Zapri

Novice


Arhiv: PAUM - Pedagoško andragoško usposabljanje mentorjev, Dravograd, 17. in 24. marec 2010

Ste ali želite postati mentor,  ki  v podjetju zna:

  • motivirati mlade za uspešno izobraževanje v delovnem procesu,
  • učinkovito prenašati znanja in spretnosti mladim in sodelavcem,
  • vzpostaviti odlične medsebojne odnose,
  • učinkovito in prepričljivo komunicirati,
  • prepoznati, razumeti in ustvarjalno razreševati konflikte …?


Program  PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV V PODJETJU je prava pot za vas in vaše podjetje!

V sodelovanju s Centrom za poslovno usposabljanje pri GZS organiziramo cenovno zelo ugodno dvodnevno delavnico za usposabljanje mentorjev praktičnega usposabljanja z delom in mentorjev praktičnega izobraževanja, ki poteka po programu, sprejetem na Gospodarski zbornici Slovenije. Usposabljanje bo

v sredo, 17. marca  in v sredo 24. marca 2010 med 9.00 in 16.00 uro v prostorih GZS Območne zbornice Koroška v Dravogradu.

1. Cilji usposabljanja:
Splošni cilj programa Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev je usposobiti udeležence za izvajanje mentorstva pri praktičnem izobraževanju ali usposabljanju z delom na določenem strokovnem področju, s poudarkom umestitve pedagoške in izobraževalne dimenzije v gospodarsko okolje. V okviru usposabljanja udeleženec pridobi kompetence učinkovitega pedagoško-andragoškega dela z udeleženci različne starosti na področju praktičnega izobraževanja ter usposabljanja z delom. Udeleženci seminarja se usposobijo za izvajanje poučevanja in uvajanja mladih, ki prihajajo iz šol v delo ter  sodelavcev, ki se prvič uvajajo v delo.    

2. Udeleženci:

  • usvojijo postopke načrtovanja, izvajanja in poučevanja v delovnem procesu ter spoznajo orodja, ki jih pri tem uporabljajo;
  • usvojijo veščine uspešne medsebojne komunikacije, ki spremljajo proces izmenjave znanja;
  • spoznajo značilnosti sistema izobraževanja, s poudarkom na vseh ravneh poklicnega in strokovnega izobraževanja.  

3. Pogoji za vključitev v usposabljanje:

Pogoj za vključitev v program je:

  • najmanj končana srednja poklicna (3 letna) ali druga popolna srednja šola v skladu s predpisi (mentorji praktičnega usposabljanja z delom – mentor dijakom)
  • najmanj končana višja šola (mentorji praktičnega izobraževanja – mentor študentom)

4. Pogoji za uspešno končanje usposabljanja:
Po končanem programu kandidat izdela in zagovarja kompleksno seminarsko nalogo, ki vsebuje pisno pripravo letnega operativnega programa za izvajanje praktičnega usposabljanja v delovnem procesu in pisno pripravo za učno enoto (delovno vajo) in se tako usposobi za mentorstvo praktičnega izobraževanja v delovnih procesih.

5. Organizacijski podatki:
Usposabljanje bo izvedeno v obliki delavnic, 2 krat po 8 andragoških ur. Program izvajajo strokovnjaki, ki imajo poleg strokovne usposobljenosti tudi bogate praktične izkušnje pri posredovanju znanj. Glede na strukturo udeležencev bodo predavatelji prilagodili tudi vsebino.

6. Cena usposabljanja:
Cena dvodnevnega usposabljanja na osebo je 228,00 EUR + 20% DDV in  vključuje: stroške predavateljev,  delovno gradivo, uporabo tehničnih pripomočkov,  2 x kosilo in napitke ter potrdila o udeležbi na usposabljanju. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom usposabljanja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Število mest je omejeno,  prijave sprejemamo do zapolnitve mest, odjave možne do 15.3.2010 do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
Tatjana Kupnik
tel. 02 87 23 252
e-pošta: tatjana.kupnik@gzs.si

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.