Zapri

Novice


Arhiv: S poznavanjem bilance stanja in izkaza poslovnega izida do boljše likvidnosti vašega podjetja, Dravograd, 21.5.2013

Ugodnosti za člane GZS

 Popust za člane GZS

 

 

S POZNAVANJEM »BILANCE STANJA« IN »IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA« DO BOLJŠE LIKVIDNOSTI VAŠEGA PODJETJA !

Kdaj in kje?

V torek, 21. maja 2013 od 8.30 do 11.30 ure
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška v Dravogradu, Koroška 47.

NAMEN IN CILJ SEMINARJA:

S kom bomo poslovali in kako, bomo prodajali na »odprto«, bomo za financiranje zalog zaprosili banko za posojilo? Vse to so vprašanja, ki danes zahtevajo od nas »pametno in premišljeno« odločitev?

Korak h temu je vsekakor analiza podatkov o poslovanju tako našega podjetja, kot bodočega ali stalnega poslovnega partnerja. Glavni vir navedenih podatkov sta nedvomno BILANCA STANJA (BS) in IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI). Kaj prikazujeta, kako ju beremo in razumemo, pa je odvisno od tega, kakšno je naše poznavanje »postavk" BS in IPI. Skratka, dober vodja (direktor, lastnik, samostojni podjetnik, komercialist) mora za uspešno vodenje obvladovati tudi osnovno poznavanje računovodskih izkazov, kar je namen seminarja. BS in IPI bosta prikazana praktično na osnovi poslovanja izmišljenega podjetja.

IZ VSEBINE SEMINARJA:

  • Kaj je BS in kaj IPI,
  • Osnovno načelo BS; AKTIVA=PASIVI,
  • Kakšno je premoženje podjetja in kaj ga sestavlja,
  • Zakaj moramo paziti, da pravilno ločujemo med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi ,
  • Smo sposobni s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokriti svoje kratkoročne obveznosti?
  • Kje najdemo odgovor na vprašanje« Čigavo je premoženje ?« in kako izračunamo »KAPITAL« podjetja,
  • Kaj banki »pomeni« velikost kapitala in zakaj je pomembna njegova struktura,
  • Je možno, da imam dobiček, kljub temu, da imam vseskozi likvidnostne težave ?
  • Razlika med: DOBIČKOM IZ POSLOVANJA in DOBIČKOM IZ REDNEGA DELOVANJA in kaj je to BILANČNI DOBIČEK,
  • KAZALNIKI - Kaj nam »pove« kazalnik LIKVIDNOST.

SEMINAR JE NAMENJEN:

Direktorjem, lastnikom družb, samostojnim podjetnikom, komercialistom, svetovalcem, računovodjem in vsem, ki si želijo pridobiti osnovno znanje o poznavanju BS in IPI ali pa to znanje le osvežiti.

SEMINAR BO VODILA:

Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe, članica državne izpitne komisije za NPK knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice Koroška je kotizacija  59 € + DDV na udeleženca, za nečlane 89 € + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in napitke. Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 17.5. 2013 do 15.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.