Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Trgovinske ovire s Turčijo

  TRGOVINSKE OVIRE S TURČIJO

  Konzultacije glede trgovinskih ovir s Turčijo: Oteženo ugotavljanje skladnosti in režim nadzora uvoza

  Ministrstvo za gospodarstva turizem in šport RS nas obvešča, da so s strani Evropske komisije prejeli zaprosilo glede trgovinskih ovir, ki jih razrešujejo s Turčijo in sicer glede: Conformity assessments (test reports and TAREKS inspections in Import Surveillance Regime.

   

  Zato naprošajo za več informacij, če se tudi naša podjetja soočajo s takšnimi ovirami in če se, za odgovore na spodnja vprašanja:

   

  1. If your products got diverted to conformity assessment checks under the risk based import control system (TAREKS) of Türkiye, please inform us of the cases/affected products where you have faced unjustified delays and requests for additional documentation and, in particular, share with us the associated HS codes and TAREKS application numbers?

  1) Če so bili vaši izdelki preusmerjeni na preglede ugotavljanja skladnosti v okviru turškega sistema nadzora uvoza na podlagi nadzora tveganja (TAREKS), nas obvestite o primerih/prizadetih izdelkih, kjer ste se soočili z neupravičenimi zamudami in zahtevami za dodatno dokumentacijo, in še posebej sporočite njihove HS oznake številke aplikacije TAREKS?

   

  2. If your products are subject to the Turkish Import Surveillance regime, please provide the description of the product, HS code and shortly describe the implications of being subject to this measure?

  2) Če za vaše izdelke velja turški režim nadzora uvoza, navedite opis izdelka, oznako HS in na kratko opišite posledice tega ukrepa?

   

  Background: the import surveillance system consists of a requirement to obtain a surveillance license prior to the import of several products if their price is below a certain threshold unit value defined by the authorities via various communiqués. An informal list of products subject to surveillance is attached.

  Ozadje: sistem nadzora uvoza je sestavljen iz zahteve po pridobitvi dovoljenja za nadzor pred uvozom več izdelkov, če je njihova cena pod določeno mejno vrednostjo na enoto, ki jo določijo organi prek različnih sporočil. Priložen je neuradni seznam izdelkov, ki so predmet nadzora

   

  V kolikor ste imeli težave z navedenima trgovinskima ovirama s Turčijo, prosimo za posredovanje informacije na elektronska naslova gp.mgts@gov.si in tanja.kosutnik@gov.si.

   

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/