Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Novice za imetnike licenc št. 6/2021

  Novice za imetnike licenc t. 62021 Gospodarska zbornica Slovenije

  Novice za imetnike licenc št. 6/2021

  Novi pogoji za licenco Skupnosti

  Imetniki licenc Skupnosti za opravljanje prevozov blaga ali potnikov v mednarodnem cestnem prometu ste morali v skladu z  Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Ul RS, št. 6/16 – UPB in 67/19) in Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Ul RS, št. 67/07 in 102/20)  najkasneje do 23. 11. 2020 dokazati izpolnjevanje pogojev za licenco glede upravljavca prevozov, minimalnega števila zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih, uradnih ur, prostora in opreme.

  V prehodnem obdobju od uveljavitve tega pravilnika 6. 8. 2020 do 1. 6. 2021 mora podjetje, ki ima nad pet vozil, imeti minimalno enega zaposlenega voznika ter podjetje, ki ima nad 20 vozil, minimalno enega ostalega zaposlenega.

  Od 2. 6. 2021 dalje pa mora biti pogoj glede števila zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih izpolnjen v celoti.

  - Minimalno število zaposlenih voznikov
  je razmerje med zaposlenimi vozniki in številom vozil, s katerimi razpolaga podjetje, kot je določeno v spodnji tabeli:

  Če podjetje razpolaga z 11 ali več vozili, se število zaposlenih voznikov določi po naslednji formuli: število vozil x 0,9 (zaokroženo navzdol na celo število).

  - Minimalno število ostalih zaposlenih v podjetju je razmerje med ostalimi zaposlenimi in številom vozil, s katerimi razpolaga podjetje, kot je določeno v spodnji tabeli:

  Število vozil se ugotavlja na podlagi števila veljavnih izvodov licenc Skupnosti, izdanih določenemu podjetju. K vlogi za izdajo licence Skupnosti se priloži seznam zaposlenih voznikov (ime, priimek, EMŠO) in seznam ostalih zaposlenih (ime, priimek, delovno mesto).

  Če se poveča število izdanih izvodov licence posameznemu podjetju ali če se zmanjša število zaposlenih voznikov ali ostalih zaposlenih, se mora izdajatelju predložiti nov seznam zaposlenih voznikov in seznam ostalih zaposlenih.

  Oblika seznama voznikov in ostalih zaposlenih je določena v Pravilniku:
  Seznam zaposlenih ali Seznam zaposlenih.pdf

  Predlagamo vam, da v celoti izpolnjen seznam pošljete čimprej na naslov:
  GZS - Javne listine, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

  Sprememba Zakona o prevozih v cestnem prometu

  V zaključni fazi je ponovna sprememba Zakona o prevozih v cestnem prometu. 

  Predlagane spremembe bodo vplivale tudi na pogoje za pridobitev licence, predvsem na nacionalno licenco za prevoz potnikov in avtotaksi prevoze.

  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu je dostopen na spletnem portalu eDemokracija. 
  Predlog zakona

  Mednarodni kombi prevozi

  21. februarja 2022 stopi v veljavo  Uredba 2020 1055, po kateri bodo za mednarodni prevoz blaga licenco Skupnosti potrebovala tudi vozila, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone.

  Do takrat je licenca Skupnosti obvezna le za vozila, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 3,5 tone.

  Prosimo vas, če si vzamete čas za odgovor na zgolj dve vprašanji v ANKETI.

  Vabilo: Spletni seminarji s področja cestnih prevozov

  Področje prevozov je urejeno na podlagi predpisov Evropske unije, z mednarodnimi sporazumi in nacionalno zakonodajo. Področje je široko in zakonodaja se stalno spreminja.

  Če vas to področje zanima in mislite, da nimate vseh informacij, vas vabimo, da se udeležite naslednjih spletnih seminarjev:

  13. maj 2021: Na kratko o licencah za opravljanje prevozov, Več o spletnem seminarju

  27. maj 2021: Dovolilnice za opravljanje mednarodnih prevozov, Več o spletnem seminarju

  10. junij 2021: Licence za prevoze potnikov in taksi prevozi, Več o spletnem seminarju

  21. junij 2021: Licence za prevoze blaga s kombi vozili, Več o spletnem seminarju

  Stik z nami

  Pred več kot enim letom smo prilagodili naše poslovanje spremenjenim razmeram in spremenili način sodelovanja z vami. Zaradi narave dela smo vsi zaposleni ves čas delali na delovnem mestu, vsi postopki so bili reši v običajnem času, le vrata za osebno obravnavo smo zaprli. Izkazalo se je, da je tak način tudi bolj prijazen in optimalen za uporabnike storitev in izdajatelje.

  SVETOVANJE: Vse osnovne informacije s področja našega dela so objavljene na tej spletni strani www.gzs.si/listine. Za osebno svetovanje vam predlagamo, da pišete za e-naslov osebe, ki pokriva določeno področje. Zaradi velikega števila telefonskih klicev lahko sprejmemo le omejeno število klicev.

  ODDAJA VLOG: Vloge lahko oddate po pošti, po e-pošti ali v nabiralnik, ki je nameščen na vhodu v poslovno stavbo CPU-GZS, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana.  Izdane listine pošljemo po pošti.

  GZS, Javne listine

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/