Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Osnutek zakona o nepremičninskem posredovanju v javni obravnavi

  Arhiv: Osnutek zakona o nepremičninskem posredovanju v javni obravnavi

  Ministrstvo za okolje in prostor je na svojih spletnih straneh objavilo Osnutek zakona o nepremičninskem posredovanju. Rok za oddajo pripomb je 17. julij 2017. Prosimo vas, da osnutek predloga zakona predloga zakona pogledate in nam do torka, 27. junija 2017 na zpn@gzs.si posredujete svoje pripombe. Prosimo vas, da zaradi lažjega oblikovanja skupnih pripomb, svoje pripombe oblikujete tako, da bo jasno razvidno na kateri člen se nanašajo.

  Arhiv: Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike, 08.06.2017

  Arhiv: Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike, 08.06.2017

  Pripravite se na obisk inšpektorja Informacijskega pooblaščenca. Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili s trenutno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (ZVOP-1) s poudarkom na vidikih, ki zanimajo nepremičninske posrednike. Prav tako bodo slušatelji seznanjeni z nekaterimi novostmi na področju varstva osebnih podatkov, ki jih prinaša Splošna uredba o varstvu podatkov. Za zaključek seminarja pa še kako se spopasti s stresom in izgorelostjo.

  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb, izobraževalni seminar ZUN, četrtek 25. maj 2017

  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb, izobraževalni seminar ZUN, četrtek 25. maj 2017

  Izkoristite možnost in se prijavite na izobraževalni seminar, ki bo v četrtek 25. maja 2017. Seminar je namenjen predvsem tehničnemu kadru pri upravnikih nepremičnin, ki v večstanovanjskih stavbah skrbijo za obratovanje, vzdrževanje in obnovo večlastniških stavb. Redno izobraževanje oz. usposabljanje kadrov je tudi pogoj za pridobitev certifikata Zaupanja vreden upravnik.

  Arhiv: Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

  Arhiv: Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

  Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili s trenutno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (ZVOP-1) s poudarkom na vidikih, ki zanimajo nepremičninske posrednike. Prav tako bodo slušatelji seznanjeni z nekaterimi novostmi na področju varstva osebnih podatkov, ki jih prinaša Splošna uredba o varstvu podatkov. Za zaključek seminarja pa še kako se spopasti s stresom in izgorelostjo.

  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb-izobraževalni seminar za upravnike

  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb-izobraževalni seminar za upravnike

  Dobro upravljanje in vzdrževanje stavbe je ena glavnih nalog upravnika večlastniške stavbe. Upravljanje in vzdrževanje stavb je kompleksno in strokovno delo, ki zahteva usposobljenega upravnika, ki pozna delovanje vgrajenih naprav, toplotnih postaj, kotlovnic, dvigal, skupnih klimatskih naprav, zato je pomembno, da upravnik zagotovi strokovnjake z različnih področij npr. strojništva, elektroinštalacij, gradbeništva, prava itd.

  Arhiv: Stališče ZUN glede sodelovanja z zavarovalnicami in ostalimi dobavitelji etažnih lastnikov

  Arhiv: Stališče ZUN glede sodelovanja z zavarovalnicami in ostalimi dobavitelji etažnih lastnikov

  Člani Združenja upravnikov nepremičnin pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami so se na Zboru članov dne 11.5.2017 seznanili tudi s problematiko sodelovanja z zavarovalnicami kot posledico stališč Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: AZN) izraženih v stališču št. 40102-88/2016-35 z dne 19.1.2017. V razpravi so člani združenja ogorčeno ugotovili, da AZN napačno interpretira določbe Stanovanjskega zakona, s čimer neupravičeno posega v poslovanje upravnikov, posledično pa tudi v pravice etažnih lastnikov. Stališče AZN je tudi v očitnem nasprotju z relevantno sodno prakso, ki izhaja iz odločitev višjih in vrhovnega sodišča (npr: VSL sodba I Cpg 305/2010, VSL sodba I Cpg 1119/2013, VSL sodba II Cpg 388/2016, VSL sodba II Cpg 1643/2014 in VSM sodba I Cpg 517/2014).

  Arhiv: Ponudba neprofitnih najemnih stanovanj ne sledi povpraševanju

  V Sloveniji iz leta v leto narašča število prosilcev za neprofitna najemna stanovanja. Da bi zadostili vsem prosilcem, bi v Sloveniji potrebovali še dodatnih 9.000 stanovanj. Osiromašeni stanovanjski skladi, ki z edinim virom financiranja, torej najemninami, ne morejo več zagotavljati vzdrževanja, obnove in nakupa novih stanovanj, predlagajo zvišanje neprofitnih najemnin.

  Arhiv: Izvajanje zakona o dimnikarskih storitvah - odgovori MOP

  V zvezi z izvajanjem Zakona o dimnikarskih storitvah (UL RS št. 68/16) smo od upravnikov večstanovanjskih stavb zbrali vprašanja in zaprosili Ministrstvu za okolje in prostor za odogovore in podrobnejša pojasnila. Odgovore MOP objavljamo v pripetem dokumentu

  Podeljeni prvi certifikati Zaupanja vreden upravnik

  Podeljeni prvi certifikati Zaupanja vreden upravnik

  Strokovna služba GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami je danes v imenu Združenja upravnikov nepremičnin podelila prvih 6 certifikatov Zaupanja vreden upravnik, s katerimi želimo etažnim lastnikom pomagati pri izbiri najbolj kakovostnih izvajalcev storitev upravljanja.

  Podeljeni prvi certifikati Zaupanja vreden upravnik

  Podeljeni prvi certifikati Zaupanja vreden upravnik

  Strokovna služba GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami je danes v imenu Združenja upravnikov nepremičnin podelila prvih 6 certifikatov Zaupanja vreden upravnik, s katerimi želimo etažnim lastnikom pomagati pri izbiri najbolj kakovostnih izvajalcev storitev upravljanja.