Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

AKTUALNO

 


KAJ PONUJAMO?

Seminarji in delavnice s področja kakovosti in označevanja živil so oblikovani v različne sklope:

1. SPLOŠNE

· Osnove živilske zakonodaje s področja označevanja živil (evropska in nacionalna)
· Poglobljena obravnava zakonodajnih predpisov in vpogled v stališča evropskih sektorskih združenj

2. TEMATSKE

· Označevanje države porekla ali kraja izvora živil
· Označevanje hranilne vrednosti živila
· Prehranske in zdravstvene trditve
·  Nova živila

3. SEKTORSKE

· Osredotočene na obravnavo zakonodajnih predpisov posameznega sektorja (npr. pekovski izdelki, mlečni izdelki, prehranska dopolnila idr.)

Pri vseh sklopih so obravnavani tudi konkretni primeri in najboljše rešitve iz prakse.

KAJ SO NAŠE PREDNOSTI?

STROKOVNOST - Delavnice in seminarje vodi strokovna ekipa GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, ki spremlja vse aktualne novosti in spremembe nacionalne ter evropske zakonodaje, na nacionalni ravni pa aktivno sodeluje tudi pri sprejemanju novih zakonodajnih predpisov.
IZKUŠNJE IZ PRAKSE - Delavnice so oblikovane na osnovi konkretnih izzivov, ki jih imajo podjetja iz različnih sektorjev (strokovna ekipa na dnevni bazi svetuje in pregleduje označbe živilskih izdelkov).
INTERAKTIVNOST – Delavnice potekajo v sproščenem vzdušju. Želimo odgovoriti na vsa vprašanja, ki na posameznem področju pestijo nosilce živilske dejavnosti.
DOLGOROČNA UČINKOVITOST - Tudi po zaključku delavnice svojim članom brezplačno nudimo strokovno podporo glede označevanja živil,  celosten pregled označbe različnih kategorij izdelkov (pregled skladnosti z evropsko in nacionalno zakonodajo), pregled in pripravo označbe hranilne vrednosti živila, pregled in svetovanje glede uporabe prehranskih in zdravstvenih trditev (označba živila in oglaševanje) idr.
ZAUPNOST - Vse primere obravnavamo zaupno in na individualni ravni.

KOMU SO DELAVNICE NAMENJENE?

Nosilcem živilske dejavnosti, ki se soočajo z izzivom, kako v skladu zakonodajo označiti svoje živilske izdelke.   

Kotizacija
Vrednost kotizacije je odvisna od članstva v GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij ter od obsega posamezne delavnice.  

KONTAKT

Vsebina delavnic:
Tamara Srdarev Smole, samostojna svetovalka pri GZS-Zbornici kmetijskih živilskih podjetij
T: 01 58 98 233
E: tamara.srdarev@gzs.si

Hitri vodnik o obveznih podatkih na živilih za vse nosilce živilske dejavnosti, ki je pripravljen na osnovi Uredbe (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Omogoča hitro kontrolo po seznamu obveznih podatkov, ki jih tudi pojasni in predstavi na primeru označbe živila.


ARHIV PRETEKLIH DOGODKOV

DELAVNICE O OZNAČEVANJU ŽIVIL


GZS, 15. februar 2024

Delavnica o označevanju prehranskih dopolnil

Na delavnici smo z udeleženci obravnavali označevanje prehranskih dopolnil, vitamine in minerale, prehranske in zdravstvene trditve, nova živila, rastline in rastlinski material, princip vzajemnega priznavanja, obete politike EU in aktualne spremembe ter novosti. Delili smo vpogled v stališča evropskih sektorskih združenj, predvsem združenja Food Supplements Europe ter predstavili praktične primere. V zadnjem delu delavnice so udeleženci lahko preverili in potrdili pridobljeno znanje na primerih nepravilnih označb prehranskih dopolnil. 

