Zapri

Novice


Arhiv: PAUM - Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev v podjetjih, Dravograd, 22. in 29. marec 2011

Ste ali želite postati mentor, ki  v podjetju zna: 

  • motivirati mlade za uspešno izobraževanje v delovnem procesu,
  • učinkovito prenašati znanja in spretnosti mladim in sodelavcem,
  • vzpostaviti odlične medsebojne odnose,
  • učinkovito in prepričljivo komunicirati,
  • prepoznati, razumeti in ustvarjalno razreševati konflikte …? 

Program  PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV V PODJETJU je prava pot za vas in vaše podjetje!

V sodelovanju s Centrom za poslovno usposabljanje pri GZS organiziramo cenovno zelo ugodno dvodnevno delavnico za usposabljanje mentorjev praktičnega usposabljanja z delom in mentorjev praktičnega izobraževanja, ki poteka po programu, sprejetem na Gospodarski zbornici Slovenije. Usposabljanje bo

v torek, 22. in 29. marca 2011 med 9.00 in 16.00 uro
v prostorih GZS Območne zbornice Koroška v Dravogradu.

1. Cilji usposabljanja:

Splošni cilj programa Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev je usposobiti udeležence za izvajanje mentorstva pri praktičnem izobraževanju ali usposabljanju z delom na določenem strokovnem področju, s poudarkom umestitve pedagoške in izobraževalne dimenzije v gospodarsko okolje. V okviru usposabljanja udeleženec pridobi kompetence učinkovitega pedagoško-andragoškega dela z udeleženci različne starosti na področju praktičnega izobraževanja ter usposabljanja z delom. Udeleženci seminarja se usposobijo za izvajanje poučevanja in uvajanja mladih, ki prihajajo iz šol v delo ter sodelavcev, ki se prvič uvajajo v delo.

2. Udeleženci:

  • usvojijo postopke načrtovanja, izvajanja in poučevanja v delovnem procesu ter spoznajo orodja, ki jih pri  tem uporabljajo;
  • usvojijo veščine uspešne medsebojne komunikacije, ki spremljajo proces izmenjave znanja;
  • spoznajo značilnosti sistema izobraževanja, s poudarkom na vseh ravneh poklicnega in strokovnega izobraževanja.

3. Pogoji za vključitev v usposabljanje:

Pogoj za vključitev v program je:

  • najmanj končana srednja poklicna (3 letna) ali druga popolna srednja šola v skladu s predpisi (mentorji praktičnega usposabljanja z delom – mentor dijakom)
  • najmanj končana višja šola (mentorji praktičnega izobraževanja – mentor študentom)

4. Pogoji za uspešno končanje usposabljanja:

Po končanem programu kandidat izdela in zagovarja kompleksno seminarsko nalogo, ki vsebuje pisno pripravo letnega operativnega programa za izvajanje praktičnega usposabljanja v delovnem procesu in pisno pripravo za učno enoto (delovno vajo) in se tako usposobi za mentorstvo praktičnega izobraževanja v delovnih procesih.

5. Organizacijski podatki:

Usposabljanje bo izvedeno v obliki delavnic, 2 krat po 8 andragoških ur. Program izvajajo strokovnjaki, ki imajo poleg strokovne usposobljenosti tudi bogate praktične izkušnje pri posredovanju znanj. Glede na strukturo udeležencev bodo predavatelji prilagodili tudi vsebino.

6. Cena usposabljanja:

Cena dvodnevnega usposabljanja na osebo je 238,00 EUR + 20% DDV in vključuje: stroške predavateljev, delovno gradivo, uporabo tehničnih pripomočkov, 2 x kosilo in napitke ter potrdila o udeležbi na usposabljanju. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom usposabljanja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Število mest je omejeno, prijave sprejemamo do zapolnitve mest, odjave možne do 18.3.2011 do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo. 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.