Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

DELAVNICE O OCENI TVEGANJA


AKTUALNO

Aktualni termini so objavljeni v koledarju dogodkov, ki se nahaja na glavni strani GZS-ZKŽP.

KAJ PONUJAMO?

Če imate težave z identifikacijo dejavnikov tveganj različnega izvora v vaši proizvodnji živil, in z oceno verjetnosti njihovega pojavljanja ter škodljivega vplivanja na vaš proizvod, potem vam bo ta delavnica vsekakor v veliko pomoč pri vašem delu.  

Predstavili vam bomo potencialne dejavnike tveganj, ki v vaš obrat prihajajo s surovinami, dejavnike tveganj, ki vstopajo v vaš proizvodni proces oz. v vašem procesu nastajajo in dejavnike tveganja iz okolja, ki ravno tako lahko škodljivo vplivajo na skladnost končnega proizvoda.

Delavnica bo zelo praktično usmerjena. Izpostavili boste lahko vaše primere iz prakse, nejasnosti in dvome, s katerimi se srečujete. 

 

KAJ SO NAŠE PREDNOSTI?

STROKOVNOST - Delavnice in seminarje vodi strokovna ekipa GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, ki spremlja vse aktualne novosti in spremembe nacionalne ter evropske zakonodaje, na nacionalni ravni pa aktivno sodeluje tudi pri sprejemanju novih zakonodajnih predpisov.
IZKUŠNJE IZ PRAKSE - Delavnice so oblikovane na osnovi konkretnih izzivov, ki jih imajo podjetja iz različnih sektorjev (strokovna ekipa na dnevni bazi svetuje podjetjem).
INTERAKTIVNOST – Delavnice potekajo v sproščenem vzdušju. Želimo odgovoriti na vsa vprašanja, ki na posameznem področju pestijo nosilce živilske dejavnosti.
DOLGOROČNA UČINKOVITOST - Tudi po zaključku delavnice svojim članom nudimo strokovno podporo glede tematike, vezane na vsebino delavnice.
ZAUPNOST - Vse primere obravnavamo zaupno in na individualni ravni.

KOMU SO DELAVNICE NAMENJENE? 

Nosilcem živilske dejavnosti, ki se v podjetju ukvarjajo s področjem zagotavljanja varnosti živil.

Kotizacija
Vrednost kotizacije je odvisna od članstva v GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij ter od obsega posamezne delavnice.  

KONTAKT

Vsebina delavnic:
mag. Jana Ramuš, strokovna sodelavka pri GZS-Zbornici kmetijskih živilskih podjetij
T: 01 58 98 250
E: jana.ramus@gzs.si

Kotizacija in plačilo:
Barbara Podržaj, svetovalka pri GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij
T: 01 58 98 227
E: barbara.podrzaj@gzs.si 

ARHIV PRETEKLIH DOGODKOV
Potekala je interaktivna delavnica, katere glavni namen je bil identifikacija dejavnikov tveganja različnega izvora (potencialni dejavniki tveganja, ki v proizvodni obrat prihajajo s surovinami; dejavniki tveganja, ki vstopajo v proizvodni proces oz. v procesu nastajajo in dejavniki tveganja iz okolja) v proizvodnji živil ter ocena verjetnosti njihovega pojavljanja in škodljivega vpliva na skladnost končnega proizvoda. Predstavljeni so bili tudi najpogostejši dejavniki tveganja, poročani preko sistema RASFF ter metodologija za oceno ranljivosti in načrt ukrepov za zmanjšanje verjetnosti pojava potvorb (angl. mitigation plan). Udeleženci so bili živilski tehnologi iz različnih podjetij, ki so na koncu pridobljeno znanje preizkusili in predstavili na dveh praktičnih primerih, v dveh skupinah.

GZS, 13. december 2023

Več informacij: https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Novice/ArticleId/87534/delavnica-o-oceni-tveganja-december-2023

GZS, 16. maj 2023
Več informacij: https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Novice/ArticleId/87533/delavnica-o-oceni-tveganja