Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

 


 

 Datum  Ime   Pojasnilo
     
14.4.2022  Skupščina Združenja za prehranska dopolnila  Potekala je letna skupščina Združenja za prehranska dopolnila, v okviru katere je bilo potrjeno poročilo o delu združenja v letu 2021 in plan dela za 2022. S sklepom je bilo potrjeno novo vodstvo združenja za obdobje 2022-2024. Mesto predsednice je prevzela Ana Mikuž iz podjetja Avemed d.o.o., mesto podpredsednika pa Jože Marolt iz podjetja Bimedia d.o.o.. Za tretjega člana Upravnega odbora združenja je bil potrjen Rok Kopinč iz podjetja Medex d.o.o.. V sklepnem delu skupščine smo preko spleta gostili predstavnika evropskega sektorskega združenja Food Supplements Europe, Patricka Coppensa, ki je podal pregled aktualnih tem in poseben poudarek namenil predstavitvi vsebine etičnega kodeksa sektorja prehranskih dopolnil Evropske unije.

          

28.9.2021  Spletno srečanje deležnikov iniciative s Patrickom Coppensom  


G. Patrick Coppens (Food Supplements Europe) je vsem zbranim predstavnikom iniciative Tveganja bolje obvladujemo skupaj predstavil ozadje ter aktualne aktivnosti na ravni EU in držav članic na področju določanja maksimalnih vrednosti za vitamine in minerale v prehranskih dopolnilih ter plan aktivnosti do leta 2024.19.2.2021  Skupščina Združenja za prehranska dopolnila  Na redni letni skupščini sta bila predstavljena delo združenja v letu 2020 ter plan dela za leto 2021. Izhodišča plana so bili rezultati analize članske izkaznice Združenja. V okviru dnevnega reda smo člane seznanili tudi s prioritetnimi temami evropskega sektorskega združenja. V drugem delu skupščine pa se nam je pridružil predstavnik Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je prisotnim predstavil organiziranost uprave, prioritetne teme in stališča.

 9.2.2021 Spletni seminar  Združenje za prehranska dopolnila je za svoje člane organiziralo spletni seminar z naslovom "Označevanje, varnost in kakovost prehranskih dopolnil skozi P3 kategorizacijo". Udeležencem so bile predstavljene tudi osnove z novostmi označevanja prehranskih dopolnil.


 

 2.2.2021 Spletno srečanje deležnikov iniciative "Tveganja bolje obvladujemo skupaj"  Osrednja tema je bila pogled na varnost in kakovost prehranskih dopolnil skozi P3 kategorizacijo. Predsednica Združenja za prehranska dopolnila je predstavila ključne vidike in dejstva, v nadaljnji razpravi vseh deležnikov pa je bil izpostavljen pomen kontinuiranega dela iniciative na področju prehranskih dopolnil tudi v letu 2021.

10.12.2020  Splet: Delavnica o označevanju in oglaševanju prehranskih dopolnil  Na dogodku smo strokovnjake iz podjetij seznanili z aktualno zakonodajo s področja označevanja in oglaševanja prehranskih dopolnil. Predstavljeno je bilo tudi področje označevanja države porekla ali kraja izvora osnovne sestavine prehranskih dopolnil. Seznanili so se s primeri dovoljenih in nedovoljenih prehranskih in zdravstvenih trditev oglaševanja prehranskih dopolnil s predstavitvijo primerov neprimernega oglaševanja ter označevanje prehranskih dopolnil v kontekstu novih živil. Dodana vrednost delavnice je bila ta, da so imeli udeleženci v posameznih skupinah možnost preizkusiti pridobljeno znanje na konkretnih primerih neskladnih označb prehranskih dopolnil.

 16.11.2020   Dokument o stališču  Mnenje Združenja za prehranska dopolnila o prihodnosti zakonodajnega okvirja prehranskih dopolnil na osnovi rastlinskega materiala v Evropski uniji.
V dokumentu najdete mnenje, ki je podkrepljeno s strokovnimi dognanji.

 11.11.2020   Dokument o stališču  Odziv Združenja za prehranska dopolnila na začetek obsežnega preverjanja vsebnosti in kakovosti  deklaracij prehranskih dopolnil z vitaminom D
dokumentu se podrobneje opredeljujemo do izpostavljene tematike vezane na vitamin D.

 4.11.2020   Dokument o stališču  Združenje za prehranska dopolnila ne podpira predloga o prepovedi vseh pripravkov aloe, ki vsebujejo derivate hidroksi antracena (HAD)
V  dokumentu podrobneje predstavljamo stališče Združenja za prehranska dopolnila glede navedene tematike.

 
14.10.2020

Dokument o stališču 
Pomembnost dialoga med vladnimi deležniki in vloga Združenja za prehranska dopolnila pri soustvarjanju predvidljivega poslovnega okolja

dokumentu izpostavljamo pričakovanja Združenja za prehranska dopolnila v relaciji do pristojnih vladnih organov pri sprejemanju odločitev na ravni države.

30.9. 2020  Spletni seminar  Strokovnjake iz podjetij smo seznanili z aktualno zakonodajo s področja označevanja in oglaševanja prehranskih dopolnil. Predstavljeno je bilo tudi področje označevanja države porekla ali kraja izvora osnovne sestavine prehranskih dopolnil, dovoljene in nedovoljene prehranske in zdravstvene trditve ter označevanje prehranskih dopolnil v kontekstu novih živil. Dodana vrednost je bila diskusija glede konkretnih primerov označb in oglasov. Delavnico bomo zaradi velikega interesa v kratkem ponovili. 12.6.2020   Spletni seminar »Tveganja za uporabnike prehranskih dopolnil in osnovno poimenovanje«

 Za člane Združenja za prehranska dopolnila smo organizirali naslednjega v vrsti spletnih seminarjev, tokrat na temo tveganj za uporabnike prehranskih dopolnil in izhodišča osnovnega poimenovanja.

