Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Zgodnji napotki pred izdelavo "davčne bilance" 2015, Dravograd, 10.11.2015

Kot vsako leto, nas tudi za leto 2015 »čaka« izdelava »davčne bilance«. Vabimo vas, da se nam pridružite na seminarju, na katerem bomo skupaj s pomočjo primerov iz prakse »obdelali« obračun DDPO in davka od dohodkov iz dejavnosti, ob tem pa vas opomnili na najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri »izdelavi« le tega v praksi.

Arhiv: IZVRŠBA NA PLAČO - najpomembnejše novosti, Dravograd, 17. november 2015

Vabimo vas na seminar, kjer vam bomo predstavili najpomembnejše novosti zadnjih dveh novel Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J in ZIZ-K), s poudarkom na izvršbi na plačo in druga plačila delavca.

Arhiv: Brezplačen seminar SPREJEMANJE RAZLIČNOSTI, Dravograd, 12.11.2015

Vljudno vas vabimo na seminar v okviru projekta pod skupnim nazivom »ZMOREMO–Spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov«, ki je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev za zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela.

Arhiv: Seminar DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2015, Dravograd, 7. januar 2016

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Seminar bo izveden s predavateljico mag. Barbaro Guzina.

Arhiv: PAUM - pedagoško andragoško usposabljanje mentorjev v podjetjih, Dravograd, 24.11.2015 in 1.12.2015

V sodelovanju z GZS Centrom za poslovno usposabljanje organiziramo cenovno zelo ugodno dvodnevno delavnico za usposabljanje mentorjev praktičnega usposabljanja z delom in mentorjev praktičnega izobraževanja, ki poteka po programu, sprejetem na Gospodarski zbornici Slovenije.

Arhiv: POREKLO BLAGA - novosti 2016, Dravograd, 19.1.2016

Vse bolj se bliža datum, ko se bo pričela izvajati prenovljena carinska zakonodaja EU - novi carinski zakonik Unije skupaj z podzakonskimi predpisi - izvedbenim in delegiranim aktom. Prenovljena carinska zakonodaja prinaša pomembne novosti na področju porekla blaga, še zlasti so pomembne novosti, vezane na izjavo dobavitelja, ključne pa so tudi spremembe na področju nepreferencialnih pravil o poreklu blaga.

Arhiv: Ne spreglejte - NOVOSTI PRI OBDAVČITVI DOHODKOV FIZIČNIH OSEB V LETU 2016

Konec leta 2015 je »prinesel« kar nekaj sprememb in novih obveznosti pri obračunavanju in izplačevanju dohodkov fizičnim osebam, ki bodo oz. veljajo v letu 2016 - spremembe iREK obrazca, nova definicija minimalne plače, spremembe ZDavP-2, ZPIZ-2, spremembe ZDoh-2, … Da vam kaj ne »uide«, ostane nepojasnjenega, smo za vas pripravili seminar, na katerem bomo »obdelali« navedene spremembe ter jih podkrepili s primeri iz prakse!

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.