Zapri

Novice


Arhiv: Seminar RAVNANJE Z ODPADKI, RAVNANJE Z OKOLJEM, Dravograd, 13. marec 2012

Ugodnosti za člane GZS

 
  Popust za člane GZS

Nenehno spreminjajoči se okoljski predpisi prinašajo gospodarstvu nove obveznosti, hkrati pa tudi nove priložnosti. Za podjetja, še posebej s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in ravnanja z odpadki, so še zlasti pomembne zahteve na področju industrijskega onesnaževanja in odpadkov ter snovne in energetske učinkovitosti. Stanje okolja, kakovost zunanjega zraka ali voda, lahko pogojuje še dodatne obveznosti, kar se odraža v okoljevarstvenih dovoljenjih in vpliva na poslovanje podjetij. Seminar s tematiko

Nova uredba o odpadkih in druge novosti s področja okolja,

bo v torek, 13. marca 2012, od 10.00 do 14.30 ure
v prostorih GZS Območne zbornice Koroška, Koroška cesta 47, v Dravogradu.
 

NAMEN SEMINARJA:
je seznaniti udeležence z novostmi, ki jih prinašajo okoljski predpisi kot so: nova uredba o odpadkih (Ur. list RS, št. 103/11), s poudarkom na odpadkih, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, vključno s komunalnimi odpadki, ki nastajajo pri teh dejavnostih. Posvetili se bomo še usmeritvam in zahtevam s področja energetske učinkovitosti in drugim novostim v okoljski zakonodaji.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:
osebam, ki so odgovorne za področje okolja in/ali upravljanje z energijo, vodjem razvoja, vodjem projektov, še posebej podjetjem iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in vsem, ki bi želeli izvedeti več o zakonodajnih zahtevah s področja okolja in energetske učinkovitosti.

VSEBINA SEMINARJA:

1. Ravnanje z odpadki - nova uredba o odpadkih

 • pregled predpisov in usmeritev na področju odpadkov,
 • hierarhija ravnanja z odpadki,
 • kaj so odpadki in kaj stranski proizvod,
 • kdaj odpadku preneha status odpadka,
 • odgovornost za ravnanje z odpadki,
 • razširjena odgovornost proizvajalca,
 • obveznosti povzročiteljev odpadkov,
 • obveznosti zbiralcev, predelovalcev, odstranjevalcev in drugih oseb, ki ravnajo z odpadki.

2. Obvladovanje okolja in energije

 • usmeritve na področju snovne in energijske učinkovitosti ter ekodesigna,
 • sistemi ravnanja z okoljem in energijo ter EMAS,
 • energetski pregledi,
 • energijske nalepke, energetske izkaznice in okoljske označbe.

3. Druge novosti (glavni poudarki pričakovanih sprememb)

 • skladiščenje v nepremičnih rezervoarjih,
 • emisije v zrak iz srednjih in malih kurilnih naprav.

4. Vprašanja in razprava

PREDAVATELJICI:
Janja Leban, direktorica Službe za varstvo okolja GZS
Antonija Božič Cerar, samostojna svetovalka v Službi za varstvo okolja GZS

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane Gospodarske zbornice Slovenije znaša kotizacija 85 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 150 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 9.3.2012 do 14.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si , pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.