Zapri

Novice


Arhiv: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2012, Dravograd 23. januar 2013

Ugodnosti za člane GZS
  Popust za člane GZS

 

  

V sodelovanju z GZS Zbornico računovodskih servisov organiziramo seminar
 

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2012, ki bo v sredo 23. januarja 2013 od 10.00 do 14.30 ure
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška cesta 47 v Dravogradu.
 

NAMEN SEMINARJA:

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčni obračun za pravne osebe in za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, pretežna vsebina seminarja pa se nanaša na podrobnejši pregled pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter izpostavitev pomembnejših razlik med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2012, opozorili na nekatere predvidene spremembe v letu 2013 ter vsebinsko pregledali (nove) obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

Udeleženci seminarja bodo lahko, kot je že običaj na naših seminarjih, aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS.

VSEBINA:

1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

 • Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1 
 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in po SRS 
 • Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička
 • družbenikom v osebnih družbah (k.d., d.n.o.)
 • Priloge k izkazom
 • Javna objava letnih poročil


  2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
  • Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun - pregled obrazca po posameznih postavkah
  • Opredelitev davčne osnove
  • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
  • Rezervacije, prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
  • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
  • Odhodki - priznani, delno priznani in nepriznani
  • Davčne olajšave za leto 2012, s poudarkom na spremembah pri uveljavljanju davčnih olajšav
  • (oprema, R&R)
  • Predvidene spremembe glede "pavšalne" obdavčitve in morebitna priglasitev

  3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike

  • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
  • Predvidene spremembe glede "pavšalne" obdavčitve in morebitna priglasitev

  STROKOVNA IZVAJALKA:

  Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

  KOTIZACIJA:

  • člani GZS Območne zbornice Koroška in/ali GZS Zbornice računovodskih servisov: 95,00 € + 20% DDV
  • ostali: 150,00 € + 20% DDV.

  Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Sloveniještevilka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

  Pomembno: po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju udeležencu priznata 2 točki.

  PRIJAVE:

  Prijave sprejemamo do 18.1.2013 do 15.00 ure naoz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi morebitne odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

  Veseli bomo, če se boste odzvali našemu povabilu!

 

  

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.