Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Vpis kode Unije 95 na Potrdila za voznike


  S spremembo 42. člena (ZPCP-2G) je implementirana Direktiva (EU) 2018/645 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. aprila 2018 o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktiva 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih (UL L, št. 112 z dne 2. 5. 2018, str. 29–41).

  Z omenjeno spremembo lahko vozniki, državljani tretjih držav, tudi s potrdilom za voznike, določenim z Uredbo 1072/2009/ES, dokažejo, da imajo temeljno kvalifikacijo voznika in opravljeno redno usposabljanje, če je v potrdilu v polju za opombe navedena koda Unije »95«.

  Potrdila za voznike, ki nimajo kode Unije »95« in so bila izdana pred 23. majem 2020 (to je skrajni rok za implementacijo) v skladu s 5. členom Uredbe 1072/2009/ES, se sprejmejo kot dokaz o kvalifikacijah do izteka njihove veljavnosti.


  Nova vloga za izdajo Potrdila za voznika, ki ni državljan Evropske unije

  Vlogo in ustrezna dokazila pošljite na e-naslov, naveden na vlogi ter označite, ali vam izdano potrdilo pošljemo po pošti ali ga želite prevzeti osebno.

  GZS, Javne listine

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  Licence za prevoze samo v notranjem cestnem prometu, niso vključene v bazo.

  http://nerdcp.gov.si/javni/