GZS, 25. maj in 14. november 2023

Prostovoljne označbe na živilih od A do Ž

Potekala je interaktivna delavnica, kjer so bile predstavljene prehranske in zdravstvene trditve, navedbe države porekla in kraja izvora živil, sheme kakovosti, previdnostno označevanje alergenov, navedbe, kot so »naravno«, »sveže«, »domače« ipd. Udeleženci so se seznanili tudi s stališči evropskih sektorskih združenj in predvidenimi novostmi na nacionalni in evropski ravni, ki so vezane na zelene trditve, dobrobit živali, trajnostni živilski sistem ipd. Tekom delavnice je potekala tudi razprava, vezana na vprašanja in dileme udeležencev.

GZS, 30. marec in 24. oktober 2023

Obvezne označbe na živilih od A do Ž

Delavnica je bila osredotočena na podrobno predstavitev obveznih podatkov, ki so določeni z Uredbo (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Predstavljene so bile tudi aktualne razsodbe evropskega sodišča ter predvidene novosti na nacionalni in evropski ravni, ki so vezane na obvezne podatke. Tekom delavnice smo skušali odgovoriti na vsa vprašanja, ki na tem področju pestijo nosilce živilske dejavnosti.


GZS, 11. november 2022


Označevanje prehranskih dopolnil

Na dogodku smo obravnavali osnove živilske zakonodaje s področja označevanja prehranskih  dopolnil, prehranske in zdravstvene trditve, rastlinski material, spletno prodajo in oglaševanje, vitamine in minerale, nova živila, aktualne spremembe in novosti (probiotiki, Monakolin K, FOPNL, nanomaterial ipd.), praktične primere ter princip vzajemnega priznavanja. Delili smo vpogled v stališča evropskih sektorskih združenj, predvsem združenja Food Supplements Europe.

Splet, 20. januar, 10. marec in 20.-21. april 2021

Označevanje živil od A do Ž

Interaktivna delavnica s področja kakovosti in označevanja živil z vsemi aktualnimi novostmi (zakonodajne osnove, nacionalni pravilniki, obvezni podatki, država porekla/kraja izvora, prehranske in zdravstvene trditve, nova živila itd.). Udeleženci so imeli v zaključku delavnice priložnost preizkusiti svoje znanje na neustreznih primerih označb izdelkov.

 

Ljubljana, 30. december 2020 in splet, 10. december 2020


Kako v skladu z zakonodajo potrošniku predstaviti prednosti prehranskega dopolnila?


Delavnica o označevanju in oglaševanju prehranskih dopolnil

 

Ljubljana, 5. februar in 4. marec 2020


Označevanje porekla osnovne sestavine živilskih izdelkov - ali ste vedeli?


Delavnica o označevanju države porekla ali kraju izvora osnovne sestavine živil (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/777)


GZS, Ljubljana, 21. maj 2024


Označevanje vina po novem 

V prvem delu je predstavnica Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavila aktualne novosti evropske zakonodaje glede novih obvez označevanja proizvodov vinske trte, ki veljajo od 8. decembra 2023 naprej, kot tudi usmeritve ministrstva ter Evropske komisije, predstavnici KGZS-Zavod Maribor in KGZS-Zavod Nova Gorica sta predstavili izvajanje analiz in nekaterih drugih dejavnosti pooblaščenih organizacij za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, predstavnica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pa je predstavila konkretne usmeritve na področju označevanja seznama sestavin in hranilne vrednosti ter praktične primere prikaza teh navedb na označbi izdelka. V drugem delu je predstavnica Inšpekcije za vinarstvo predstavila potek nadzora, ki se izvaja na podlagi pooblastil vinarskemu inšpektorju v skladu z Zakonom o vinu in ukrepih vinarskega inšpektorja, kar vključuje tudi promet z neustrezno označenimi vini. V zaključku je predstavnica Puklavec Family Wines d.o.o. predstavila še pot podjetja do novega označevanja vina, proizvedenega po 8. decembru 2023, ki je zajemalo zbiranje podatkov in zahtev zakonodaje do odločitve načina, kako so nove zahteve implementirali na označbe izdelkov.

Več informacij: Novica | Seminar "Označevanje vina po novem" 2024 (gzs.si)