Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Sporazum o prosti trgovini med EU in Novo Zelandijo

  Začetek veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med EU in Novo Zelandijo

  V Uradnem listu EU L, 2024/1062, je bilo dne 9. 4. 2024 objavljeno obvestilo o datumu začetka veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med EU in Novo Zelandijo s 1.5.2024. Besedilo tega sporazuma je bilo objavljeno v Uradnem listu EU L, 2024/866, z dne 25.3.2024. Pravila o poreklu in postopki glede porekla se nahajajo v Poglavju 3 navedenega sporazuma (v nadaljnjem besedilu: Poglavje 3).

  V skladu s členom 3.16 Poglavja 3 zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo temelji na navedbi o poreklu, to je navedbi, da gre za izdelek s poreklom, ki jo sestavi izvoznika, ali vedenju (vednosti) uvoznika o tem, da gre za izdelek s poreklom. Navedba o poreklu se lahko uporablja za posamezno odpremo enega ali več izdelkov, uvoženih v pogodbenico, ali več odprem identičnih izdelkov, uvoženih v pogodbenico v obdobju, podrobno določenem v navedbi o poreklu, ki ne presega 12 mesecev. Jezikovne različice besedila navedbe o poreklu so navedene v Prilogi 3-C k Poglavju 3. Navedba o poreklu se sestavi na računu ali katerem koli drugem dokumentu, ki izdelek s poreklom opisuje dovolj podrobno za njegovo prepoznavanje1.

  V navedbi o poreklu se pod opombo (2) navede referenčno številko, s katero je identificiran izvoznik. Izvozniki iz EU, ki izvažajo izdelke s poreklom na Novo Zelandijo, pod to opombo navedejo številko, ki jim je bila dodeljena v skladu s pravom Unije. Navedeno pomeni, da se v EU uporablja sistem registriranih izvoznikov (sistem REX) v skladu z 68(1) členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (v nadaljnjem besedilu: izvedbena uredba). Navedbo o poreklu lahko v EU sestavi registrirani izvoznik ali kateri koli izvoznik za pošiljke, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6 000 EUR (člen 68(4) izvedbene uredbe). Izvozniki iz Nove Zelandije, ki izvažajo izdelke s poreklom v EU, v navedbi o poreklu pod opombo (2) navedejo carinsko oznako stranke. Navedba carinske oznake stranke se zahteva, če je vrednost izdelkov s poreklom v pošiljki 1 000 novozelandskih dolarjev (NZD) ali več.

  V carinski deklaraciji (PE 2/3) se za dokazila o poreklu uporabljajo naslednje oznake:

  - U120, če zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo temelji na navedbi o poreklu, sestavljeni za posamezno odpremo,

  - U121, če zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo temelji na navedbi o poreklu, sestavljeni za več odprem identičnih izdelkov,

  - U122, če zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo temelji na vedenju (vednosti) uvoznika o tem, da gre za izdelek s poreklom.

  V okviru sporazuma je med EU in Novo Zelandijo je možna bilateralna kumulacija in polna (bilateralna) kumulacija. Za namene polne (bilateralne) kumulacije se uporablja izjava dobavitelja iz člena 3.3(4) Poglavja 3 (kumulacija porekla), v njej pa se navede elemente, kot je določeno v Prilogi 3-D k Poglavju 3 ali enakovreden dokument, ki vsebuje iste informacije in ki dovolj podrobno opisuje zadevne materiale brez porekla, da jih je mogoče prepoznati.

  V okviru Sporazuma o prosti trgovini med EU in Novo Zelandijo je pravilo o neposrednem prevozu nadomeščeno s pravilom o nespreminjanju izdelkov (člen 3.15 Poglavja 3), kar pomeni, da se lahko pošiljke v tretji državi razdelijo, če v tej tretji državi niso ocarinjene za domačo uporabo in če izdelki s poreklom v tej tretji državi niso spremenjeni ali preoblikovani in na njih ni opravljen noben postopek, razen postopkov za ohranitev izdelkov v dobrem stanju ali dodajanje ali pritrjevanje oznak, nalepk, pečatov ali katere koli druge dokumentacije za zagotovitev skladnosti s specifičnimi zahtevami pogodbenice uvoznice. V primeru dvoma, ali so zahteve v zvezi z nespreminjanjem izdelkov izpolnjene, lahko carinski organ pogodbenice uvoznice od uvoznika zahteva, da predloži dokazila o izpolnjevanju navedenih zahtev.

  Prehodne določbe za izdelke na poti ali med skladiščenjem določajo, da se določbe sporazuma lahko uporabljajo za izdelke, ki so skladni s Poglavjem 3 in so na datum začetka veljavnosti zadevnega sporazuma bodisi na poti iz pogodbenice izvoznice v pogodbenico uvoznico bodisi pod carinskim nadzorom v pogodbenici uvoznici brez plačila uvoznih dajatev in taks, če se v 12 mesecih po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma pri carinskem organu pogodbenice uvoznice uveljavlja preferencialna tarifna obravnava iz člena 3.16 Poglavja 3 (Zahtevki za preferencialno tarifno obravnavo).

   Vir: FURS


  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/