvega razdelka drugega dela sporazuma) pa je nepravilno prevedena iz angleškega jezika. Izvoznikom v Združeno kraljestvo se svetuje, da v izogib kasnejšemu spreminjanju besedila že sestavljenih navedb o poreklu, uporabijo za izvoz v Združeno kraljestvo angleško različico besedila navedbe o poreklu.

  Lahko pa na Gospodarski zbornici Slovenije pridobite tudi Potrdilo o poreklu blaga. Več >>>  Dokazila o poreklu blaga, za blago po poreklu iz ZK, se bo od 1. 1. 2021 smatralo, da gre za blago po poreklu iz tretje države in ne bo možno navesti kot poreklo blaga EU.


  Glede 
  licenc in dovolilnic za mednarodni prevoz blaga velja Uredba, ki do sprejetja trgovinskega sporazuma med ZK in EU oz. najkasneje od 30.6.2021 omogoča prevoze blaga po starem sistemu. Upoštevajte možnost omejitev prevozov iz Italije v ZK!

  GZS, Javne listine

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/