Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  NOVO: Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G)

  SPREMEMBA ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU

   

  Sprememba Zakona o prevozih v cestnem prometu

  Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. oktobra 2019 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G). Zakon je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 8. novembra 2019 in je začel veljati petnajsti dan po objavi, to je s 23. 11. 2019.

  Spremembe bistveno vplivajo tudi na pogoje za pridobitev licenc. Podrobnejše zahteve pa bodo opredeljene naknadno s pravilnikom.

   

  Povezava na Zakon

   

  Pogoji za licenco Skupnosti za izvajanje prevozov blaga in potnikov v mednarodnem cestnem prometu

  V 32.c členu so navedene posebne določbe za licenco Skupnosti. V prvem odstavku je navedeno, da za upravljavca prevozov, ki je več kot 50-odstotni lastnik podjetja oz. samostojni podjetnik, ni omejitev glede števila podjetij in števila vozil, za katere vodi dejavnost prevozov. Upravljavec prevozov, ki je zaposlen pri prevozniku, mora imeti pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ter pooblastilo direktorja za opravljanje del upravljavca prevozov. Oseba je lahko upravljavec samo v enem podjetju. V kolikor podjetje nima notranjega upravljavca prevozov, lahko v primeru, da ima do največ 5 vozil, sklene pogodbo z zunanjim upravljavcem prevozov, ki je lahko upravljavec prevozov samo v enem podjetju.

  V 36. členu je navedeno, da morajo podjetja, ki imajo na dan 23. 11. 2019 veljavno licenco, pogoje za izpolnjevanje licence po novem zakonu izpolniti v enoletnem prehodnem obdobju, torej do 23. 11. 2020. V kolikor po 23. 11. 2020 novi pogoji za licenco ne bodo izpolnjeni, bo izdajatelj licence začel s postopkom odvzema licence.

  Novi pogoji pa veljajo od objave zakona za vse nove licence.

  S spremembo 42. člena (ZPCP-2G) je implementirana Direktiva (EU) 2018/645 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. aprila 2018 o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktiva 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih (UL L, št. 112 z dne 2. 5. 2018, str. 29–41). Z omenjeno spremembo lahko vozniki, državljani tretjih držav, tudi s potrdilom za voznike, določenim z Uredbo 1072/2009/ES, dokažejo, da imajo temeljno kvalifikacijo voznika in opravljeno redno usposabljanje, če je v potrdilu v polju za opombe navedena koda Unije »95«. Potrdila za voznike, ki nimajo kode Unije »95« in so bila izdana pred 23. majem 2020 (to je skrajni rok za implementacijo) v skladu s 5. členom Uredbe 1072/2009/ES, se sprejmejo kot dokaz o kvalifikacijah do izteka njihove veljavnosti.

  Ker implementacija te določbe še ni v veljavi v vseh državah članicah, v izogib morebitnim težavam voznikov pri kontroli svetujemo, da za dokazovanje usposobljenosti kontrolnim organom do 23. 5. 2020 še vedno predložijo izkaznico o voznikovih kvalifikacijah oziroma vozniško dovoljenje z vpisano kodo 95.

  Pogoji za (nacionalno) licenco za izvajanje prevozov blaga in potnikov v notranjem cestnem prometu

  Za izpolnjevanje pogoja glede strokovne usposobljenosti pri nacionalni licenci velja še naprej Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu.

   

  Povezava na Pravilnik

   

  Upravljavec prevozov je lahko direktor oz. sam samostojni podjetnik ali oseba zaposlena pri prevozniku. Omejitev glede števila podjetij ali števila vozil ni. Zunanji oz. pogodbeni upravljavec ni možen.

  Pojasnilo glede upravljavca prevozov.

   

   

   

   

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  Licence za prevoze samo v notranjem cestnem prometu, niso vključene v bazo.

  http://nerdcp.gov.si/javni/