Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Novice za imetnike licenc št. 4/2020

  Novice za imetnike licenc t. 4-2019 Gospodarska zbornica Slovenije

  Novice za imetnike licenc št. 4/2020

  Spoštovane stranke oddelka Javne listine GZS

  Zahvaljujemo se vam za razumevanje glede spremenjenega načina poslovanja in obravnave strank. Prilagojen način nam je omogočal, da smo tudi ves čas izrednih razmer nemoteno zagotavljali vse storitve našim strankam. Vaši odzivi na spremenjen način obravnave so večinoma pozitivni.

  Vse prejete vloge rešujemo po vrstnem redu prejema. Osebna obravnava je možna po predhodnem dogovoru.

  Želimo si dobrega sodelovanja z vami tudi v bodeče.

  ODDAJA VLOG: Vloge posredujte po klasični ali e-pošti, ali jih oddajte v nabiralnik, ki je nameščen pri vhodu v poslovno stavbo CPU-GZS, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana. Svetujemo vam, da oddate popolne vloge. Vloge rešujemo po vrstnem redu prejema. Ko bo vaša vloga rešena, vas bomo obvestili: za krajše postopke, kot so prijava vozila ali voznika, predvidoma naslednji dan oziroma najkasneje v roku treh delovnih dni. Dokler vaša vloga ni v postopku obdelave, odgovorov v zvezi z vašo vlogo ne moremo dati.

  PREVZEM IZDANIH LISTIN: Izdane listine vam bomo poslali po pošti. Če želite listine prevzeti osebno, to navedite na vlogi. Ko bo postopek izdaje zaključen, vas bomo obvestili in se z vami dogovorili za točen čas prevzema. Sprejem strank je pri sprejemnem pultu v pritličju v stavbi CPU-GZS, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana.

  SVETOVANJE: Osebna svetovanja so možna po predhodni najavi in ob dogovorjenem času. Kontakti

  Plačilo storitev je možno z nakazilom na račun GZS. Cenik

  Osnovne informacije s področja Javnih listin, vse vloge, cenik, kontaktni podatki, aktualne novice itd. so objavljeni na spletni strani www.gzs.si/listine. Vabljeni k ogledu!


  NOVOST: Vpis kode Unije 95 na Potrdila za voznike
  Vozniki, ki niso državljani Evropske unije, ne potrebujejo več izkaznice o vozniških kvalifikacijah. Na novi vlogi za izdajo potrdila označite, če želite vpis kode 95 in priložite veljavno spričevalo o opravljenem preizkusu znanja za pridobitev temeljnih kvalifikaciji ali spričevalo o opravljenem rednem usposabljanju voznikov.

  S spremembo 42. člena (ZPCP-2G) je implementirana Direktiva (EU) 2018/645 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. aprila 2018 o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktiva 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih (UL L, št. 112 z dne 2. 5. 2018, str. 29–41).

  Z omenjeno spremembo lahko vozniki, državljani tretjih držav, tudi s potrdilom za voznike, določenim z Uredbo 1072/2009/ES, dokažejo, da imajo temeljno kvalifikacijo voznika in opravljeno redno usposabljanje, če je v potrdilu v polju za opombe navedena koda Unije »95«.

  Vlogo in ustrezna dokazila pošljite na e-naslov, naveden na vlogi ter označite, ali vam izdano potrdilo pošljemo po pošti ali ga želite prevzeti osebno.

  Nova vloga za izdajo Potrdila za voznika, ki ni državljan Evropske unije

  NE SPREGLEJTE: Sprememba zakonodaje in pogojev za licenco
  Sprememba Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki bistveno vplivajo tudi na pogoje za pridobitev licenc, je začela veljati 23. 11. 2019. Novi pogoji veljajo od objave zakona za vse nove licence. Za obstoječe licence prehodno obdobje poteče 23. 11. 2020. Vsi imetniki licenc Skupnosti morajo najkasneje do 23. 11. 2020 uskladiti izpolnjevanje pogojev za licenco z novim zakonom, sicer bodo v postopku odvzema in preklica veljavnosti licence. Povezava na Zakon

  Objavljen je tudi predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu. Pravilnik podrobno opredeljuje pogoje za pridobitev licence, ki so določene v Zakonu o prevozih v cestnem prometu glede:

  • dobrega ugleda podjetja, direktorja in upravljavca prevozov,
  • minimalnega števila zaposlenih voznikov,
  • minimalnega števila drugih zaposlenih v podjetju,
  • obvezne prisotnosti v času uradnih ur,
  • zahteve glede sedeža podjetja, prostora in opreme.

  Novi pogoji bistveno zaostrujejo pogoje za pridobitev licence, postopek pridobitve za podjetja bo zahtevnejši, saj predvideva več dodatnih dokazil, posledično se bo podaljšal čas pridobitve listin.

  Povezava na predlog Pravilnika

  Strokovna usposobljenost upravljavcev prevozov
  Podjetje, ki opravlja prevozniško dejavnost, mora za izpolnjevanje pogojev za pridobitev licence, imeti strokovno usposobljenega upravljavca prevozov. Strokovna usposobljenost se preverja na preizkusu znanja, ki je sestavljen modularno, kar pomeni, da je različen glede na to, katere vrste prevozov bo upravljal kandidat za upravljavca prevozov.
  Izpite izvaja Inter-es d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana, info@inter-es.si, 01 2000 23
  08:00-12:00, www.inter-es.si.
  Ob povečanem številu prijav bodo razpisani dodatni termini preizkusov.

  Izpitni roki

  Lep pozdrav iz Javnih listin GZS

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/