Ecotrophelia 

Ecotrophelia Slovenija je tekmovanje, ki spodbuja podjetništvo in konkurenčnost živilskopredelovalne industrije in to predvsem z vključevanjem mladih nadobudnih inovatorjev. Projekt je pomemben iz vidika uresničevanja aktivnosti akcijskega načrta SRIP HRANA, saj je poudarek na razvoju kadrov in izboljšanju kompetenc. Ecotrophelia združuje študente, profesorje, raziskovalce in industrijo pri razmišljanju o eko-inovativnih rešitvah. Študentje imajo tako že v času študija možnost razviti inovativen živilski izdelek z združevanjem kompleksnih elementov razvoja. Od leta 2008, ko smo v Sloveniji prvič organizirali tekmovanje, se ga je do sedaj udeležilo že 137 študentov, ti pa so razvili skupaj 34 novih izdelkov. 

Leta 2017 se je tekmovanja udeležilo rekordno število sodelujočih mešanih ekip študentov treh slovenskih univerz. Študenti so pri razvoju novih živilskih izdelkov razmišljali zelo inovativno, saj so izhajali iz obstoječih izzivov v živilstvu in dokazali, da razumejo pomen ponovne uporabe stranskih proizvodov, ki nastanejo pri pridelavi in predelavi hrane. Slovenija je tako na tekmovanju Ecotrophelia Europe 2017 z izdelkom On My Whey osvojila odlično tretje mesto v hudi konkurenci 16 sodelujočih držav.

Ob 10. obletnici Ecotrophelia Slovenija je izšla tudi publikacija, ki si jo lahko ogledate tukaj.

Več informacij o razpisu 2019