Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Izpolnjevanje pogojev za licenco po novi zakonodaji

  Izpolnjevanje pogojev za licenco po novi zakonodaji


  Ker dobivamo veliko vprašanj prevoznikov, glede izpolnjevanja pogojev za licenco po novi zakonodaji, povzemamo:

  Zakon o prevozih v cestnem prometu v 32.c členu pravi:


  "32.c člen (posebne določbe za licenco Skupnosti)

  (1) Za pridobitev licence Skupnosti je oseba lahko upravljavec prevozov samo v enem podjetju in mora biti zaposlena za poln delovni čas. To ne velja za osebe, ki so v podjetju več kot 50-odstotni lastniki. Če ima podjetje namesto upravljavca prevozov imenovano fizično osebo, ki opravlja naloge upravljavca prevozov v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1071/2009/ES (pogodbeni upravljavec), je ta oseba lahko namesto upravljavca prevozov upravljavec samo v enem podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot pet vozil, pod pogojem, da ni že upravljavec prevozov v drugem podjetju.

  (2) Za pridobitev licence Skupnosti mora imeti podjetje za poln delovni čas zaposleno določeno število voznikov in drugih zaposlenih (npr. administracija, mehaniki, disponenti) v sorazmerju s številom vozil, za katera je izdan izvod licence. V času uradnih ur, ki jih določi prevoznik in priglasi pri izdajatelju licence, mora biti določeno število zaposlenih prisotnih na sedežu podjetja ali v drugih prostorih, iz katerih se vodi dejavnost podjetja v Republiki Sloveniji. Minimalno število zaposlenih glede na število vozil in njihovo prisotnost v podjetju, predpiše minister, glede na velikost podjetja.

  (3) Za pridobitev licence Skupnosti mora imeti podjetje na razpolago ustrezne prostore v skladu s 5. členom Uredbe 1071/2009/ES. Minimalno velikost, opremo in namen prostorov predpiše minister."


  Iz tega sledi, da je pogoj glede strokovne usposobljenosti za licenco izpolnjen v naslednjih primerih:

   

  a.       Upravljavec prevozov je lastnik podjetja, ki ima licencoČe je upravljavec prevozov lastnik (več kot 50-odstotni, samostojni podjetnik posameznik) druga dokazila niso potrebna, ni omejitev glede števila podjetij in vozil.

  b.       Upravljavec prevozov je zaposlen pri podjetju, ki ima licencoČe je upravljavec prevozov zaposlen pri prevozniku:

  -          pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas in

  -          pooblastilo direktorja tej osebi za opravljanje nalog upravljavca prevozov.

  -          upravljavec je lahko samo v enem podjetju.

  c.       Če je zunanji/pogodbeni upravljavec prevozov:

  -          pogodba za nedoločen čas s pooblastilom za izvajanje nalog upravljavca prevozov v imenu podjetja. V pogodbi morajo biti podrobno določene naloge, ki jih mora zadevna oseba izvajati učinkovito in neprekinjeno, ter navedene njene obveznosti kot upravljavca prevoza. Naloge, ki jih je treba podrobno določiti, obsegajo predvsem naloge, povezane z upravljanjem servisiranja in vzdrževanja vozil, preverjanjem prevoznih pogodb in dokumentov, osnovnim računovodstvom, razporeditvijo natovarjanj ali storitev po voznikih in vozilih ter preverjanjem postopkov v zvezi z varnostjo.

  -          upravljavec je lahko samo v enem podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot pet vozil. 

  Vpis kode Unije na Potrdila z voznike, ki ni državljani EU

  Vozniki, državljani tretjih držav, lahko tudi s potrdilom za voznike, določenim z Uredbo 1072/2009/ES, dokažejo, da imajo temeljno kvalifikacijo voznika in opravljeno redno usposabljanje, če je v potrdilu v polju za opombe navedena koda Unije »95«. 
  Preberite več


  Ostali spremenjeni pogoji za licenco bodo opredeljeni v Pravilniku, ki pa še ni sprejet

  Objavljen je predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu.
  Preberite več.

   

  Javne listine, GZS

   

   

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  Licence za prevoze samo v notranjem cestnem prometu, niso vključene v bazo.

  http://nerdcp.gov.si/javni/