Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Novice za imetnike licenc št. 5/2020

  Novice za imetnike licenc t. 52020 Gospodarska zbornica Slovenije

  Nujno opozorilo za vse imetnike licenc Skupnosti

  Novi pogoji za licenco Skupnosti

  Imetniki licenc Skupnosti za opravljanje prevozov blaga ali potnikov v mednarodnem cestnem prometu morate v skladu z  Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Ul RS, št. 6/16 – UPB in 67/19) in Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Ul RS, št. 67/07 in 102/20)  najkasneje do 23. 11. 2020 dokazati izpolnjevanje pogojev za licenco glede:

   

  1. upravljavca prevozov
  2. minimalnega števila zaposlenih voznikov
  3. minimalnega števila ostalih zaposlenih
  4. uradnih ur
  5. prostora in
  6. opreme.

  Čimprej oz. najkasneje do 23. 11. 2020 pošljite v celoti izpolnjena obrazca na naslov GZS - Javne listine, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana:

  Morebitno spremembo upravljavca prevozov sporočite z vlogo (9) Vloga za prijavo -spremembo upravljavca prevozov.pdf. Ko bodo listine pregledane, vas bomo o tem obvestili po e-pošti.

  Več informacij o spremenjenih pogojih

  Članek v reviji Glas gospodarstva

  Vloge

  Zaradi spremenjenih pogojev vam predlagamo, da uporabljate aktualne vloge, ki so objavljene na spletni straniwww.gzs.si/licence.

  Dolgotrajnejši postopki

  Predvidite, da se bo zaradi preverjanja dodatnih pogojev pri vseh postopkih v zvezi z licencami,podaljšal čas izdaje listin (izvodov licenc, potrdil za voznike, ki niso državljani EU itd.).

  Odvzemi licenc

  Pri podjetjih, ki ne bodo izpolnila novih pogojev, bo izdajatelj začel s postopkom odvzema licence, kot določata 32.a člen ZPCP-2 in 13. člen Uredbe 1071/2009. To za podjetje pomeni, da se ustavi izdaja vseh novih listin.

  GZS, Javne listine

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/