Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  NOVO: Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G)

  SPREMEMBA ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU

  Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. oktobra 2019 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G). Zakon je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 8. novembra 2019 in začne veljati petnajsti dan po objavi.
  Spremembe bistveno vplivajo tudi na pogoje za pridobitev licenc.  Z A K O N
  O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
  O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2G)

  32.c člen (posebne določbe za licenco Skupnosti)
  (1) Za pridobitev licence Skupnosti je oseba lahko upravljavec prevozov samo v enem podjetju in mora biti zaposlena za poln delovni čas. To ne velja za osebe, ki so v podjetju več kot 50-odstotni lastniki. Če ima podjetje namesto upravljavca prevozov imenovano fizično osebo, ki opravlja naloge upravljavca prevozov v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1071/2009/ES (pogodbeni upravljavec), je ta oseba lahko namesto upravljavca prevozov upravljavec samo v enem podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot pet vozil, pod pogojem, da ni že upravljavec prevozov v drugem podjetju.
  (2) Za pridobitev licence Skupnosti mora imeti podjetje za poln delovni čas zaposleno določeno število voznikov in drugih zaposlenih (npr. administracija, mehaniki, disponenti) v sorazmerju s številom vozil, za katera je izdan izvod licence.
  V času uradnih ur, ki jih določi prevoznik in priglasi pri izdajatelju licence, mora biti določeno število zaposlenih prisotnih na sedežu podjetja ali v drugih prostorih, iz katerih se vodi dejavnost podjetja v Republiki Sloveniji. Minimalno število zaposlenih glede na število vozil in njihovo prisotnost v podjetju, predpiše minister, glede na velikost podjetja.
  (3) Za pridobitev licence Skupnosti mora imeti podjetje na razpolago ustrezne prostore v skladu s 5. členom Uredbe 1071/2009/ES. Minimalno velikost, opremo in namen prostorov predpiše minister.«.

  36. člen
  (1) Izdane licence Skupnosti za prevoz blaga ali potnikov veljajo do izteka njihove veljavnosti.
  (2) Podjetja, ki imajo veljavno licenco Skupnosti za prevoz blaga ali potnikov, morajo pogoje iz 32.c člena zakona izpolniti v enem letu od uveljavitve tega zakona.

  Povezava na zakon>>>

  Javne listine
  8. 11. 2019

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  Licence za prevoze samo v notranjem cestnem prometu, niso vključene v bazo.

  http://nerdcp.gov.si/javni/