Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Mlekarska konferenca 

Mlekarska konferenca 2021

Konferenca je potrdila potencial slovenskega ekološkega mleka. Glavne teme konference so bile stanje na mlečnem trgu, trenutni in prihodnji izzivi mlekarskega sektorja ter potenciali za pridelavo ekološkega mleka v Sloveniji. 

Na konferenci, ki je potekala 14. oktobra, je kmetijski minister dr. Jože Podgoršek predstavil aktivnosti MKGP na področju Strateškega načrta SKP, agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar pa je analiziral stanje na slovenskem mlekarskem trgu. O številnih izzivih, ki jih ima evropski mlekarski sektor v povezavi z zavezami EU na področju trajnosti, je govorila gostja iz Evropskega mlekarskega združenja EDA Hélène Simonin. Johann Kreschischnig iz združenja BIO Avstrija Koroška je predstavil pridelavo in predelavo ekološkega mleka v Avstriji, v razpravi o ekološkem mleku pa so sodelovali tudi predstavniki slovenskih mlekarn, MKGP, KGZS in KIS. Konferenca, ki so se je udeležili številni predstavniki mlekarskega sektorja in institucij, je potrdila potencial slovenskega ekološkega mleka. Interes za odkup s strani mlekarn obstaja, povečuje se tudi povpraševanje po ekološkem mleku in mlečnih izdelkih pri potrošnikih. Vendar za izboljšanje stanja in povečanje pridelave potrebujemo učinkovitejše delovanje in organiziranost celotne verige ob sodelovanju stroke.