Zapri

Novice


Arhiv: Novosti insolvenčne zakonodaje za upnike in dolžnike, Davograd, 11. september 2013

Ugodnosti za člane GZS

 Popust za člane GZS

 

 V sodelovanju s Pravno službo GZS vas vabimo na seminar

 

NOVOSTI INSOLVENČNE ZAKONODAJE ZA UPNIKE IN DOLŽNIKE – novela ZFPPIPP-E

ki bo v sredo, 11. septembra 2013, od 9.00 do 11.00 ure, v naši predavalnici, Koroška 47,v Dravogradu.

Sprejeta je bila novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), ki je bistveno povečala pristojnosti upnikom in upniškim odborom. Številne določbe bodo začele učinkovati šele v jeseni 2013.

Novela daje možnost hitrejšega, cenejšega in učinkovitejšega vodenja postopkov zaradi insolventnosti, saj uvaja poenostavljeno prisilno poravnavo, možnost oprostitve plačila predujma za začetek insolvenčnega postopka, novo obliko javne dražbe premoženja, konverzijo terjatev s stvarnimi deleži, možnost razrešitve stečajnih upraviteljev ter možnost zamenjave poslovodstva družbe. Vse to z namenom, da se zagotovi boljše poplačilo upnikom ali možnost nadaljevanja poslovanja insolventnega dolžnika.

NAMEN SEMINARJA

Ne zamudite priložnosti in se pravočasno prilagodite in pripravite na spremembe, ki jih prinaša novela ZFPPIPP-E. Ne dovolite, da vas spremembe ujamejo nepripravljene. Seznanili se boste s pregledom najnovejših rešitev, ki povečujejo možnosti poplačil upnikov in dajejo upnikom več pristojnosti v insolvenčnih postopkih. Dobili boste aktualne informacije iz prve roke, neposredno od člana strokovne delovne skupine, ki je sodeloval pri spremembah insolvenčnega zakona.

ZAKAJ se udeležiti PRAV TEGA seminarja?

 • spoznali boste novosti, ki jih novela prinaša predvsem za upnike,
 • prejeli boste primerjalno tabelo členov ZFPPIPP pred novelo in členov novele ZFPPIPP-E, zaradi enostavnejšega pregleda sprememb in dopolnitev,
 • prejeli boste vzorce Predloga za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave; Zahtevo za potrditev poenostavljene prisilne poravnave.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

direktorjem, prokuristom, članom uprav, vodjem sektorjev, pravnikom, računovodjem, finančnikom, upnikom ter vsem, ki se v praksi srečujete z insolvenčnimi postopki

VSEBINA SEMINARJA

 • Izhodišča novele ZFPPIPP - E
 • Opredelitev insolventnosti – nove izpodbojne domneve in njihov učinek
 • Spremembe pri terjatvah
 • Postopki mediacije v insolvenčnem postopku – procesna predpostavka
 • Povečane pristojnosti in pravice upniškega odbora
 • Poenostavljena prisilna poravnava
 • Pravila finančnega poslovanja in odgovornost poslovodstva
 • Prisilna poravnava in spremembe za upnike
 • Novosti v zvezi s stečajem
 • Spremenjena pravila za upravitelje

PREDAVATELJ

Igor Knez, univ. dipl. prav., namestnik direktorja Pravne službe GZS za zakonodajo s področja gospodarstva je aktivno sodeloval pri sprejemu novele ZFPPIPP-E in je član strokovne delovne skupine za pripravo zakonodaje o sistemski razdolžitvi gospodarstva pri Ministrstvu za pravosodje

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

 • člani GZS 50,00 EUR + DDV
 • nečlani 100,00 EUR + DDV.

Vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja ima 15% popust na kotizacijo.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice
Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Eventualne odjave sprejemamo do 9.9.2013 do 10.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, pri kasnejših odjavah
ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.