Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

DELAVNICA O KULTURI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI ŽIVIL


AKTUALNO

 


KAJ SO NAŠE PREDNOSTI?

STROKOVNOST - Delavnice in seminarje vodi strokovna ekipa GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, ki spremlja vse aktualne novosti in spremembe nacionalne ter evropske zakonodaje, na nacionalni ravni pa aktivno sodeluje tudi pri sprejemanju novih zakonodajnih predpisov.
IZKUŠNJE IZ PRAKSE - Delavnice so oblikovane na osnovi konkretnih izzivov, ki jih imajo podjetja iz različnih sektorjev (strokovna ekipa na dnevni bazi svetuje podjetjem).
INTERAKTIVNOST – Delavnice potekajo v sproščenem vzdušju. Želimo odgovoriti na vsa vprašanja, ki na posameznem področju pestijo nosilce živilske dejavnosti.
DOLGOROČNA UČINKOVITOST - Tudi po zaključku delavnice svojim članom nudimo strokovno podporo glede tematike, vezane na vsebino delavnice.
ZAUPNOST - Vse primere obravnavamo zaupno in na individualni ravni.

KOMU SO DELAVNICE NAMENJENE? 

Nosilcem živilske dejavnosti, ki se v podjetju ukvarjajo s področjem zagotavljanja varnosti živil.

Kotizacija
Vrednost kotizacije je odvisna od članstva v GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij ter od obsega posamezne delavnice.  

KONTAKT

Vsebina delavnic:
mag. Jana Ramuš, strokovna sodelavka pri GZS-Zbornici kmetijskih živilskih podjetij
T: 01 58 98 250
E: jana.ramus@gzs.si

ARHIV PRETEKLIH DOGODKOV

Delavnica o kulturi zagotavljanja varnosti živil, 18. april 2024

Na delavnici so bile obravnavane različne teme, kot so kaj je kultura zagotavljanja varnosti živil,  kdo v so podjetju ključni akterji za vzpostavitev in izboljševanje kulture zagotavljanja varnosti živil, določitev jasnih ciljev na področju varnosti živil, zavezanost najvišjega vodstva, merjenje / spremljanje učinkovitosti izvajanja aktivnosti za doseganje ciljev na področju zagotavljanja varnosti živil periodično – konstantno, priznavanje uspehov doseženih na področju zagotavljanje varnosti in živil in nagrajevanje, praktični primeri... 

Več o delavnici: Novica | Delavnica o kulturi zagotavljanja varnosti živil 2024 (gzs.si)