8.5.2020 

Spletni seminar »Tveganja za uporabnike PD in P3 kategorizacija prehranskih dopolnil: Za jasno in transparentno komunikacijo« 

Predsednica Združenja za prehranska dopolnila mag. sci. Martina Puc, je za člane združenja v spletnem seminarju spregovorila o tveganjih za uporabnike prehranskih dopolnil in predstavila P3 kategorizacijo prehranskih dopolnil. Namen je bil seznanitev članov o pomembnosti umeščanja posameznih izdelkov v kategorije, kar med drugim omogoča jasno in transparentno komunikacijo.
 5.5.-9.6.2020 Komunikacijska kampanja Probiotiki   V mesecu maju smo lansirali kampanjo Združenja za prehranska dopolnila,  #Zakakovostnejšiprobiotik. 

Področje probiotikov kot ene od kategorij prehranskih dopolnil je zelo živo in aktualno. Termin je uveljavljen na trgu že vrsto let in ga potrošnik pozna in ga išče. Če ga ne najde pri domačih ponudnikih, ga zlahka lahko dobi čez mejo. Pri tem pa je izpostavljen tako tveganjem zaradi jezika, v katerem je izdelek predstavljen, zakonodaje, ki drugače pojmuje prehranska dopolnila kot evropska, vprašljive zakonitosti poslovanja ponudnika izdelka in nenazadnje zgrešene prepoznave probiotikov med latinskimi nazivi alg, gliv ali rastlin oziroma živali. 

Cilj kampanje je zato obveščanje javnosti o pomenu informirane in odgovorne izbire izdelkov, ki se tržijo pod pojmom »probiotik / probiotičen«.

V 11 objavah na Facebook in LinkedIn profilu GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je kampanja dosegla 6479 oseb, generirala 365 klikov na objave ter 132 odzivov.

9.4.2020  Spletni seminar
"Tveganje na področju prehranskih dopolnil" 
 Za člane Združenja za prehranska dopolnila smo organizirali spletni seminar, kjer smo jim predstavili glavna tveganja na področju prehranskih dopolnil v času pandemije COVID-19.


5.3.2020 

Skupščina Združenja za prehranska dopolnila 2020 

Potekala je letna skupščina Združenja za prehranska dopolnila. Predstavljeno je bilo delo združenja v letu 2019 ter predstavljen plan dela za leto 2020. Na skupščino sta bila vabljena tudi predstavnika Zdravstvenega inšpektorata RS, ki sta predstavila delovanje inšpektorata na področju nadzora prehranskih dopolnil ter odgovorila na številna vprašanja udeležencev.

2020-

 Iniciativa »Tveganja bolje obvladujemo skupaj«   V Sloveniji želimo izboljšati strokovno diskusijo in hkrati stanje na trgu prehranskih dopolnil. V ta namen smo lansirali iniciativo »Tveganja bolje obvladujemo skupaj«, katere nosilec je Združenje za prehranska dopolnila pri GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Sodelujoči v iniciativi so vsi pomembnejši deležniki, ki skrbijo za reguliranje in nadzor na trgu prehranskih dopolnil.

To pobudo tako podpirajo:

  • Ministrstvo za zdravje
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje
  • Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
  • Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
  • Finančna uprava Republike Slovenije

V okviru iniciative so deležniki že obvestili medije in pozvali določene inštitucije k pomembnosti sodelovanja in ukrepanja. 

Poziv medijem

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je tudi kontaktna točka za zbiranje prijav spornih praks označevanja in oglaševanja prehranskih dopolnil preko spleta.

 15.11.2019   Slavnostna seja Združenja za prehranska dopolnila
Slavnostna seja Združenja za prehranska dopolnila je potekala ob prvi obletnici delovanja. Ob tej priložnosti smo gostili posebnega gosta, doc. dr. Borisa Kovača, predstavnika podjetja Mlinotest d.d. in predavatelja na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Spregovorili smo o živilih kot rezultatu novih tehnologij, s poudarkom na novih živilih. V okviru dnevnega reda pa smo predstavili tudi enoletne dosežke in aktivnosti Združenja.

 

9.9.2019   Dogodek
»Vidiki konkurenčnega prava in javnega naročanja«
Dogodek smo organizirali na pobudo članov Združenja za prehranska dopolnila. Predavanje sta izvedla predstavnika odvetniške pisarne Jadek & Pensa d.o.o., ki sta udeležencem predstavila dve temi, in sicer osnovne okvirje javnega naročanja ter razumevanje osnovnih pojmov konkurenčnega prava.29.3.2019 

Skupščina Združenja za prehranska dopolnila 2019 

Potekala je letna skupščina Združenja za prehranska dopolnila. Obravnavali smo poročilo o delu v 2018, plan dela za 2019 in grob finančni plan 2019. V okviru razprave smo obravnavali aktualno problematiko sektorja (carine, davki, probiotiki). Poseben gost na skupščini je bil generalni sekretar evropskega združenja FoodSupplementsEurope, g. Patrick Coppens.

18.9.2018  Ustanovna seja Združenja za prehranska dopolnila  Podjetja iz sektorja prehranskih dopolnil so se odločila, da želijo delovati koordinirano in proaktivno. Od 18.9.2018 naprej tako v okviru Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij deluje Združenje za prehranska dopolnila. Ustanovno sejo je zaznamovala potreba po enoviti komunikaciji z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter nenazadnje s splošno javnostjo. Ena od prvih že začetih aktivnosti je delo na korektni določitvi davka na dodano vrednost na sestavine prehranskih dopolnil in izdelke.
Sporočilo za medije