Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje kmetijskih podjetij

AKTIVNI ČLANI
Evrosad, d. o. o.,
Farme Ihan – KPM, d. o. o.,
HPG Brežice, d. o. o.,
Jeruzalem Ormož – SAT, d. o. o.,
Kmetijstvo Črnci, d. o. o.,
Ljutomerčan, d. o. o., 
Meja Šentjur, d. d.,
Paradajz, d. o. o.,
PP – Agro, d. o. o.,
Radgonske gorice, d. o. o.,
Panvita kmetijstvo, d. o. o.,
Vinakoper, d. o. o.,
ŽIPO Lenart, d. o. o.
KG Lendava d.d.

VODSTVO

Kmetijska podjetja v zadnjih letih pestijo številni okoljski in politični izzivi. Da bi se z njimi čim učinkoviteje soočili, smo pri Združenju kmetijskih podjetij v letu 2023 aktivno sodelovali pri pripravi uredb in pravilnikov vezanih na Strateški načrt Skupne kmetijske politike po 2023. Prizadevamo si namreč, da bi bili ukrepi čim bolj ciljno usmerjeni k zagotavljanju večje prehranske varnosti države. Z ozirom na to, se že več let intenzivno ukvarjamo tudi z zemljiško politiko in zagotovitvijo osnovnega proizvodnega resursa za kmetijska podjetja. Če si želimo konkurenčnega slovenskega kmetijstva, ki bo zagotavljal zdravo in kakovostno hrano za jutri, mora politika pridelovalcem priti nasproti z razbremenitvijo davkov in prispevkov, kar podpiramo tudi v Združenju kmetijskih podjetij.
    Predsednik: Branko Virag, Skupina Panvita 

 

SEKRETARKA

 

Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293 


OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2023

V fokusu delovanja združenja je bila ponovno zemljiška in kmetijska zakonodaja. Sodelovali smo pri pripravi in usklajevanju uredb in pravilnikov vezanih na SN SKP po 2023. Prizadevali smo si za spremembo Strateškega načrta po 2023, da se meja 800.000 € sofinanciranja v petletnem obdobju dvigne na 3,5 mio €. Nadaljevali smo s pripravo predloga za zemljiško zakonodajo, ter bili aktivni na področju preprečevanja sive ekonomije in dela na črno. Med drugim smo naslovili problematiko sezonske delovne sile ter lažjega dostopa do delavcev. Veliko pozornosti smo namenili tudi razbremenitvi davkov in prispevkov v kmetijstvu ter izenačitvi obdavčitve pravnih in fizičnih oseb v panogi kmetijstva. Aktivno smo sodelovali v razpravah glede predloga EU o zmanjšanju uporabe fitofarmacevtskih sredstev po letu 2030 na občutljivih območjih. Velik poudarek je bil namenjen tudi ukrepom pomoči ob poplavah.


CILJI V LETU 2024


    • postopen prehod v krožno gospodarstvo, pametno in odporno kmetijstvo,
    •  izenačitev obdavčitev kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot podjetja in kmetijskih gospodarstev, ki delujejo kot družinske kmetije,
    • aktivno delo na zemljiški zakonodaji in SN SKP 2023-2027 ter definiranje aktivnega kmeta v Zakonu o kmetijstvu,
    • izboljšanje ugleda in pomena kmetijskih podjetij pri strokovni in širši javnosti ter aktivnosti na področju preprečevanja sivega trga in dela na črno,
    • pohitritev postopkov pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj.