Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Ljubljana, 19.9.: Ukrepi zunanjetrgovinske politike - priložnosti za slovenska podjetja

   


  Uvrščanje blaga, tarifne opustite kot poslovne priložnosti, poreklo blaga in trgovinske ovire pri dostopanju na tretje trge EU

  Seminar bo 19. 9. 2019, od 9.00 do 14.30, v Ljubljani, CPU GZS

  Okvirni program:

  9.00 – 10.30 Uvrščanje blaga v carinsko tarifo Mohor Slatner
  Odmor 15'
  10.45 – 11-45 Tarifne opustitve pri uvozu iz tretjih držav Janez Rogelj
  11.45 -12.45 Spremembe na področju zakonodaje EU o poreklu blaga Iris Gorjanc-Dolničar
  Odmor 15'
  13.00 – 13.45 Nepreferencialno poreklo blaga (Certificate of Origin) Eva Žontar
  13.45 – 14.30 Trgovinske ovire pri dostopanju na tretje trge Janez Rogelj

  Več o vsebini:

  Carinski postopki se začnejo z uvrstitvijo blaga v carinsko tarifo. Za cel svet velja 6 mestna številka harmoniziranega sistema. Najdaljša je 10 mestna TARIC številka, ki vsebuje še carinske in zunanjetrgovinske predpise, ki se izvajajo pri uvozu in izvozu blaga iz Evropske unije.

  Predstavljene bodo ključne trgovinske (in investicijske) ovire, ki jih postavljajo tretje države za izdelke in storitve za podjetja iz Evropske unije, pregled necarinskih ovir, problematika uvedb dodatnih carinskih stopenj v tretjih državah, problem certificiranja izdelkov, problematiko posebnih zahtev za označevanje izdelkov ipd. Slovenska podjetja lahko v primerih, ko pri izvozu na trge tretjih držav naletijo na nerazumne trgovinske ovire, ki so postavljene v nasprotju s pravili Svetovne trgovinske organizacije s posredovanjem Evropske Komisije vplivajo na omejitev oz. umik ovir. 

  Eden od ukrepov trgovinske polite EU je uvedba avtonomnih tarifnih opustitev, in sicer na podlagi zahtevkov podjetjih iz EU. Ta ukrep omogoča popolno ali delno oprostitev plačila uvoznih carin bodisi za neomejeno ali omejeno količino uvoza. Osnovni namen carinskih opustitev je omogočiti podjetjem v EU uporabo surovin, polizdelkov, sestavnih delov, opreme in materiala za uporabo v proizvodnem procesu z zmanjšanimi plačili ali brez plačila uvoznih carin.

  Poreklo blaga kot ukrep trgovinske politike omogoča, da se določeno blago lahko uvozi v posamezno državo. Pogoje za nepreferencialno poreklo blaga določijo posamezne države in se hitro spreminjajo. Preferencialno poreklo blaga pa omogoča prednostno obravnavo pri uvozu na tretje trge, kar pomeni znižano carinsko stopnjo ali uvoz brez carine.

  Na seminarju bodo predstavljene novosti na področju pravil o poreklu blaga zaradi novih sporazumov o prosti trgovini ter ključne razlike med novim sistemom registriranega izvoznika in že znanim sistemom pooblaščenega izvoznika.

  Komu je seminar namenjen:

   Seminar je namenjen osebam, ki delujejo na področju mednarodnega poslovanja, še posebej je udeležba priporočljiva za podjetja, ki izvažajo na tretje trge.

  Predavatelji

  Predavatelji so vodilni strokovnjaki navedenh področij in člani delovnih skupin v Sloveniji in v tujini: Mohor Slatner, mag. Janez Rogelj, Iris Gorjanc-Dolničar in mag. Eva Žontar.


  Podatki o seminarju


  • CENA
   :180 EUR + DDV (219,60 EUR), člani GZS imajo 30 % popusta! 
  • PRIČETEK:19. 9. 2019
  • TRAJANJE:9.00 - 14.30 (6 ANDRAGOŠKIH UR)
  • KONTAKTNA OSEBA:Urška Kavčič Rihar, urska.kavcic-rihar@cpu.si, 01 5897 652
  • LOKACIJA:CPU, KARDELJEVA PLOŠČAD 27A, LJUBLJANA (zadaj za poslovno stavbo GZS)
  • PARKRIŠČE:BREZPLAČNO, ZAGOTOVLJENO DO ZAPOLNITVE PROSTIH MEST (pozvonite pri zapornici)

   

  PRIJAVA


  Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo, pogostitev, učno gradivo in potrdilo o udeležbi. 
  Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje tri dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun CPU: SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4007-7328.
  Prosimo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji. Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/