Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Oprostitev plačila uvoznih carin za proizvodna podjetja

  Področje opustitev in kvot pri EU Komisiji


  Evropska Komisija v okviru skupne trgovinske politike izvaja tudi ukrepe na področju carinskega uvoza iz tretjih držav. Eden od ukrepov EU je uvedba avtonomnih tarifnih opustitev, in sicer na podlagi zahtevkov podjetjih iz EU. Ta ukrep omogoča popolno ali delno oprostitev plačila uvoznih carin bodisi za neomejeno ali omejeno količino uvoza. Osnovni namen carinskih opustitev je omogočiti proizvodnim podjetjem v EU uporabo surovin, polizdelkov, sestavnih delov, opreme in materiala za uporabo v proizvodnem procesu z zmanjšanimi plačili ali brez plačila uvoznih carin. S tem, ko se podjetjem omogoči, da se v določenem obdobju oskrbujejo po nižji ceni, se lahko spodbudi gospodarska dejavnost v EU, izboljša konkurenčna sposobnost teh podjetij, predvsem pa se jim omogoči, da ustvarijo nova delovna mesta in izboljšanje poslovanja.

  Za vse nadaljnje informacije se obrnite na:
  mag. Janez Rogelj
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg

   T:  + 386 (0) 1 400 35 02
  e-mail:  janez.rogelj@gov.si


   

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/