Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Načrt dovolilnic za mednarodni prevoz blaga za leto 2021

  Načrt dovolilnic za mednarodni prevoz blaga za leto 2021

  Na podlagi načrta so izdane odločbe o dodelitvi dovolilnic in CEMT dovolilnic za naslednje leto. Načrt je javno objavljen na spletni strani GZS.

  Letna količina dovolilnic za prevoz blaga v posamezne države je določena na podlagi mednarodnih pogodb/sporazuma, sklenjenih s posamezno državo ali podpisanega protokola, če sporazum ni podpisan. Enako količino dovolilnic si posamezni državi izmenjata ob koncu leta. Na Gospodarski zbornici Slovenije pa nato dodeljeno količino dovolilnic po zakonsko določenem postopku razdelimo med prevoznike.

  Prevoznik, ki želi letni načrt dodelitve dovolilnic za naslednje leto, mora v tekočem letu med 1. in 15. septembrom vložiti vlogo za določitev letnega načrta. V vlogi za določitev letnega načrta prevoznik navede vrste in število dovolilnic, ki jih želi pridobiti.

  Pri določitvi letnega načrta dodelitve dovolilnic prevozniku se upošteva letno kvoto dovolilnic, ki jo ima na razpolago pri posamezni državi in vrsti dovolilnice.  V postopku določitve letnega načrta dovolilnic obstoječim prevoznikom se kot osnovo upošteva število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v opazovanem obdobju (od 1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta). 

  Po zaključku postopka izračuna letnih planov na podlagi podatkov iz opazovanega obdobja obstoječim prevoznikom, se razdeli še višek dovolilnic in sicer med vse prosilce dovolilnic, tako nove kot obstoječe.

  Merila za delitev dovolilnic
  Pri tem se upoštevajo naslednja merila:

  • razpoložljiva kvota dovolilnic,
  • število motornih vozil, registriranih za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu, za katere ima prevoznik veljavne izvode licence (merilo skupno število motornih vozil),
  • število in ekološka kakovost voznega parka (Euro 0, 1, 2, 3 ...), ki se glede na kakovost ustrezno točkuje (merilo kvaliteta voznega parka).

  Pri izvedbi izračuna delitve dovolilnic se določi omejitev dodelitve dovolilnic v letni načrt in sicer največ 4 dovolilnice na motorno vozilo oziroma največ 40 dovolilnic na prevoznika. Kolikor število razpoložljivih dovolilnic ne zadostuje za vse prevoznike, ki so vložili vloge za dodelitev posamezne vrste dovolilnic, se lahko najprej postopno zmanjšuje največje število dodeljenih dovolilnic na prevoznika, nato pa se lahko postopno zmanjšuje še največje število dovolilnic na motorno vozilo.

  Vloga tudi za CEMT dovolilnice

  Z vlogo za letni načrt dovolilnic prevozniki zaprosijo tudi za dodelitev CEMT dovolilnic. Delivec vodi seznam prosilcev po posamezni vrsti CEMT dovolilnice, t.i. čakalno listo. Prevoznik lahko kandidira za pridobitev CEMT dovolilnice le z vozili, ki ustrezajo  istemu ali višjemu standardu Euro, za katerega CEMT dovolilnica velja. Za vsako posamezno CEMT dovolilnico mora imeti prevoznik najmanj dve vozili.

  CEMT dovolilnice se najprej v letni načrt določijo prevoznikom, ki so v tekočem letu že imeli dodeljene CEMT dovolilnice in so v opazovanem obdobju od vključno 1. januarja do vključno 31. avgusta tekočega leta na posamezni CEMT dosegli minimalni pogoj – 20 voženj med tretjimi državami. Prevoznikom, ki v opazovanem obdobju dosežejo manj kot 20 voženj za tretje države, se dodeljene  CEMT dovolilnice v naslednjem letu odvzamejo in dodelijo prevoznikom po vrstnem redu na seznamu prosilcev (čakalna lista). Prevoznik, ki mu je bila CEMT dovolilnica odvzeta, lahko ponovno vloži vlogo za dodelitev dovolilnice v naslednjem letu v času od 1. septembra do 15. septembra.

  Delivec naredi izračun načrta v katerem so navedene vse vrste dovolilnic in CEMT dovolilnic ter število dodeljenih dovolilnic za mednarodni prevoz blaga. Načrt dodelitve dovolilnic je javno objavljen na naši spletni strani. Na podlagi vseh izračunov delivec prevozniku izda odločbo o dodelitvi dovolilnic in CEMT dovolilnic za naslednje leto.

   Povezava na članek

  Spletna stran: www.gzs.si/dovolilnice

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/