Zapri

Novice


Arhiv: Seminar Izterjave dolga preko sodišča in E-izvršba, Dravograd, 8. april 2010

Vabimo vas, da se nam pridružite na seminarju na temo IZTERJAVE DOLGA PREKO SODIŠČA IN E-IZVRŠBE, ki bo 

v četrtek, 8. aprila 2010 od 10.00 ure dalje
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu.

Praktičen seminar je namenjen vsem, ki želite poplačilo svojih terjatev, želite pričeti s samostojnim vlaganjem predlogov za izvršbo ali pa le spoznati izvršilni postopek. Na seminarju boste spoznali, kako lahko samostojno, hitro, uspešno in z nižjimi stroški dosežete poplačilo svojih terjatev oz. izpeljete sodno izterjavo. Z vpeljavo poenostavljenega postopka e-izvršbe je to omogočeno brez pravnika, hitreje in ceneje.

Za vsa podjetja in ostale institucije, torej za celotni javni in zasebni sektor, je pomembno da svoje zapadle terjatve hitro in uspešno izterja. Potreba po tem se še toliko bolj kaže ravno sedaj, ko se srečujemo z izredno plačilno nedisciplino. Za uspešno izterjavo zapadlih terjatev je na voljo tudi izvršilni postopek. Velik napredekna tem področju se je zgodil z vzpostavitvijo Centralnega oddelka za verodostojno listino oz. COVL, ki omogoča elektronsko vlaganje predlogov za izvršbo ter poenostavlja in pospešuje celoten postopek izvršbe.

Na seminarju bo posebej izpostavljeno, na kaj mora biti pozoren upnik, ko se odloča za izterjavo dolga, kako vložiti predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslovain kako na podlagi verodostojne listine.

VSEBINA SEMINARJA:

  • kako naj upnik pride do poplačila terjatve: s kratko predstavitvijo načinov, podlag, značilnosti,... in poudarkom na
  • predstavitvi izvršilnega postopka in poslovanja izvršiteljev: pravna ureditev, začetek postopka, značilnosti izvršbe na podlagi verodostojne listine in izvršbe na podlagi izvršilnega naslova, pristojnost, pravna sredstva, zastoji v izvršbi, posamezna sredstva izvršbe,....
  • predstavitev postopka izvršbe na podlagi verodostojne listine: obrazec predloga za izvršbo, pristojnost Centralnega oddelka za verodostojno listino, plačilo sodne takse,...
  • na konkretnem primeru predstavitev načinov vložitve predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine in kako se izpolni obrazec predloga za izvršbo: v elektronski in pisni obliki.

IZVAJALKA SEMINARJA:

Frančiška Fišer, univ. dipl. pravnica, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu, na oddelku izvršbe, ki je na Ministrstvu za pravosodje sodelovala pri pripravi Novele ZIZ-E in ZIZ-F, Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja, Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka ter drugih podzakonskih aktov s področja izvršilnega postopka.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:

Za člane GZS Območne zbornice Koroška znašakotizacija 89 EUR + DDV na udeleženca,za nečlane 178 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZSštevilka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 06.04.2010 do 14.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
Tatjana Kupnik
tel. 02 87 23 252
e pošta: tatjana.kupnik@gzs.si
 

 

 

 


 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.