Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Nova Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami

  Konec leta se je skupna pogajalska skupina ZPN, Združenja delodajalcev Slovenije in Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami pogodila o spremembah Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami. Nova tarifna priloga je bila podpisana v začetku januarja, objavljena pa je bila v Uradnem listu RS, št. 7. z dne 20.01.2023, medtem ko se uporablja že od 1.1.2023 naprej. Vse zavezance zato opozarjamo, da morajo novo tarifno prilogo upoštevati že pri izplačilu plač za mesec januar.

  Problematika nabave energentov za male poslovne odjemalce

  V začetku decembra 2022, smo na Ministrstvo za infrastrukturo naslovili dopis v zvezi z še vedno nerešenim vprašanjem malih poslovnih odjemalcev, ki energente nabavljajo za oskrbo svojih poslovnih stavb.

  Arhiv: Predstavitev zaključkov 33. posveta Poslovanje z nepremičninami

  Arhiv: Predstavitev zaključkov 33. posveta Poslovanje z nepremičninami

  GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami je skupaj s soorganizatorji (Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za finance, Slovensko nepremičninsko združenje FIABCI, Združenje lastnikov nepremičnin, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije), organizirala največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas - 33. posvet Poslovanje z nepremičninami. Nekaj več kot 400 udeležencev je v četrtek in petek, 17. in 18. novembra 2022, na posvetu razpravljalo o najpomembnejših in najbolj aktualnih vprašanjih s področja poslovanja z nepremičninami.

  Arhiv: ZVKSES v praksi, izobraževalni seminar

  Program izobraževalnega seminarja je pripravljen glede na znanja in postopke, ki jih zakonodaja nalaga nepremičninskim posrednikom in jih od njih pričakujejo uporabniki storitev nepremičninskega posredovanja.

  Arhiv: Športno zabavno srečanje članov ZPN

  Arhiv: Sklepanje najemnih razmerij za poslovne prostore

  Arhiv: Sklepanje najemnih razmerij za poslovne prostore

  Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 90/21; SZ-1E) je prenehal veljati Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih iz leta 1974, s čimer je na področju najemnih razmerij za poslovne prostore zazevala določena pravna praznina. Za urejanje novih najemnih in zakupnih razmerij za poslovne stavbe in poslovne prostore, se tako od dneva uveljavitve SZ-1E uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika, ki pa je v tem delu kljub vsemu bolj splošen in potreben dopolnitve....