Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Ecotrophelia Slovenija

Tekmovanje za študente s področja inovativnosti v živilstvu in razvoja novih izdelkov

Ecotrophelia Slovenija je tekmovanje, ki spodbuja podjetništvo in konkurenčnost živilskopredelovalne industrije in to predvsem z vključevanjem mladih nadobudnih študentov - inovatorjev.

 

Delo z mladimi postaja pomembno področje na GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, kajti kompetence in veščine mladih kadrov bodo narekovale razvoj in konkurenčnost našega agroživilstva v prihodnje, pri čemer  se Ecotrophelia povezuje in dopolnjuje z drugimi projekti Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, kot so SRIP HRANA, EntreCompFood ter FEEDtheMIND.

 

Študentje imajo tako že v času študija možnost razviti nov inovativen živilski izdelek z združevanjem kompleksnih elementov razvoja (tehnološki, senzorični, proizvodni, zakonodajno-pravni, finančni, okoljski in trženjski). Ecotrophelia združuje študente, profesorje, raziskovalce in industrijo pri razmišljanju o eko-inovativnih rešitvah.

 

Od leta 2008, ko smo v Sloveniji prvič organizirali tekmovanje, se ga je dosedaj udeležilo že

246 študentov, ti pa so razvili skupaj 63 novih živilskih izdelkov.

 

Mladi s tem dokazujejo, da so kreativni, iznajdljivi, radovedni, sposobni timskega dela in vztrajni.

 

Podpreti trud in delo perspektivnih malih inovatorjev je vodilo tekmovanja Ecotrophelia Slovenija, ki želi ostati valilnica idej in mladega nadobudnega kadra.

 

Razpis za leto 2023 je objavljen TUKAJ!

 


Povezave do publikacij:

 

Publikacija Ecotrophelia Slovenija 2022

 

Publikacija Ecotrophelia Slovenija 2021

 

Publikacija Ecotrophelia Slovenija 2019

 

Publikacija Ecotrophelia Slovenija 10 let

Publikacija Ecotrophelia Slovenija 2017

 

Utrinki s tekmovanja Ecotrophelia Slovenija 2022: