Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Mlekarska konferenca 2023 

 

Mlekarski sektor na poti trajnostne preobrazbe

Sreda, 11. oktober 2023: 

Dolgoročna uspešnost slovenskega mlekarskega sektorja sloni na velikih in srednje velikih razvojno naravnanih kmetijah, na uspešnih predelovalnih podjetjih, ki so zmožna ustvarjati dobiček, na stabilnih trgovcih, ki potrošniku ponujajo kakovostne mlečne izdelke naših mlekarn in na večji dostopnosti finančnih spodbud. To je bilo uvodno sporočilo Mlekarske konference, na kateri so bile predstavljene trajnostne teme, kot dobrobit živali in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov pri prireji mleka,  trajnostna strategija in preobrazba ter družbeno odgovorne zaveze. Dogodek je zaključila okrogla miza »Resnice in zmote o mleku«, na kateri so sodelujoči strokovnjaki predstavili resnice in razjasnili zmote o mleku, katerim smo podvrženi v današnji poplavi informacij.

Več informacij v izjavi za javnost.

Program mlekarske konference 2023


Mlekarska konferenca 2022:

Mlekarne si želijo stabilno mlekarsko verigo tudi v prihodnje

Temelj za uspešno in stabilno mlekarsko verigo, ki bo konkurenčna, je v močni mlekarski industriji in spodbudah rejcem k prireji mleka. Pomembno se je argumentirano pogovarjati, se poslušati in slišati, upoštevati drug drugega in se spoštovati.

To so bile osrednje vsebine Mlekarske konference, ki je potekala 11. oktobra 2022. V uvodnem nagovoru je predsednik Združenja za mlekarstvo pri GZS Tomaž Žnidarič podrobno orisal stanje v slovenski mlekarski verigi. Sledila je predstavitev dr. Aleša Kuharja o razmerah na trgu in izzivih mlekarskega sektorja v Sloveniji ter pogled mladega pridelovalca mleka Jakoba Bogoviča.

Konferenca se je zaključila z okroglo mizo z naslovom »Kako ohraniti stabilno mlekarsko verigo?«, ki jo je vodila dr. Tanja Dmitrović iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, na njej pa so sodelovali Tomaž Žnidarič, predsednik Združenja za mlekarstvo pri GZS – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij in direktor Ljubljanskih mlekarn, Vinko But, direktor Mlekarne Celeia, Marijan Roblek, direktor Mlekopa in Uroš Lozej, vodja nabave v Sparu.

Sklepne misli sodelujočih so bile, da je dolgoročno sodelovanje deležnikov, ki temelji na dolgoročnih pogodbah, ključno za dobro delovanje sektorja. Zaupanje in razumevanje bosta ohranila verigo stabilno tudi v prihodnje. Pomembno pa je, da tudi država začrta jasno pot razvoja in upošteva vse člene v verigi ter s stalnim komuniciranjem skrbi za informiranje in ozaveščanje potrošnika zakaj kupovati slovensko mleko in mlečne izdelke.