Zapri

Novice


Arhiv: 43 let organizirane oblike zbornice na Koroškem

Gospodarska zbornica Slovenije deluje profesionalno na Koroškem že od 1.4.1967, ko sta bila ustanovljena dva strokovna regionalna odbora: Odbor za obrt ter Odbor za gostinstvo in turizem, oba s sedežem v Dravogradu in enim redno zaposlenim strokovnim delavcem.

Na podlagi 43. člena zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice je bila na ustanovitveni skupščini, ki je bila 2. marca 1979 ustanovljena Medobčinska gospodarska zbornica za Koroško, kot samostojna pravna oseba s sedežem v Dravogradu. Zbornico so ustanovile koroške gospodarske delovne organizacije s svojimi TOZDi ( skupno 146 ), Obrtna združenja, regijska banka in negospodarska podjetja, ki so imela svoj sedež na Koroškem. Skupno število ustanovitvenih članov je bilo 157. Število članov se je od ustanovitve dalje stalno povečevalo in je v obdobju od leta 2000 do 2006 konstantno presegalo število 1.800.

Medobčinska gospodarska zbornica za Koroško se je 10.7.1990 preoblikovala iz samostojne pravne osebe v enoto Gospodarske zbornice Slovenije in se preimenovala v GZS Območno zbornico Dravograd. S 25.9.1995 se je območna zbornica preimenovala v GZS Območna zbornica Koroška. V vseh obdobjih je bila območna zbornica kot del sistema Gospodarske zbornice Slovenije edina oblika organiziranosti gospodarstva na nivoju regije in ne parcialno.

Na osnovi novega Zakona o gospodarskih zbornicah je postala 24.6.2006Gospodarska zbornica Slovenije prostovoljna asociacija. Zaradi prostovoljnega članstva se je število članov zmanjšalo, a je struktura članov takšna in tolikšna, da je zbornica ohranila reprezentativnost.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.