Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Ali je za testno vozilo potrebna licenca?


  Odgovor je določen v 4. členu Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/07 in 102/20):

  (1) Za testna vozila, ki jih pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo s prodajo novih vozil, dajejo na preizkušnjo prevozniku, ni potrebno pridobiti izvoda licence, če testno obdobje ne traja več kot dva tedna in če testiranje poteka le na območju Slovenije.
  (2) Prevoznik, ki ima vozilo iz prejšnjega odstavka na testiranju, mora imeti licenco za opravljanje tistih vrst prevozov, ki jih bo opravljal s testnim vozilom. Prav tako mora imeti prevoznik z osebo, ki vozilo daje v testiranje, sklenjeno pisno pogodbo, v kateri morajo biti med drugim navedeni podatki o točno določenem času testiranja (datum od–do) in o vozilu oziroma vozilih (znamka, tip, registrska številka, številka šasije in številka motorja). Izvod pogodbe mora biti ves čas vožnje v vozilu, s katerim se opravljajo testne vožnje.
  (3) Prevoznik lahko opravlja z istim vozilom testiranje na način, kot je določen v prvem in drugem odstavku tega člena, samo enkrat.

  GZS, Javne listine

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/