Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Novice za imetnike licenc št. 3/2019

  Novice za imetnike licenc t. 3-2019 Gospodarska zbornica Slovenije

  Novice za imetnike licenc št. 3/2019

  Spoštovani,

  obveščamo vas o nekaterih novostih v zvezi z licencami za cestni prevoz blaga in potnikov ter dovolilnicami.


  Sprememba Zakona o prevozih v cestnem prometu
  Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. oktobra 2019 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G). Zakon je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 8. novembra 2019 in je začel veljati petnajsti dan po objavi, to je s 23. 11. 2019.
  Spremembe bistveno vplivajo tudi na pogoje za pridobitev licenc.

  Povezava na Zakon

  Pogoji za licenco Skupnosti za izvajanje prevozov blaga in potnikov v mednarodnem cestnem prometu
  V 32.c členu so navedene posebne določbe za licenco Skupnosti. V prvem odstavku je navedeno, da za upravljavca prevozov, ki je več kot 50-odstotni lastnik podjetja oz. samostojni podjetnik, ni omejitev glede števila podjetij in števila vozil, za katere vodi dejavnost prevozov. Upravljavec prevozov, ki je zaposlen pri prevozniku, mora imeti pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ter pooblastilo direktorja za opravljanje del upravljavca prevozov. Oseba je lahko upravljavec samo v enem podjetju. V kolikor podjetje nima notranjega upravljavca prevozov, lahko v primeru, da ima do največ 5 vozil, sklene pogodbo z zunanjim upravljavcem prevozov, ki je lahko upravljavec prevozov samo v enem podjetju.

  V 36. členu je navedeno, da morajo podjetja, ki imajo na dan 23. 11. 2019 veljavno licenco, pogoje za izpolnjevanje licence po novem zakonu izpolniti v enoletnem prehodnem obdobju, torej do 23. 11. 2020. V kolikor po 23. 11. 2020 novi pogoji za licenco ne bodo izpolnjeni, bo izdajatelj licence začel s postopkom odvzema licence.

  Novi pogoji pa veljajo od objave zakona za vse nove licence.

  S spremembo 42. člena (ZPCP-2G) je implementirana Direktiva (EU) 2018/645 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. aprila 2018 o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktiva 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih (UL L, št. 112 z dne 2. 5. 2018, str. 29–41). Z omenjeno spremembo lahko vozniki, državljani tretjih držav, tudi s potrdilom za voznike, določenim z Uredbo 1072/2009/ES, dokažejo, da imajo temeljno kvalifikacijo voznika in opravljeno redno usposabljanje, če je v potrdilu v polju za opombe navedena koda Unije »95«. Potrdila za voznike, ki nimajo kode Unije »95« in so bila izdana pred 23. majem 2020 (to je skrajni rok za implementacijo) v skladu s 5. členom Uredbe 1072/2009/ES, se sprejmejo kot dokaz o kvalifikacijah do izteka njihove veljavnosti.

  Ker implementacija te določbe še ni v veljavi v vseh državah članicah, v izogib morebitnim težavam voznikov pri kontroli svetujemo, da za dokazovanje usposobljenosti kontrolnim organom do 23. 5. 2020 še vedno predložijo izkaznico o voznikovih kvalifikacijah oziroma vozniško dovoljenje z vpisano kodo 95.

  Pogoji za (nacionalno) licenco za izvajanje prevozov blaga in potnikov v notranjem cestnem prometu
  Za izpolnjevanje pogoja glede strokovne usposobljenosti pri nacionalni licenci velja še naprej Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu.

  Povezava na Pravilnik

  Upravljavec prevozov je lahko direktor oz. sam samostojni podjetnik ali oseba zaposlena pri prevozniku. Omejitev glede števila podjetij ali števila vozil ni. Zunanji oz. pogodbeni upravljavec ni možen.


  Letni načrt (CEMT) dovolilnic za leto 2020
  Odločbe za letni načrt dovolilnic in CEMT dovolilnic za leto 2020 so izdane. Podatki, na podlagi katerih so bile dodeljene oz. odvzete CEMT dovolilnice so objavljeni.

  Na novo je bilo dodeljenih:

  • Avstrijski CEMT 040/CE: 22 kosov
  • Italijanski CEMT 380/CE: 44 kosov
  • CEMT za tretje države 191/CE: 89 kosov

  Z odločbo za letni načrt dovolilnic za leto 2020 so bile razdeljene vse razpoložljive italijanske in avstrijske CEMT dovolilnice.

  V kolikor vloge niste oddali do 15. 9. 2019 lahko med letom prejmete enkratne dovolilnice in CEMT dovolilnice (letne, mesečne) na podlagi vloge za nerazdeljene dovolilnice. Dodelitev je odvisna od razpoložljive kvote in zahtevanih pogojev za dodelitev le teh.

  Več informacij na povezavi

  Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih za imetnike licenc
  Na spletni strani www.ekosklad.sije objavljen javni poziv in dokumentacija za prijavo na poziv za nepovratne finančne spodbude za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih pnevmatik A razreda in B razreda kategorij C2 in C3, ki so kupljene in nameščene od vključno dne 1. 1. 2019 do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pri vozilih za cestni promet določenih kategorij.

  Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini (v nadaljnjem besedilu: podjetja), ki imajo v času nakupa in montaže pnevmatik, ter v času oddaje vloge registrirano vozilo na ime vlagatelja. Podjetja morajo imeti veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu skladno z 19. členom Zakona o prevozih v cestnem prometu ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno z 32a. členom ZPCP-2 z vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti: cestni tovorni promet, mestni in primestni kopenski potniški promet in medkrajevni in drug cestni potniški promet.

  Podatki o licencah bodo na voljo Eko skladu na podlagi pisnega pooblastila vlagatelja.

  Informacije o javnem pozivu so na voljo po telefonu na številkah 01 241 48 40 in 01 241 48 65 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12.00 in 14.00 uro) ali po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si.

  Več informacij na povezavi

  Plačilo s plačilnimi karticami
  Na željo strank smo na oddelku Javne listine uvedli možnost plačila storitev s plačilnimi karticami BA, Maestro, Karanta, MasterCard in Visa. Možnosti plačila storitev na naš poslovni račun in gotovinsko plačilo ostajata.


  Uradne ure v prazničnih dneh
  Uradne ure na oddelku Javne listine bodo v dnevih pred prazniki, v torek, 24. 12. 2019 in v torek, 31. 12. 2019, od 8. do 12. ure. Ostale delovne dni bodo uradne ure kot običajno, to je od 8. do 13. ure.


  Iz Gospodarske zbornice Slovenije, oddelka Javne listine, se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vam želimo srečno in uspešno leto 2020!

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/