Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Poreklo blaga 2021


   

   

  Webinar o POREKLU BLAGA – novosti na področju porekla blaga v letu 2021

  Na seminarju bomo obravnavali novosti, ki so že stopile v veljavo kot tudi novosti, ki nas še čakajo v letošnjem letu.

  Poudarek bo na praktičnem vidiku uporabe pravil o poreklu blaga, predvsem v smislu, kako se znajti v praksi glede na dejstvo, da je zakonodaja obširna ter na vzporedni uporabi dveh sklopov pravil o poreklu blaga (obstoječih PEM pravil In prehodnih PEM pravil, ki predstavljajo revidirana PEM pravila) predvidoma s 1. 9. 2021. Tekom predavanja bo zaradi lažjega razumevanja obširne in zapletene tematike predstavljenih več primerov iz prakse.

  Na seminarju bo predstavljeno:

  • neprefericialno poreklo blaga,
  • posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU na preferencialno trgovino v povezavi s kumulacijo porekla blaga,
  • posebnosti novega sporazuma z Združenim kraljestvom, odgovori na vprašanja, ki se pojavljajo v praksi v zvezi z izvajanjem tega sporazuma, povzetki posodobljenih smernic, ki jih je Evropska komisija pripravila v ta namen ter primerjava z ostalimi preferencialnimi trgovinskimi sporazumi,
  • Protokol o Irski/Severni Irski: uporaba kumulacije v EU z materiali s poreklom iz Severne Irske za namene preferencialnega izvoza iz EU v Združeno kraljestvo,
  • praktični vidik uporabe pravil o poreklu blaga (dokazila o poreklu, pridobitev preferencialnega porekla s poudarkom na kumulaciji porekla, pooblaščeni in registrirani izvozniki, spletni pripomočki in povezave, uporaba posodobljenega seznama zakonodaje, …),
  • revizija Regionalne konvencije (vzporedna uporaba dveh sklopov pravil o poreklu blaga: obstoječih PEM pravil iz Regionalne konvencije in pravil o poreklu iz spremenjene Regionalne konvencije) – začetek uporabe: 1. 9. 2021. Na seminarju bomo predstavili pomembne razlike med pravili o poreklu iz obstoječe Regionalne konvencije in pravili o poreklu iz spremenjene Regionalne konvencije.

  Komu je seminar namenjen?

  Seminar je namenjen osebam v podjetjih, ki so vključeni v izvozne postopke, ki delujejo na področju mednarodnega poslovanja, še posebej je udeležba priporočljiva za podjetja, ki izvažajo na tretje trge.


  Predavatelji

  Z vami bosta strokovnjakinji Ana Maček in Eva Žontar.


  Kotizacija

  Redna cena seminarja znaša 180,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 219,60 EUR).

  Popusti

  • člani GZS imajo 20 % popusta. (144,00 EUR + DDV, skupaj 175,68 EUR, označite ob prijavi).

  Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo in učno gradivo in potrdilo o udeležbi. 
  Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje tri dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4007-8592.

  Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.


   

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/