Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Mlekarska konferenca 

Mlekarska konferenca 2022

 

Mlekarne si želijo stabilno mlekarsko verigo tudi v prihodnje

Temelj za uspešno in stabilno mlekarsko verigo, ki bo konkurenčna, je v močni mlekarski industriji in spodbudah rejcem k prireji mleka. Pomembno se je argumentirano pogovarjati, se poslušati in slišati, upoštevati drug drugega in se spoštovati.

To so bile osrednje vsebine Mlekarske konference, ki je potekala 11. oktobra 2022. V uvodnem nagovoru je predsednik Združenja za mlekarstvo pri GZS Tomaž Žnidarič podrobno orisal stanje v slovenski mlekarski verigi. Sledila je predstavitev dr. Aleša Kuharja o razmerah na trgu in izzivih mlekarskega sektorja v Sloveniji ter pogled mladega pridelovalca mleka Jakoba Bogoviča.

Konferenca se je zaključila z okroglo mizo z naslovom »Kako ohraniti stabilno mlekarsko verigo?«, ki jo je vodila dr. Tanja Dmitrović iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, na njej pa so sodelovali Tomaž Žnidarič, predsednik Združenja za mlekarstvo pri GZS – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij in direktor Ljubljanskih mlekarn, Vinko But, direktor Mlekarne Celeia, Marijan Roblek, direktor Mlekopa in Uroš Lozej, vodja nabave v Sparu.

Sklepne misli sodelujočih so bile, da je dolgoročno sodelovanje deležnikov, ki temelji na dolgoročnih pogodbah, ključno za dobro delovanje sektorja. Zaupanje in razumevanje bosta ohranila verigo stabilno tudi v prihodnje. Pomembno pa je, da tudi država začrta jasno pot razvoja in upošteva vse člene v verigi ter s stalnim komuniciranjem skrbi za informiranje in ozaveščanje potrošnika zakaj kupovati slovensko mleko in mlečne izdelke.