Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  ATA zvezek: pred in po BREXITu

   

  ATA zvezek: pred in po BREXITu

   

   V prehodnem obdobju do 31. 12. 2020 ATA zvezek za začasni izvoz blaga v Združeno kraljestvo ni potreben, kljub temu, za ZK od 1. 2. 2020 ni več članica EU in bo na ATA zvezkih (na platnicah na prvi in zadnji strani) izločena iz skupine držav Evrpske unije.

  Kako ravnati, če bomo blago peljali iz Slovenije v Združeno kraljestvo pred BREXITom ter ga ponovno peljali nazaj v Slovenijo po BREXITu?

  Če se unijsko blago iz EU-27 v Združeno kraljestvo pripelje pred datumom izstopa in se po tem datumu vrne v EU-27, se lahko za uveljavljanje oprostitve plačila uvozne dajatve ob vrnitvi uporabljajo določbe o vrnjenem blagu v skladu s členom 203 Carinskega zakonika unije (CZU). Gospodarski subjekt mora v  takem primeru zagotoviti dokazila, da je bilo unijsko blago:

  • pripeljano v Združeno kraljestvo pred datumom izstopa in
  • da se vrača v nespremenjenem stanju v EU-27.

  Dokaz, da je bilo unijsko blago pripeljano v Združeno kraljestvo pred datumom izstopa, je treba zagotoviti zlasti z ustreznimi prevoznimi listinami, ki jih po potrebi spremljajo drugi dokumenti kot so npr. zakupna pogodba, pro-forma račun, idr.  Carinski organ lahko zahteva tudi dokazilo, da stanje blaga, ki se vrača ni bilo spremenjeno. Vračilo unijskega blaga je treba zaključiti najkasneje v roku treh let od datuma, ko je bilo pripeljano v ZK.

  Lahko pa se že pri prenosu blaga iz EU-27 v Združeno kraljestvo pred datumom izstopa uporabi ATA zvezek, ki ga izda zbornica v državi EU. ATA zvezek pred prevozom blaga potrdijo carinski organi v državi izvoza, ob vrnitvi pa carinski organi Združenega kraljestva in države članice Evropske unije. Postopek se mora zaključiti v enoletnem roku veljavnosti ATA zvezka (izjemoma se rok lahko podaljša).

  Po BREXITu bo Združeno kraljestvo tretja država, zato bo za začasni uvoz v ZK potreben ATA zvezek.

   Več o carinskih postopkih v zvezi z BREXITom > > >

  GZS, Javne listine

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  Licence za prevoze samo v notranjem cestnem prometu, niso vključene v bazo.

  http://nerdcp.gov.si/javni/